Deze ouderen ontvangen meer dan 6350 euro in juni als pensioenuitkering in Spanje

Deze ouderen ontvangen meer dan 6350 euro in juni als pensioenuitkering in Spanje
Beeld: via canva.com

Deze ouderen ontvangen meer dan 6350 euro in juni als pensioenuitkering in Spanje

Voor veel gepensioneerden in Spanje is de extra vakantie-uitkering in juni een welkome financiële impuls. Deze extra uitbetaling, ook wel bekend als de ‘vakantiegelduitkering’ of in het Spaans ‘la paga extra de verano’, wordt samen met de reguliere maandelijkse pensioenuitkering overgemaakt. Door deze dubbele betaling is het mogelijk dat er gepensioneerden zijn die meer dan 6350 euro op hun bankrekening krijgen gestort.

De vakantiegelduitkering wordt betaald aan ontvangers van bijdrageplichtige pensioenen. Dit zijn pensioenen die gebaseerd zijn op de premies die tijdens het arbeidsverleden zijn betaald aan de Spaanse Sociale Zekerheid. Hieronder vallen bijvoorbeeld ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen (weduwen- en wezenpensioenen) en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Om de volledige vakantiegelduitkering te ontvangen, moet iemand in de zes maanden voorafgaand aan de betaling (dus van december tot en met mei voor de zomeruitkering) een uitkering hebben ontvangen. Als iemand recent met pensioen is gegaan, wordt een deel van de vakantiegelduitkering dat overeenkomt met het aantal maanden dat je een uitkering hebt ontvangen uitgekeerd.

Er geldt een maximumbedrag voor de som van alle uitkeringen die een gepensioneerde kan ontvangen, inclusief de vakantiegelduitkering. Dit maximumbedrag bedraagt dit jaar 3.175,04 euro per maand of 6.350,08 euro inclusief de vakantiegelduitkering. Enkele uitzonderingen hierop zijn mogelijk, zoals het geval wanneer iemand na de pensioengerechtigde leeftijd is blijven doorwerken of wanneer iemand recht heeft op een toeslag om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen.

De vakantiegelduitkering wordt in het begin van juni uitbetaald door de Seguridad Social. Deze geeft in de voorgaande maand de instructie voor de uitbetaling, waardoor er een paar dagen vertraging kan zitten tussen de instructie en de daadwerkelijke bijschrijving op je rekening. Over het algemeen wordt de vakantiegelduitkering in de eerste dagen van juni ontvangen.

vakantiegeld 1
De ‘paga extra’ of vakantiegeld in Spanje
Elk jaar tegen het einde van de maand juni ontvangen in principe alle werkenden in Spanje één maand extra loon wat gezien wordt als vakantiegeld.
logo1 1www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud