Search
menu
Search

Spanje heeft tussen de 350 en 700 sekten, maar wat zijn dat eigenlijk?

Spanje heeft tussen de 350 en 700 sekten, maar wat zijn dat eigenlijk?
Beeld: via canva.com

Spanje heeft tussen de 350 en 700 sekten, maar wat zijn dat eigenlijk?

Sekten zijn niet alleen fictie, maar bestaan ook in de echte wereld. In Spanje is het aantal sekten moeilijk te bepalen, maar volgens de auteur van het boek “A las afueras de la cruz. Las sectas de origen cristiano en España”, zijn er in Spanje ongeveer 350 sekten. Laten we eens kijken hoe het is gesteld met de sekten in Spanje, waar deze te vinden zijn en wat de definitie is van een sekte.

De schrijver van het boek is er echter van overtuigd dat er in Spanje minstens 700 sekten zijn. Dit komt doordat er veel sektarische groepen zijn waarvan we de bestaan en activiteit niet kennen. We komen pas achter hun bestaan als een lid ze verlaat en het vertelt, of een familie om hulp vraagt ​​vanwege de toetreding van een van hun leden, of er een politieoperatie is die ze ontmantelt.

In Spanje zijn er veel mensen die lid zijn van een sekte. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn de religieuze sekten niet de populairste. Qua aantal inwoners zijn Madrid en Barcelona de steden met de meeste sekten. Maar ze zijn ook aanwezig in andere delen van Spanje, zoals de Valencia regio en Murcia, de Canarische Eilanden en de Costa del Sol.

De sekten met de meeste aanhangers in Spanje zijn van christelijke oorsprong. Een andere belangrijke groep zijn de sekten van oosterse oorsprong, die geïnspireerd zijn door het hindoeïsme en het boeddhisme. Deze groepen zijn kleiner, maar hebben een belangrijke nationale betekenis. Ze promoten vaak yoga, meditatie en mindfulness.

Esoterische sekten zijn ook belangrijk in Spanje. Enkele voorbeelden zijn de Theosofische Vereniging, de Antroposofische Vereniging, de vereniging Nieuwe Akropolis, gnostische sekten van de Colombiaanse goeroe Samael Aun Weor, sekten van het menselijk potentieel, zoals de kerk van Scientology, en groepen uit de New Age-beweging, zoals pseudo therapeutische sekten en neo sjamanistische groepen.

Iedereen kan lid worden van een sekte. Er is geen specifiek profiel van mensen dat vatbaarder is, maar er zijn wel bepaalde kenmerken die sekten aantrekkelijk kunnen maken voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Het is belangrijk om te onthouden dat sekten overal zijn en dat niemand immuun is voor hun invloed.

In landen om Spanje heen behoort tussen 1% en 2% van de bevolking tot een sekte. In Spanje is dit percentage vergelijkbaar, maar er zijn minder middelen beschikbaar voor gezinnen en personen die door het sektarische fenomeen worden getroffen. Dit is een probleem, omdat kinderen altijd de belangrijkste slachtoffers zijn van sekten. Zij worden vaak geïsoleerd van hun familie en vrienden, en hun ontwikkeling wordt belemmerd. Minderjarigen die al in een sekte worden geboren, hebben het nog moeilijker. Zij hebben geen andere realiteit gekend dan de sekte, en het is moeilijk voor hen om zich aan te passen aan de buitenwereld als ze de sekte verlaten.

Definitie sekte

Het begrip “sekte” is niet juridisch gedefinieerd. In het algemeen wordt een sekte beschouwd als een religieuze of spirituele groep die zich onderscheidt van de dominante religie of cultuur. Sekten worden vaak gekenmerkt door een sterke leiderschapsstructuur, een strakke hiërarchie en een rigide controle over het leven van de leden.

Er zijn verschillende criteria die kunnen worden gebruikt om te bepalen of een organisatie een sekte is. Deze criteria zijn niet altijd eenduidig en kunnen elkaar overlappen.

  • Geloofsovertuiging: Sekten worden vaak gekenmerkt door een afwijkende of extreme geloofsovertuiging. Deze overtuigingen kunnen in strijd zijn met de dominante religie of cultuur.
  • Leiding: Sekten hebben vaak een sterke leiderschapsstructuur. De leider wordt vaak als een messias of guru gezien en heeft een grote controle over de leden.
  • Hiërarchie: Sekten hebben vaak een strakke hiërarchie. De leden worden ingedeeld in verschillende groepen, afhankelijk van hun rang of status.
  • Controle: Sekten hebben vaak een sterke controle over het leven van de leden. Dit kan zich uitdrukken in verschillende vormen, zoals beperkte toegang tot informatie of contact met de buitenwereld, controle over de financiële situatie van de leden en beïnvloeding van de persoonlijke levenssfeer van de leden.

De toepassing van deze criteria is niet altijd eenvoudig. Het is belangrijk om rekening te houden met de context waarin de organisatie zich bevindt. Een organisatie die in een bepaalde context als sekte wordt beschouwd, kan in een andere context als normale religieuze groep worden beschouwd.

Arrestatie in Murcia

De recente arrestatie van de leider van de gemeenschap Mahasandhi in Murcia is een voorbeeld van een organisatie die aan verschillende criteria voor een sekte voldoet. De gemeenschap had een afwijkende geloofsovertuiging, een sterke leiderschapsstructuur en een strakke hiërarchie. Daarnaast werd de gemeenschap geassocieerd met schadelijke praktijken, zoals het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie en het uitbuiten van de leden. Op basis van deze criteria kan worden gesteld dat de gemeenschap Mahasandhi een sekte was.

sekteleider
Politie ontmantelt sekte in Murcia en doet er bijzonder vreemde ontdekking
Recent werd in Murcia de leider van de beroemde Mahasandhi sekte, die op een complex van 100.000 m2 grotwoningen en meditatieruimtes had, aangehouden voor drugs, kwik en wapenbezit.
logo1 1www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud