Pensioenen zijn in Spanje meer gestegen dan het gemiddelde salaris

Pensioenen zijn in Spanje meer gestegen dan het gemiddelde salaris
Beeld: via canva.com

Pensioenen zijn in Spanje meer gestegen dan het gemiddelde salaris

Dit artikel is 7 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

In Spanje is het gemiddelde pensioen dat ouderen ontvangen in 2023 gelijk aan 64,52% van het nationaal gemiddeld salaris. Deze verhouding is in de afgelopen tien jaar met bijna tien procentpunten verbeterd. Data toont aan dat sinds 2014 het gemiddelde pensioen met 37,95% is toegenomen, terwijl salarissen met 17,7% zijn gegroeid.

Gemiddeld verdient een werknemer 2.126,63 euro per maand, zo blijkt uit gegevens van het driemaandelijkse arbeidskostenonderzoek van het Spaanse Statistiekbureau (INE) van het eerste kwartaal. Aan de andere kant was het gemiddelde pensioen in maart 1.372,03 euro, zoals aangegeven door het Ministerie van Inclusie en Sociale Zekerheid.

Het gemiddelde pensioen is sinds 2014 met een jaarlijks tempo van 3,95% toegenomen, terwijl salarissen met 2,87% zijn gestegen. Echter, dit jaar, na de aanpassing van de pensioenen aan de inflatie-index (IPC), vond er een stijging plaats van 8,5% vergeleken met 2022.

Het pensioen wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde bijdrage-inkomen over de laatste 25 werkjaren van een werknemer. Maar door een recente goedkeuring van een hervorming in het openbare pensioenstelsel eerder dit jaar, zal de berekeningswijze voor deze uitkering in de nabije toekomst wijzigen.

Tot 2044 blijft de pensioenberekeningsperiode vaststaan op 25 jaar, hoewel er ook een optie is om het pensioen te baseren op de laatste 29 dienstjaren en daarbij de 2 minst gunstige jaren buiten beschouwing te laten. Er is echter een maximum aan het pensioenbedrag: dat is op dit moment 3.059,23 euro per maand, terwijl dit tien jaar geleden 2.554,49 euro per maand was.

De vastgestelde limiet voor pensioenen, die niet voor salarissen geldt, is de reden dat het gemiddelde pensioen doorgaans lager is dan het gemiddelde salaris. Maar de snellere toename van pensioenuitkeringen zorgt ervoor dat deze bedragen steeds dichter bij elkaar komen. Waar salarissen bevroren bleven, gekort werden of slechts licht stegen, hebben pensioenen een veel grotere groei doorgemaakt, voornamelijk doordat er gedurende dit decennium hogere pensioenbedragen in het systeem zijn opgenomen.

Op dit moment verschilt het percentage van het pensioen vergeleken met het loon per regio. In Asturië is dit percentage 82,08%, met een gemiddeld pensioen van 1.638,17 euro en een gemiddeld loon van 1.995,79 euro. In Madrid is dit percentage 59,87%, waar gepensioneerden gemiddeld 1.588,31 euro krijgen en werknemers 2.653,11 euro verdienen.

Madrid kent momenteel het hoogste gemiddelde loon van 2.653,11 euro per maand, op de voet gevolgd door het Baskenland met 2.414,95 euro, Catalonië met 2.301,79 euro en Navarra met 2.196,71 euro. Aan de andere kant van de lijst staan Extremadura en de Canarische Eilanden met respectievelijk 1.631,83 euro en 1.786,13 euro als laagste gemiddelde lonen. Wat betreft pensioenen zijn de hoogste bedragen te vinden in het Baskenland (1.680,25 euro), Asturië (1.638,17 euro), Madrid (1.588,31 euro) en Navarra (1.543,6 euro). De laagste pensioenen zijn in Extremadura met 1.144,66 euro en in Galicië met 1.164,91 euro.

Ga naar de inhoud