Toename in de steek gelaten honden in Spanje tot eind juni

Toename in de steek gelaten honden in Spanje tot eind juni
Beeld: Pixabay

Toename in de steek gelaten honden in Spanje tot eind juni

Dit artikel is 4 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Volgens de Real Sociedad Canina de España is er tijdens de laatste fase van de noodtoestand in Spanje een toename geregistreerd van in de steek gelaten honden. De stichting zal niet alle honden die op straat werden gezet hebben geregistreerd maar tot eind juni spreekt men over een toename van 25% van honden die op straat werden gezet ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor.

De Real Sociedad Canina de España spreekt over een toename van 25% aan in de steek gelaten honden tot eind juni, een periode die dus overeenkomt met het einde van het de-escalatieproces. Tijdens de noodtoestand werd al geregistreerd dat er meer honden werden geadopteerd. De stichting waarschuwde toen al voor de gevolgen van de 50% stijging en ruim 5.000 honden die tijdens de noodtoestand werden geadopteerd. 

Toen werd gedacht dat dit hoofdzakelijk gebeurde omdat men tijdens de eerste weken van de noodtoestand de straat op mocht gaan om de hond uit te laten. Ondanks dat de meeste asielen en opvangcentra de adopterende families gescreend hebben lijkt het er dus toch op dat veel mensen een hond namen om die daarna weer op straat te zetten.

Nu zal het einde van het de-escalatieproces niet de enige oorzaak zijn van de stijging van op straat gezette honden want deze periode komt overeen met de zomer wanneer er (helaas) standaard altijd meer in de steek gelaten honden zijn in Spanje. Juni is traditiegetrouw de maand dat er veel honden uit huis worden gezet. Ook denkt de Real Sociedad Canina de España ook dat de verwachte economische crisis (net zoals in 2008) een rol speelt bij het op straat zetten van honden.

Spanje is een van de Europese landen waar de meeste honden en katten in de steek worden gelaten met zo’n 138.000 dieren aldus de Fundación Affinity. Van het totaal aantal in de steek gelaten dieren in 2018 waren er 104.688 honden en 33.719 katten. 43% van al deze in de steek gelaten honden en katten werd geadopteerd terwijl 18% vanwege de identificatie teruggebracht kon worden naar hun baasjes, 16% woont nog steeds in een opvangcentrum of asiel. (cijfers over 2019 zijn nog niet bekend)

Gekeken naar wanneer de honden en katten in de steek worden gelaten in Spanje valt op dat dit hoofdzakelijk gebeurde in het tweede kwartaal (begin zomerperiode) met 35% in het geval van honden en 44% in het geval van katten. In het geval van honden is dat percentage 33% in het eerste en 32% in het derde kwartaal terwijl dat bij de katten 24% in het eerste en 33% in het tweede kwartaal is.

Ga naar de inhoud