Search
menu
Search

Drie op de tien vrouwen hebben in Spanje te maken gehad met gendergeweld

Drie op de tien vrouwen hebben in Spanje te maken gehad met gendergeweld
Beeld: via canva.com

Drie op de tien vrouwen hebben in Spanje te maken gehad met gendergeweld

Uit een nieuwe Europese enquête blijkt dat bijna een derde van alle Spaanse vrouwen te maken heeft gehad met gendergerelateerd geweld. De enquête, die gegevens uit 2022 verzamelde, biedt ook inzicht in andere vormen van geweld tegen vrouwen, zoals geweld buiten het partnerschap, huiselijk geweld, seksuele intimidatie op het werk en geweld tegen kinderen.

Uit een onderzoek onder 6.465 Spaanse vrouwen van 16 tot 74 jaar blijkt dat 18,7% (4,8 miljoen vrouwen) het slachtoffer is geweest van geweld door een partner of ex-partner. Dit geweld kan zowel psychologisch, fysiek als seksueel zijn.

Uit het grootschalig onderzoek blijkt dat psychisch geweld de meest voorkomende vorm van gendergerelateerd geweld is. In 27,8% van de gevallen is sprake van psychisch geweld, inclusief bedreigingen. Fysiek geweld komt voor in 12,7% van de gevallen, en seksueel geweld in 6,7% van de gevallen. Onderzoek heeft echter aangetoond dat fysiek geweld altijd gepaard gaat met psychisch geweld.

Uit het onderzoek blijkt dat jonge vrouwen vaker gendergerelateerd geweld herkennen dan oudere vrouwen. 38,4% van de vrouwen die zeggen ooit slachtoffer te zijn geweest van dit geweld, zijn tussen de 18 en 29 jaar oud. Bij vrouwen van 65 tot 74 jaar is dit percentage 19%. Dit suggereert dat oudere vrouwen minder geneigd zijn om geweld in de relatie te herkennen.

Deze enquête is de eerste in Europa die inzicht geeft in de omvang en aard van geweld tegen vrouwen. De enquête is uitgevoerd door Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie, en aan deze enquête hebben 27 lidstaten deelgenomen. Alle resultaten van dit onderzoek zijn HIER in het Nederlands te lezen (PDF).

Ga naar de inhoud