skip to Main Content
De bizarre situatie rondom zonne-energie in Spanje

De bizarre situatie rondom zonne-energie in Spanje

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – Men is het erover eens, nergens in Europa schijnt de zon zoveel als in Spanje. Het overgrote deel van Spanje heeft tussen de 2.500 en 3.500 uren zonlicht per jaar en men doet er nagenoeg niets mee. Weliswaar komen er jaarlijks miljoenen toeristen naar het land om juist van die zon te genieten maar de zon gebruiken om energie op te wekken wordt niet of nauwelijks gedaan. Diegene die dat wel willen doen worden systematisch op allerlei manieren tegengewerkt zodat de energiereuzen niets te klagen hebben.

Vreemd genoeg was Spanje ooit een van de voorlopers met zonne-energie in Europa en hebben Spanjaarden en internationale investeerders veel geld in de wereld van zonne-energie geïnvesteerd. Toen de huidige conservatieven regering aan de macht kwam in 2011 vond de Partido Popular (PP) dat de traditionele energiebedrijven werden benadeeld waarop plots met als excuus de economische crisis in het land alle subsidies werden afgeschaft en men zelfs extra belastingen ging heffen aan diegene die gebruik maakte van zonne-energie.

Het plaatsen van zonnepanelen om zelf elektriciteit op te wekken wordt in Spanje op allerlei manieren tegengewerkt. Zo zijn er veel administratieve handelingen die lang duren en prijzig zijn en heft men theoretisch in Spanje een zogenaamde “zonbelasting” ofwel “impuesto del sol”. In dit artikel hebben we al omschreven dat deze belasting voor het gebruik van de zon weliswaar bestaat maar dat deze niet actief wordt toegepast. Iedereen die met zonnepanelen op huis, bedrijf of kantoor in een eigen stroombehoefte wil voorzien, blijft sinds 2014 verplicht aangesloten op het traditionele stroomnet. Ook al neem je als gebruiker geen kilowatt ouderwetse stroom af, je betaalt wel een vaste maandelijkse belasting.

Rechter

De Hoge Raad heeft half oktober de zonbelasting die de Spaanse regering in 2014 invoerde goedgekeurd of beter gezegd een verzoek om de zonbelasting af te schaffen van de Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) afgewezen. De rechter oordeelde dat iemand die zelf stroom opwekt maar ook gebruik maakt van het stroomnetwerk daarvoor in de praktijk dient te betalen. De zonne-energie opwekkers die alleen gebruik maken van de zelf opgewekte elektriciteit en niet aangesloten zijn op het stroomnet betalen namelijk geen zonbelasting, iets wat de rechter dan ook als normaal ziet.

Zonbelasting

Volgens de in 2014 door de Partido Popular verzonnen energiewet moeten degenen die gebruik maken van zonnepanelen extra belastingen betalen, de zogenaamde “impuesto al sol”. Deze moet betaald worden over elke kWh die geproduceerd wordt door de eigen installatie maar ook als je niets opwekt. Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat de elektriciteitsmaatschappijen geen stroom leveren aan de gebruikers van eigen zonnepanelen en dus inkomsten mislopen terwijl men wel kosten maakt voor de infrastructuur. Het is een belasting die bijna de helft is van de kWh-prijs die de consument betaalde aan het stroombedrijf. ‘Solidariteit met de andere consumenten’, noemde de regering dat toendertijd. In de wet staat dat hoe meer de zonnepanelen aan energie opwekken hoe meer er aan belasting betaald dient te worden, een rare gedachtegang natuurlijk. Het gaat hier om een vorm van belasting die op geen enkele plaats ter wereld geheven zou worden.

Installatie

Met de aanname van de nieuwe energiewet in 2014 zijn de kosten en administratieve rompslomp rondom het plaatsen van zonnepanelen in Spanje alleen maar erger geworden. Zo kwamen er meer regels en moest men aan meer voorwaarden voldoen waardoor mensen in de bureaucratische molen terecht kwamen. Een installatie die slechts twee dagen duurt kan nu wel negen maanden in beslag nemen en honderden euro’s extra gaan kosten.

Voldoe je niet aan de nieuwe regels dan kan men als zonnepaneel eigenaar boetes krijgen tussen de 6.000 en maar liefst 60 miljoen euro! Mocht je er uiteindelijk toch in slagen om zonnepanelen te plaatsen dan dien je de teveel geproduceerde stroom gratis af te staan aan de elektriciteitscentrales. Hier ontvang je dus geen enkele beloning voor, iets wat in de meeste landen wel beter geregeld is.

Energietekort

Het is voor de meeste mensen – behalve de energiereuzen zoals Repsol, Iberdrola, Endesa en Gas Natural in Spanje – onbegrijpelijk dat een land waar zoveel zon is daar niet of nagenoeg geen gebruik van maakt. Recent bleek al dat de elektriciteitsrekening in Spanje een van de hoogste is binnen de Europese Unie en Europa en vanwege de weersomstandigheden van de laatste jaren met gebrek aan regen en wind, is gebleken dat het opwekken van stroom ook moeilijker was. De stuwmeren en windmolens kunnen niet genoeg elektriciteit opwekken waardoor de energiebedrijven gebruik moeten maken van de milieuonvriendelijke gas en kolen wat daarnaast ook duur is, iets wat voor de energieopwekkers niet zo erg is want dat berekent men wel weer door aan de consument.

Veranderingen

Zijn er veranderingen op komst in Spanje wat betreft zonne-energie? Ja en nee. Begin dit jaar diende de gezamenlijke oppositiepartijen een voorstel in om de omstreden zonbelasting te beëindigen. De regering heeft daar eind november eindelijk min of meer antwoord op gegeven door aan te geven dat ze gaan onderzoeken of de administratieve handelingen versoepeld kunnen worden en makkelijke gemaakt kunnen worden. Hierdoor zou het dus in theorie makkelijker en goedkoper moeten worden om zonnepanelen aan te schaffen, te plaatsen en te gebruiken. Helaas wil de regering de zonbelasting niet aanpassen of weghalen en zal deze extra belasting voor zonne-energie gebruikers die ook aangesloten zijn op het stroomnet blijven bestaan, zeker nu de Hoge Raad de Impuesto al sol als gerechtvaardigd ziet.

Lobby

De mening en invloed van de lobby is in Spanje nog steeds te machtig want een twintigtal oud-ministers en vroegere hoge ambtenaren werkt voor energiereuzen als Repsol, Iberdrola, Endesa en Gas Natural, die met fossiele energiebronnen werken en liever geen zonne-energie willen zien in Spanje. Het is met name die lobby die als verantwoordelijke wordt gezien dat het beleid van de huidige regering ervoor heeft gezorgd dat Spanje van voorloper met zonne-energie is gedaald naar een land waar de meeste zonuren te vinden zijn maar deze niet gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. Dat staat in schril contrast met andere noord Europese landen waar minder zonuren zijn maar waar wel veel meer gebruik gemaakt wordt van deze vorm van groene stroom.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal of via iDEAL etc., altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Dit bericht heeft 31 reacties
 1. ja inderdaad ik heb hier het een en ander doorgenomen , wel ik zal jullie allemaal even beter inlichten , ik ben belg , ben woonachtig in Spanje , weet er zo wat van alles te veel wat me niet aan staat , om te verduidelijken woon ik al 30 % van mijn leven in Spanje , om nog duidelijker te zijn , ik spreek de Spaanse taal Castiliaans vrijwel heel goed , en begrijp het trouwens heel goed , waaruit ik uit duidelijk onderscheid, maken kan tussen de asociale personen en hun gedragingen , uitingen , en bedoelingen , die duidelijk in Spanje de meerderheid vertegenwoordigen , het is een zeer conservatief volk , koppig en houden hun gelijk altijd vol , tot ze er desnoods nog liever doodvallen dan ongelijk toe te geven , weten altijd alles beter , en de buitenlander is dus zo dom , kan niets weten , en zullen er dan ook nooit iets van aan nemen , zij die er anders over denken , zijn enkel die genen die er uitsluitend op vakantie gaan , en ja inderdaad , Spanje is een mooi land , en kent veel zon , om er dus op vakantie te gaan is het inderdaad fijn , en als je er daarna gewoon terug naar je eigen land terug keert , hou je er min of meer de zelfde mentaliteit op na , je trekt je van de Spanjaard evengoed niks aan ! en inderdaad je vakantie was plezant , het waren toch vriendelijke mensen , goedlachs , maar besef wel dat dit lachen er alleen is omdat je er je centen kwam opdoen !!! in werkelijkheid zijn het gewoon racisten voor 95 % , en als toerist versta je meestal de taal niet , je probeert aldaar je plan te trekken , en tot dan kan dit plezant zijn , als je er woont is dit een heel ander verhaal , na enkele jaren begin je het helemaal door te krijgen , weet dat er zelfs geen druppel drinkwater van de kraan jou wordt gegund , wat ik nu schrijf is uitsluitend de waarheid , en is een voorbeeld van een van de gehanteerde mentaliteiten van die zelfde Spaanse bevolking , die de meeste toeristen als vriendelijk aanschouwen , het is zelfs zo dat in onze contreien er gevangenis straf op zit indien je durft te doen wat zij uitvoeren , en wat ik jullie hierin vertel kan allemaal bewezen en getuigt worden door vele personen die er al jaren woonachtig zijn , hier komt het eerste voorbeeld , ik wil enkele kannetjes water vullen aan een openbare waterkraan die zich op de straat bevind ,het duurde echt niet lang dat de plaatselijke bewoners er hierover hun ongenoegen laten blijken dat jij hier water durft te nemen , en er wordt dan ook de nadruk gelegd dat zij moeten betalen voor de meter in hun huis , goed wetende dat ze er zelf kannetjes water vullen , omdat het dan door hen zelf kan genuttigt worden , en dat het hierdoor dan evengoed niet op hun watermeter bijgeteld wordt , en dan geven ze jou de commentaar dat jij je water moet halen uit de rio , dus aldaar waar de geiten in zeiken en schijten , nog met de nadruk op dat is goed genoeg voor jou !!! dit is dus een voorbeeld van hoe het er werkelijk aan toe gaat , en zo kan ik er inmiddels eindeloos blijven over schrijven . toch moet ik toegeven dat ik er maar enkelen Spanjaarden gevonden heb , die eerlijk waren , ze zijn dan meestal ook nog intelligent , en spreken dan ook nog een andere taal , en waarmee je zelfs een dialoog kunt aangaan , maar dien wel evengoed te bevestigen dat ik gedurende de vele jaren , er in geslaagd ben ze op te tellen , doch nog steeds telbaar zijn op 1 hand , zo zeldzaam lopen ze daar rond , de kans dat je er een tegen komt is zo goed als de kans op het grote lot ! een ander voorbeeld is Guardia Cevil , als buitenlander met een geldig rijbewijs , wordt tijdens een Spaanse controle door willekeur van de gezindheid van de overheidspersoon in kwestie bepaald , en het maakt verdomt niets uit of u gelijk heeft of niet , dat bepalen ze daar zelf , en staat helemaal losgeslagen van wat het officieel dient te zijn , Spanje ondertekende zoals elke andere lidstaat van de Europeesche gemeenschappen het akkoord over de gelijkstelling van Europeesche documenten , en dienen dus minstens logischer wijze over de kennis te beschikken om deze taak te kunnen en te mogen uitvoeren , doch niets is minder waar in Spanje , en zoals ik voorheen reeds omschreef ze hebben altijd gelijk ook al hebben ze ongelijk . resultaat 1500 € boete , zelfs als je bewijst dat je rijbewijs rechtsgeldig is , interesseert het ze geen ene moer ! erger nog , terwijl op het proces verbaal overduidelijk aangegeven staat waarvoor je de bekeuring heeft gekregen , losstaande van het feit of dit juist is of niet wordt hierna de bekeuring aangetekend hard gemaakt , en moet je en zal je betalen , en er is geen enkele overheids instantie die er de juiste rechtzetting hiervan voorziet , en krijg je automatisch aanslag op je bankrekening , met dwanguitvoering ! dit is dus ” inderdaad alleen mogelijk in een staat waar nog steeds de dictatuur heerst ,!!! het blijft me nog steeds verwonderen dat ze nog in de Europeesche gemeenschap zitten ! naar mijn mening is er in een democratisch Europa echt geen plaats voor een land alwaar men zich sinds 1978 nog steeds niets heeft veranderd , en waar overduidelijk nog steeds een dictatorisch beleid wordt gevoerd ! kijk maar naar Catalunya , daar werd betoogt voor een democratisch beleid , en enkel beleefd verzocht dialoog aan te gaan , en dit werd beantwoord met machtsvertoon , agressie , en met mensen die vreedzaam betoogden ,die dan in elkaar zijn geslagen , door Spaanse kant , en waarbij elk dialoog uit de weg is gegaan, door hen de rug toe te keren , Catalunya dat maar een heel klein stukje van Spanje betreft , maar meer financieel toe heeft gedragen aan Spanje , dan wat de rest van Spanje heeft toegedragen , er dan Catalunya beschuldigde van overheidsgelden te misbruiken , is nog maar eens het hypocriete bewijs van hoe de Spaanse regering er een antidemocratisch beleid op nahoud , en in zijn toonaangevende dictatuur verwijt dat de pot zwarter ziet dan de ketel , kijk maar naar de geregelde diefstallen , en het leegplunderen van de pensioenkas , en de verschillende fantasierijke uitvindsels om zaken te gaan belasten die vrij dienden te zijn van belasting . maar hierin spant de Spaanse regering onder Rajoy , wel echt de kroon ! wereldwijd werd er overeengekomen , dat Energie die vrij was van elke andere alternatieve brandstof , vrijgesteld te zijn van elke vorm van belasting , en zoals hiervoor ook omschreven kan nooit een belasting worden geheven , van een energie die milieuvriendelijk en ons gratis bezorgd wordt van 150 000 000 km van hier , de zon is godverdomme gratis voor iedereen , en niemand kan of mag zich de eigendom toe-eigenen , want vanaf het moment dat dit gebeurt , moet dan ook maar de taxfree zone territoriaal afgeschaft worden , en welke machtswellusteling gaat dat overleven !!??? er was eens een Duitser die miljoenen wenste te investeren , en ooit trachtte door winning van energie uit de zon , er wou voor zorgen dat Spanje uit de recessie zou geraken , door de verkoop van energie dat dus milieu vriendelijk geproduceerd kon worden , deze verkoop had dus aan andere Europeesche landen kunnen plaats vinden , en had het Spaanse land zelfs vrij kunnen maken van schulden , wel dit is evengoed niet doorgegaan omdat onder leiding van Rajoy , die er trouwens regelrecht op in is gegaan dit zeker af te voeren , omdat de centen niet rechtstreeks in zijn zakken belande , zoals de aandelen Hyberdrola , en onder andere de 189 .000.000 € pensioenen !!!!!!! en dan maar proberen de aandacht te vestigen op Catalunya !!!! ook de rest van de wereld heeft gezien , hoe Spanje gereageerd heeft, dat is schandalig ,ondertussen is er in België het capital van de EU , door elke Spanjaard afgekeurd , niet herkent , en is nu elke Belg die in Spanje vertoeft nu het slachtoffer , want nu zijn alle Belgen rotzakken , dat is nu het resultaat ten gevolge van die zelfde kortzichtige Spanjaard , die inderdaad van enig dialoog echt geen kaas wil eten !! si si
  wat ik nog erger vind is dat ze eveneens al jaren veroordeeld worden , doch nog liever de Europeesche boete aanvaarden , en toch dapper blijven doorgaan , waarover heb ik het nu weer , Spanje maakt dus als zeer lang gebruik van een NIE ; nummer terwijl enkel door de EU het persoonsbewijs telt !!! het gebruik van dit nummer is normaal niet meer toegestaan , in eerste plaats was het in de periode van Hitler , die personen , dat Joden waren van een nummer voorzag , dus dit stemt dus overeen met de periode , of de tijd die ze achterstaan !!! het is bij de Europeesche gemeenschap verboden , persoonsgegevens in zijn private vorm illegaal te misbruiken , alsook de wet op de privacy niet te respecteren , en dit wordt door dit systeem allemaal illegaal omzeilt , iedereen kan op basis van dat nummer in jouw bankgegevens , en alle persoonsgegevens , en dit terwijl ze je identiteitskaart negeren te aanvaarden !!!! si si si , dat is Spanje !!! als je nog wat wil weten over Spanje , je vraagt het maar !!!

 2. heel vreemd , de territoriale zone op de aarde , die voorziet dat elke vorm van belasting niet kan worden toegepast , maar Spanje haalt belasting voor energie op gemiddeld 150.000.000 km van de aarde , en eigent zich hiervan het eigendomsrecht op van wat zon heet , als het kindje maar een naam krijgt , en zitten ze in Spanje wel met de meest verwrongen absurde geest , vanuit de pp . waar enkel en alleen in deze dictatuur blijkbaar alles moet kunnen , zelfs als dit systeem wereld wijd veroordeeld is , hoe heet dat stuk crapuul ook weer , Rajoy , , is dat die niet die evengoed politie en Guardia cevil de opdracht gegeven heeft , om mensen in elkaar te slaan , si si , , is dat ook niet dat smerige crapuul die de pensioen kas reeds jaren plunderde , maar ja dat krijg je dan he ‘ als de mensen halsstarrig blijven kiezen voor die gene die hen belazerd !! zou het dan toch waar zijn dat er meer rond lopen waar de stront verkeerd zit !? mierda en la cabeza !

 3. Ik heb van verschillende bronnen informatie gekregen dat indien men zonnepanelen plaats met een vermogen van <10.000kW men niet onderhevig is aan die zonnetaks.
  Ik vind het vreemd dat hier in dit forum niets van wordt gezegd.
  Mag ik daar dan een conclusie uit trekken ?

 4. Niet iedereen is blijkbaar op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen mbt gebruik van zonne-energie. In Duitsland is een fabriek bezig om zonwerende ramen te ontwikkelen die zonne-energie produceren en dus in de zomer de warmte weren. Als experiment hebben zij hun eigen kantoor voorzien van deze ramen. Het zou in principe mogelijk moeten zijn om de enorme lappen doek ( ik kijk er op uit) die bij de nisperos teelt worden gebruikt te vervangen door doek dat zonne-energie kan opwekken. Ook zijn er inmiddels dakpannen als alternatief voor de inderdaad ontsierende panelen. Dat gaat inderdaad ten koste van de prachtige authentieke dorpsgezichten…
  Verder is Ap Verhegge een Nederlandse kunstenaar bezig om water uit de lucht te halen mbv zonne-energie. Een proef-opstelling stond in Scheveningen. Hij is er ook al in geslaagd om een apparaat water te laten produceren op een van de droogste plekken ter wereld. Zijn droom is een ijs gletsjer te bouwen in de woestijn. In de toekomst kan iedereen voorzien in zijn eigen energie en water behoefte. Er zijn overal in de wereld energie neutrale steden,zelfs in het meest conservatieve deel van de VS..
  Wat mij ook nu weer opvalt is,dat er veel geroepen wordt en afgegeven op deze en gene…
  Is het niet beter om constructief en vast-beraden de macht weg te halen bij de energie reuzen en gewoon te beginnen met gebruik te maken van onze democratische rechten?
  Om zelf actie te ondernemen door aan te sluiten bij groepen die hier actief bezig zijn in het ontwikkelen van zelfvoorzienende woon-gemeenschappen. Ik word enthousiast als ik deze mensen ontmoet en zie wat zij nu al tot stand brengen.
  Spanje moet beseffen dat door de energie markt niet vrij te maken ,een groeiende achterstand zullen ontwikkelen mbt m.n. West Europa….
  En dan tenslotte: begin bij je zelf, dus energie zuinig je verplaatsen…afval scheiden enz..
  Ik zou daarbij een hele serie zaken kunnen noemen. Maar het gaat nu even over de energiemaffia die het gebruik van natuurlijk bronnen voor eigen gebruik boycot, waardoor Spanje niet daadwerkelijk als democratie kan functioneren.

 5. Op tv zie ik tijdens de klimaattop van Parijs de spaanse eerste minister aandachtig luisteren naar de toespraak van president Macron. Wat een komedie van de hoogste plank : de landen (u en ik dus) worden opgeroepen om meer te doen (betalen dus!) ivm propere energie maar in Spanje wordt zonne-energie speciaal belast om de winsten van de klassieke energieleveranciers veilig te stellen!! Dit is een toestand een land als Spanje onwaardig; de energie ligt er voor het grijpen. Waar ik woon (toevallig in Catalonie) hebben we 300 dagen zon per jaar; wat een verlies aan propere energie en dat allemaal voor…..ja, voor wat eigenlijk in een wereld die we met zijn allen aan het verpesten zijn. Daar is nu echt een taak voor Europa weggelegd om Spanje en andere mediterrane landen op de vingers te tikken; maar ja, in die brusselse praatbarakken kent ons ons en moeten we, vrees ik, uit die hoek niet veel verwachten……

 6. Wie de gelden beheert die de anderen bezeert. Waar en uit welke hoek komt de ommekeer . Anders denken en doen ter bevordering van alle groene technieken die rijkelijk aanwezig zijn. Hoe bekrompen en kortzichtig blijft het doormodderen. Ik kan mij niet harmoniseren met deze onzinnige praktijken.
  In zoveel landen heerst de muur van eigen belangen. De tijdelijke hindernis die op afbrokkelen staat. Echt niet te vatten waar blijft de ommedraai.

 7. Heb hier al eerder over geschreven maar hier nog een reactie, mijn mening is dat het Europese parlament alle subsidies moet stopzetten aan Spanje, als we kijken wat er aan gelden naar toe gevloeid zijn in al die jaren van uit Brussel is het schandalig hou Spanje met het milieu belijd omgaat wat betreft het opwekken van elektriciteit, zij hebben alleen maar geprofiteerd daar van, mag van mij ook maar doe dan ook iets terug.
  Ik vind dat Brussel landen als Spanje Portugal Italië Griekenland en zo zijn er nog een paar moeten kunnen verplichten om een deel van hun land beschikbaar te stellen om zonepanelen te plaatsen voor het opwekken van energie dat dan ten goede komt aan heel Europa dat hoeft niet voor niets nee er kan een redelijke pacht prijs voor betaald worden dan is heel Europa van al haar energie problemen verlost en lopen we voor in de hele wereld.
  wat betreft de belastingen over de geplaatste Zonne-energie installaties hiet in Spanje ze moeten zich diep schamen.

  1. als dàt eens zou kunnen… dàn zouden we pas goed bezig zijn!
   Helaas, helaas, driewerf helaas, zijn er teveel (ex-)politici die profiteren van de huidige regelingen…

 8. in Spanje wordt de dienst uitgemaakt door een paar grote jongens die te vinden zijn op de palco van Real Madrid.
  Gas Natural heeft een contract getekend om jaarlijks 3,2 miljard M3 gas te kopen van Rusland, goed voor 10 procent van het totale gasverbruiker in Spanje.
  Ik vraag me af waarom Andalusia bijvoorbeeld geen gebruik maakt van de enorme oppervlakte en aantal uren zon om zo energie te genereren.
  Het zal allemaal te maken hebben met interesses van een heel klein aantal die eigen belang belangrijker vinden.

 9. Dat men in Spanje , land van de zon, niet grootscheeps zonnepanelen plaatst, mij een raadsel. De electriciteit is daar niet goedkoop, er zijn grote (berg) terreinen beschikbaar met veel zon, Daarop zonnepanelen kost weinig geld, ik begrijp het niet. (verder waardeloze gronden ….)

 10. 2 dagen geleden stormde het hard in spanje, en was de uurprijs van electriciteit gedaald tot 2 cent Kw/h. 40% van de totale energie werd opgewekt door windenergie. Er gebeurd wel van alles. Men pakt het alleen wat anders aan dan in andere landen. zo zijn er mega-zonnecentrales in Andalucía en wordt er veel electriciteit door windenergie opgewekt. In totaal zit Spanje op een 36% groene stroom. De richtlijn vcan Parijs was 20% en Nederland zit op 6%.
  Dus het valt reuze mee. tis maar hoe je het bekijkt.

  1. Grote installaties worden vaak mede gefinancierd door diezelfde energie reuzen die toch al het beleid bepalen. Zij verdienen eraan.
   Daarnaast zijn er ten tijde van het gunstige subsidie klimaat vele duizenden kleine tot middelgrote PV installaties gebouwd met financiering van banken of mensen stopten daar hun spaar en pensioen gelden in. Toen was er namelijk een door de staat voor 30 jaar gegarandeerde prijs voor levering aan het net. Maar met het verdwijnen van de subsidies verdween ook deze terugbetalingsregeling (contracten werden gewoon nietig verklaard). Tegelijkertijd (Banken crisis!) wilden de banken hun centjes terug. Dus ineens waren de meeste van die installaties ineens niet rendabel meer en kon men de rente en/of aflossingen niet meer betalen. Zodoende zijn er vele tienduizenden verenigingen, bedrijven, coöperaties falliet gegaan of hebben uit armoede de installatie in de verkoop gedaan. Maar nu was er ook geen vraag meer naar. Er was nog maar één partij in de markt die de waardeloze installaties nog wel wilden overnemen voor bijna niets….. diezelfde energie reus die eigenlijk al de schuld zijn van alle ellende……
   En zodoende konden deze bedrijven niet alleen één van de grootste eigenaren zijn van windmolen parken in Europa, maar nu ook de grootste eigenaren worden van zonnepanelen door het hele land. En vooral deze laatste kregen ze nu bijna voor niets in de schoot geworpen!
   En nog mooier, door al die installaties die nu toch weer meedoen met de groene energie productie kan de Spaanse staat stellen dat zij het beter doen dan menig ander land dat met het vingertje wijst naar hun over het slechte beleid tav. groene energie.
   Maar dat dit alles ten koste is gegaan van de consument is duidelijk. Deze heeft alles betaald, mag nog steeds betalen maar kan nergens de vruchten plukken…
   Belachelijk gewoon en een beleid dat men alleen nog vind in dictaturen..

   We zullen op Europa moeten wachten totdat die de Spanjaarden de wacht aanzeggen.
   En gelukkig is dat nu gaande. Het Europeesche parliament heeft de Spaanse verantwoordelijke minister te verstaan gegeven dat ook in Spanje de burger het recht heeft om zijn eigen energie ‘groen’ op te wekken en dat ie daar zonder kosten het landelijke netwerk voor moet kunnen gebruiken om zijn surplus in op te slaan.
   Daarnaast is Spanje te verstaan gegeven dat als zij hun beleid niet wijzigen Europa als geheel, en ook Spanje, niet aan de doelstelling van CO2 reductie zoals die in Parijs 2 jaar geleden zijn afgesproken te komen.
   De Spaans minister heeft toegezegd er aan te gaan werken maar omdat het Spanje is kan dat nog wel ff duren en moet er vanuit Europa wel druk op de ketel blijven.
   Tenzij ze in dit land dadelijk nu eens een andere regering kiezen. Want alleen de PP is tegenstander van groene energie. Alle andere partijen willen het hele beleid op de schop en van Spanje weer een grote speler in groene energie maken.

 11. Ach, dit soort omstreden lobby’s zie je in ieder land.
  In Nederland werd medio 2011 een zeer discutabel besluit genomen door Maxim Verhagen, de minister van Christelijke huize (CDA).
  Hij gaf een vergunning af voor de bouw van een grote kolencentrale in de Eemshaven, dwars tegen het advies van de Raad van Staten in en terwijl het met de mond beleden regeringsbeleid ook toen al was dat de uitstoot van CO2 drastisch beperkt moest worden.
  Nu dat de centrale net in gebruik is genomen wordt er in het parlement gesproken over het binnen een paar jaar tijd sluiten van alle kolencentrales.
  Echter, hiervoor zal de belastingbetaler stevig moeten bloeden. De eigenaren van de centrales, in het geval van de centrale in de Eemshaven RWE/Essent, zullen hiervoor financieel gecompenseerd worden; een miljarden zaak.

 12. Uit het srtikel en 1ebreacties blijkt duidelijk het deels corrupte systeem in Spanje en EU als immer
  tandeloze leeuw.

 13. Ik heb het al eerder gesteld, ook in België heeft men de prosumententaks die zonnepaneeleigenaars belasten. Maar ik begrijp ten volle dat dit allemaal van de pot is gerukt. In Parijs zit macaronneke te zeveren over de opwarming van d aarde en de noodzaak om co2 te laten dalen. Van een gecoördineerde Europese aanpak is geen sprake en zelfs in dat onnozel petit landje België hebben 4 ministers van energie weken nodig om een planneke op te stellen. Belachelijk voor woorden. Dat de infrastructuur een kost heeft om stroom naar de consument te brengen, is logisch. Maar centrales open houden, complementeren met gascentrales (en uitstoot!) etc is zo idioot! Als ge rondtrekt in de streek van Tarragona heb je wel uitgestrekte velden met massa’s zonnepanelen. Wie is daar de eigenaar van? De te nemen oplossing zou wel eens kunnen zijn om die velden te gebruiken als energieplaats ipv iedereen ze te installeren op zijn eigen dak. Uiteindelijk doet men dat ook met de windmolens. Maar mss is logica tegengehouden aan de grens 🙂

 14. jullie hebben allemaal gelijk maar PP is medeeigenaar (zakkenvuller) van de meeste energiereuzen. anders komt er niet genoeg smeergeld binnen!!!
  De EU moet het niet alleen verbieden en volgens mij hebben ze dat recentelijk ook al gedaan maar ook een europese corruptiecommissaris aanstellen die toezicht gaat houden op politici en de volledige bevoegdheid krijgt om via het Europesch Hof deze boejes aan te pakken.

 15. Ik heb een zonneboiler set geplaatst ( zonder aan te vragen), dus in ieder geval mijn water gratis verwarmd. Ik vraag mij wel af of dit is toegestaan. Ik wek immers géén stroom op.
  Weet iemand dit?

  1. Zonnepanelen om water te verwarmen is perfect toegelaten en is niet onderhevig aan bijkomende belastingen.

 16. .’Misschien moet er daar een groene meerderheidspartij komen,niet dat ik zelf z’on groene jongen ben maar dit is serieus van de pot gerukt .Bravo mr. Rajoy doe zo voort en Spanje gaat dezelfde weg op van Griekenland sedert dat de PP.de plak zwaaid is de staatsschuld ook al met 50% toegenomen

 17. Kijk dit is nu eens iets waarbij de EU WEL kan ingrijpen.
  In veel zaken zijn het binnenlandse aangelegenheden, dus daar kan de EU en het Europese hof ook niets aan doen, maar, dit lijkt mij nu precies een zaak te zijn waarbij mensen wel naar het Europese hof kunnen stappen en wellicht al gedaan hebben.
  Er zijn namelijk in EU verband afspraken gemaakt over de energie zaken.
  Helaas is het met veel dingen zo, dat Spanje nog altijd wel de lusten en niet de lasten wil van de EU, maar de EU kan Spanje zeer simpel dwingen om dit soort achterlijke regels af te schaffen.
  Draai de subsidie kraan dicht en ook de Spaanse regering zal niet weten hoe hard ze moeten rennen om deze bizarre maatregelen af te schaffen.

  In een land waarin de zon gratis zoveel schijnt is het achterlijk dat er geen gebruik van wordt gemaakt. Het is vele malen goedkoper dan wind en waterenergie en zou alle ellende met de elektra rekeningen zo oplossen.

  Want na 10 jaar heb ik geen cijfers etc nodig, de stroom is gewoon enorm duur hier en de prijzen zijn enorm gestegen. Wij betalen gewoon rond de 200 euro per maand en dat is nog zonder water en zonder verwarming met hout.

  Zou men nu eindelijk de zonnepanelen toestaan, dan zou men ook zo de water tekorten hebben opgelost, want met de zonne energie kan men ook vrij goed installaties bouwen om zeewater om te zetten in bruikbaar water voor de natuur en zelfs als drinkwater.

  Dus Spanje, stop met energie verspillen en ga aan de slag!

  1. In Torrevieja staat al verschillende jaren een prachtige ontziltingsinstallatie (van zout water drinkbaar water maken) aangedreven met zonnepanelen. Deze heeft heel even proef gedraaid, maar wegens zogezegde te hoge productiekost staat deze al jaren op non-actief. Als dit systeem toch niet rendabel was, waarom is elke cruise-boot hiermede uitgerust, en met welk (Europees) geld werd dit dan weer gefinancierd? Zonde!!!

Geef een reactie

Geef jouw mening over dit artikel! Het is namelijk altijd leuk om iets van onze lezers te horen. // De redactie heeft het recht om eventuele reacties zonder opgaaf van reden te verwijderen. // Uw e-mailadres moet u vanwege spam invullen.

Bedankt voor jouw reactie! Bezoek ook eens onze Facebook pagina of groep.

Back To Top
×Close search
Zoeken