Search
menu
Search

Eenzaamheid is een groeiend probleem onder jongeren in Spanje

Eenzaamheid is een groeiend probleem onder jongeren in Spanje
Beeld: via canva.com

Eenzaamheid is een groeiend probleem onder jongeren in Spanje

Eenzaamheid is een groeiend probleem bij ouderen in Spanje, maar ook onder jongeren. Uit recent onderzoek van de Fundacíon Once blijkt dat één op de vier jongeren tussen de 16 en 29 jaar zich eenzaam voelt. Laten we kijken naar de mogelijke oorzaken van dit probleem en eventuele oplossingen.

Uit het onderzoek blijkt dat LGTBI-jongeren een verhoogd risico hebben op eenzaamheid. Redenen hiervoor zijn onder andere gebrek aan acceptatie van hun seksuele identiteit door familie en vrienden. Dit kan leiden tot sociaal isolement en het gevoel er niet bij te horen.

60% van de LGTBI-jongeren voelt zich weleens eenzaam, tegenover 33% van heterojongeren. Een op de drie LGTBI-jongeren is uit de kast gekomen (als dat nog gebeurt tegenwoordig), maar de rest durft dit niet uit angst voor afwijzing. Daarnaast komt pesten op school of discriminatie op het werk nog steeds veel voor onder LGTBI-jongeren in Spanje.

De acceptatie van LGTBI-personen in de Spaanse samenleving is de afgelopen jaren toegenomen. Toch is er nog een lange weg te gaan. Met name op het platteland heersen nog steeds opvattingen die LGTBI-jongeren het gevoel kunnen geven dat ze er niet bij horen.

Er zijn gelukkig steeds meer organisaties in Spanje die zich inzetten voor de belangen van LGTBI-jongeren, zoals de Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Deze bieden onder andere hulp bij coming-out, voorlichting op scholen en trainingen voor docenten.

Toch is de hulpverlening nog niet altijd toegesneden op de behoeften van deze specifieke doelgroep. Er is bijvoorbeeld een tekort aan gespecialiseerde psychologen. Ook weten LGTBI-jongeren de weg naar bestaande hulpverlening niet altijd goed te vinden.

Uit het onderzoek blijkt dat veel jongeren die zich eenzaam voelen, moeite hebben om hierover te praten of hulp te zoeken. Redenen hiervoor zijn onder andere schaamte en angst om als ‘zwak’ gezien te worden, het idee hebben dat je je problemen zelf moet oplossen en het niet goed weten bij wie je terechtkan.

Een veelgehoorde verklaring voor toenemende eenzaamheid is de individualisering van de samenleving. Het idee is dat mensen steeds meer op zichzelf zijn aangewezen. Toch is dit maar een deel van het verhaal. Ook wordt weleens gedacht dat het gebruik van sociale media eenzaamheid in de hand werkt. Uit het onderzoek komt echter naar voren dat er nauwelijks verschil is tussen zware en lichte gebruikers van sociale media.

Bovendien geven jongeren juist aan dat ze via sociale media connecties leggen en onderhouden met anderen. Dus in plaats van isolement lijken deze platforms voor veel jongeren juist een manier om verbondenheid te ervaren.

eenzaamheid
Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem in Spanje
Eenzaamheid onder ouderen is een ernstig probleem dat een negatieve impact kan hebben op de kwaliteit van leven in Spanje, maar er zijn een aantal maatregelen die genomen kunnen worden.
logo1 1www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud