De ‘paga extra’ of de vakantiegeld betaling in juni in Spanje

De 'paga extra' of de vakantiegeld betaling in juni in Spanje
Beeld: via canva.com

De ‘paga extra’ of de vakantiegeld betaling in juni in Spanje

In de tweede week van juni en in sommige uitzonderingen de tweede week van juli krijgt het merendeel van de Spaanse arbeiders de ‘paga extra’ uitbetaald. Dit is een recht voor alle werknemers en iets wat al sinds 1947 in de Spaanse wet geregeld is. In Spanje was dat vroeger één extra week aan loon, maar tegenwoordig is dit een maandloon.

Het is voor de meeste werkenden in Spanje een hele verademing als ze in de tweede week van juni de extra betaling of vakantiegeld krijgen uitbetaald. Of dit geld tegenwoordig wel voor een vakantie gebruikt wordt is nog maar de vraag, maar het extra loon is altijd welkom.

De ‘paga extra’ werd in Spanje ingevoerd in 1947 in de tijd van de regeerjaren van Franco. In de tijd van het ‘Franquismo’ werd de extra betaling echter ‘la paga del 18 de julio’ genoemd, een datum waarmee men verwees naar de datum van de staatsgreep in 1936. In de jaren van Franco ging het echter om een extra betaling die gelijkstond aan een week loon.

Tegenwoordig is het in Spanje wettelijk geregeld dat de ‘paga extra’ gelijkstaat aan een maand loon ofwel 30 dagen loon, ter waarde van het maandloon dat een werknemer ontvangt en dat in principe nooit minder mag zijn dan het wettelijk vastgestelde minimumloon.

De hoogte van de vakantiegeldbetaling is echter via cao’s en collectieve arbeidsafspraken via vakbonden geregeld in Spanje. Er kunnen dus uitzonderingen zijn op de algemeen geldende regel. In sommige gevallen kan afgesproken worden dat de ‘paga extra’ elke maand gedeeltelijk betaald wordt (12e en 14e maand).

Spanje heeft twee extra betalingen, een rond de Kersttijd (paga extra de navidad) tussen 20 en 25 december en een in de tweede week van juni of in sommige gevallen de tweede week van juli (paga extra de verano).

Ga naar de inhoud