Search
menu
Search

Wat heeft de grootste CO2-voetafdruk in Berlijn: kilo tomaten uit Nederland of Spanje?

Wat heeft de grootste CO2-voetafdruk in Berlijn: kilo tomaten uit Nederland of Spanje?
Beeld: via canva.com

Wat heeft de grootste CO2-voetafdruk in Berlijn: kilo tomaten uit Nederland of Spanje?

Dit artikel is 8 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

In het SmartRed-project heeft COEXPHAL een rapport uitgebracht, getiteld ‘Een vergelijking van de CO2-voetafdruk in productiesystemen van Almeria en Nederland, met inbegrip van transport naar de bestemming’. Het doel van deze studie is het vergelijken van de broeikasgasemissies die voortkomen uit de kasproductie in Almeria en Nederland. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de emissies die voortvloeien uit de productie en verwerking van 10 miljoen kilo tomaten, maar ook naar de emissies door het transport van het product naar een supermarkt in Berlijn.

Volgens de resultaten van de studie produceert het kasproductiesysteem in Almería in totaal 7.063.932,96 kg aan CO2-equivalente emissies, wat bijna 32% minder is dan het Nederlandse systeem. Bij vergelijkbare voorwaarden, resulteert het Nederlandse systeem in 10.342.612,80 kg aan CO2-equivalente emissies. 

Dit wordt veroorzaakt door factoren zoals de verminderde energiebehoefte in de kassen in Almería. Het mediterrane klimaat zorgt voor minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en benut meer passieve energie, zoals zonlicht en warmte, om optimale groeiomstandigheden voor de planten te creëren. De onderzoekers komen tot de conclusie dat, ondanks de grotere afstand die de tuinbouwproducten afleggen, de efficiëntie van de kassen in Almería aanzienlijke voordelen oplevert in termen van broeikasgasemissies in vergelijking met kassen in Noord-Europa.

Voor elke kilo Nederlandse tomaten die in Berlijn wordt aangeschaft, wordt een kilo CO2-equivalent geproduceerd; voor tomaten uit Almería is dat 0,70 kilo CO2-equivalent. Wanneer men deze emissies zou willen compenseren op een secundaire markt, zou deze extra 0,3 kilo CO2-equivalent neerkomen op ongeveer 3 eurocent (gemiddelde prijs in 2023). Het onderzoek neemt geen berekeningen voor Marokko (van Agadir naar Berlijn) in overweging, maar sommige eerste schattingen kunnen als indicatie dienen. Als het landvervoer met 45% toeneemt, zouden de emissies uitkomen op 0,85 kilo CO2-equivalent.

Ga naar de inhoud