Belastingdruk in Spanje en de waarheid over de inkomstenbelasting. Is die echt zo hoog?

Belastingdruk in Spanje en de waarheid over de inkomstenbelasting. Is die echt zo hoog?
Beeld: via canva.com

Belastingdruk in Spanje en de waarheid over de inkomstenbelasting. Is die echt zo hoog?

Belastingen zijn een gevoelig onderwerp in Spanje, waarbij veel misvattingen en opinies de ronde doen. Één van de hardnekkigste overtuigingen is dat de Spaanse inkomstenbelasting (IRPF) extreem hoog is en dat de overheid de helft van je salaris inpikt. Maar klopt dit beeld wel met de werkelijkheid?

In dit artikel gaan we dieper in op de details van het Spaanse belastingstelsel en onthullen we de echte cijfers over hoeveel belasting de meeste Spanjaarden betalen. We zullen ook ingaan op de belastingdruk voor hogere inkomens en de ingewikkelde wereld van kapitaalinkomsten. Kortom, dit artikel biedt een uitgebreide analyse van de IRPF om de mythen van de feiten te scheiden.

De IRPF, ofwel de Spaanse inkomstenbelasting, werkt met een progressief belastingstelsel. Dit betekent dat hogere inkomens een groter percentage van hun inkomen betalen aan belastingen. Het systeem is ingedeeld in verschillende schijven of trappen, waarbij elk traject een hoger belastingtarief kent. De schijven van de IRPF voor het jaar 2024 zijn als volgt:

 • Eerste Schijf (0 – €12.450): Over de eerste €12.450 van je belastbare inkomen betaal je 19% inkomstenbelasting.
 • Tweede Schijf (€12.450 – €20.200): Over het inkomen tussen €12.450 en €20.200 betaal je 24% belasting.
 • Derde Schijf (€20.200 – €35.200): Voor het inkomensdeel tussen €20.200 en €35.200 is het tarief 30%.
 • Vierde Schijf (€35.200 – €60.000): Inkomsten tussen €35.200 en €60.000 worden belast tegen 37%.
 • Vijfde Schijf (€60.000 – €300.000): Voor inkomens van €60.000 tot €300.000 geldt een tarief van 45%.
 • Zesde Schijf (boven €300.000): Inkomsten boven de €300.000 worden belast met 47%.

Voorbeeld: Belastingdruk bij een Modaal Inkomen

Laten we het voorbeeld nemen van Yolanda, die in 2023 een bruto-inkomen van €30.000 had als software-ontwikkelaar in Madrid. Na aftrek van de sociale premies (€1.905 of 6,35%) en de standaardaftrek van €2.000, blijft er een belastbaar inkomen over van €26.095.

Over de eerste €12.450 betaalt Lucía 19%, wat neerkomt op €2.365. Hiervan mag ze echter de belasting over de eerste €5.550 (het bedrag voor basisbehoeften) aftrekken, waardoor ze in de eerste schijf €1.311 betaalt.

In de tweede schijf (€12.450 – €20.200) betaalt ze 24%, ofwel €1.860 en in de derde schijf tot €26.095 is het tarief 30%, wat neerkomt op €1.768. In totaal betaalt Lucía dus €4.939 aan inkomstenbelasting, ongeveer 16,5% van haar bruto-inkomen van €30.000.

Belastingdruk voor de meeste werknemers

Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt dat de meeste werknemers met een modaal inkomen minder dan 20% van hun brutoloon betalen aan inkomstenbelasting. Dit percentage kan nog verder dalen door gebruik te maken van bepaalde aftrekposten en belastingvoordelen.

Er zijn verschillende belastingvoordelen en aftrekposten die de uiteindelijke belastingdruk kunnen verlagen, zoals:

 • Gezinssamenstelling: Afhankelijk van je gezinssituatie (gehuwd, kinderen, etc.) kun je aanspraak maken op bepaalde belastingkortingen.
 • Regionale voordelen: Sommige regio’s bieden extra belastingvoordelen, zoals kortingen voor huurders.
 • Medische losten: Een deel van de medische kosten is aftrekbaar van je belastbaar inkomen.
 • Hypotheekrente: In bepaalde gevallen is de betaalde hypotheekrente aftrekbaar.

Door slim gebruik te maken van deze aftrekposten, kan de effectieve belastingdruk voor de meeste werknemers nog lager uitvallen dan de berekende 16,5% in het voorbeeld.

Gemiddelde belastingdruk in Spanje

Volgens gegevens van het Spaanse ministerie van Financiën is de gemiddelde effectieve belastingdruk voor Spaanse huishoudens ongeveer 10,5% van hun totale inkomen. Dit percentage omvat niet alleen inkomstenbelasting, maar ook andere belastingen zoals btw en gemeentelijke belastingen.

De belastingdruk varieert sterk per inkomensgroep. Hogere inkomens betalen over het algemeen een groter percentage van hun inkomen aan belastingen, terwijl lagere inkomens minder belasting betalen of zelfs belastingkortingen kunnen ontvangen.

 • Lage inkomens: Voor huishoudens met een inkomen onder de €15.000 per jaar ligt de gemiddelde belastingdruk rond de 5%.
 • Middeninkomens: Voor middeninkomens tussen €15.000 en €60.000 per jaar varieert de belastingdruk tussen 10% en 20%.
 • Hoge inkomens: Huishoudens met een inkomen boven de €60.000 per jaar betalen gemiddeld tussen 20% en 30% belasting over al hun inkomsten.

Het is belangrijk op te merken dat deze percentages een gemiddelde zijn en dat de exacte belastingdruk kan variëren afhankelijk van individuele omstandigheden, zoals gezinssamenstelling, aftrekposten en regionale verschillen.

belastingaangifte 1
April is belastingmaand in Spanje met de campagne die op 3 april begint
April is traditiegetrouw de maand van de belastingaangifte die dit jaar (2024) een week eerder op 3 april begint wanneer de belastingbetalers online hun aangifte kunnen indienen, maar wat zijn de andere data en belastingschijven dit jaar?
logo1 1www.spanjevandaag.com

Kapitaalinkomsten en belastingheffing

Een belangrijk aspect bij de belastingheffing in Spanje is het onderscheid tussen inkomsten uit arbeid (salaris) en inkomsten uit kapitaal (zoals dividenden, interest en vermogenswinsten). Deze laatstgenoemde categorie wordt over het algemeen gunstiger belast dan inkomsten uit arbeid.

Kapitaalinkomsten worden in Spanje belast tegen een vast tarief van 19% voor de eerste €6.000, 21% voor inkomsten tussen €6.000 en €50.000, en 23% voor bedragen boven de €50.000. Deze tarieven zijn aanzienlijk lager dan de progressieve belastingtarieven voor inkomsten uit arbeid.

Voor de rijkste Spanjaarden, met een vermogen van meer dan een miljoen euro, komt het merendeel van hun inkomsten uit kapitaal in plaats van salaris. Dit betekent dat zij profiteren van de gunstigere belastingtarieven voor kapitaalinkomsten en dus minder belasting betalen in verhouding tot hun totale inkomen.

Het is ook bekend dat sommige zeer vermogende individuen gebruikmaken van belastingontwijkingsstrategieën om hun kapitaalinkomsten verder te optimaliseren en zo min mogelijk belasting te betalen. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van buitenlandse belastingparadijzen of complexe financiële constructies.

belastingdienst
Spaanse Belastingdienst verwacht meer te innen en bij 15 miljoen aangiften een teruggave
De Spaanse Belastingdienst verwacht dit jaar een aanzienlijke stijging in de opbrengsten uit de Inkomstenbelasting met een totaal van 18,9 miljard euro uit 28,3 miljoen belastingaangiftes. Verwacht wordt ook dat er bij 15 miljoen aangiften een teruggave zal plaatsvinden van 11,9 miljard euro.
logo1 1www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud