Search
menu
Search

Wat vinden de inwoners van Spanje van jagen en de jacht?

Wat vinden de inwoners van Spanje van jagen en de jacht?
Beeld: 123rf

Wat vinden de inwoners van Spanje van jagen en de jacht?

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Als men afgaat op de conclusie van de enquête uitgevoerd door onderzoeksbureau GAD3 in opdracht van de Fundación Artemisan, vindt een meerderheid van de inwoners van Spanje de jacht noodzakelijk. Uit die enquête met bijna 3.300 deelnemers blijkt dat mensen zich bewust zijn van de voordelen die het jagen met zich meebrengt voor de samenleving als geheel.

Uit de enquête blijkt dat 54% van de inwoners van Spanje vindt dat het jagen en de jacht een noodzakelijke activiteit is in Spanje terwijl 39,7% aangeeft van niet. 49,5% van de deelnemers aan de enquête is van mening dat het jagen een positief effect heeft op de economische bedrijvigheid in plattelandsgebieden terwijl 41,9% zegt dat dit niet het geval is. Daarnaast meent een groot deel van de bevolking (46,3%) dat de jacht bijdraagt ​​aan de bescherming van het milieu en het behoud van de biodiversiteit van de dieren (46,1%).

Een van de meest opvallende resultaten van de enquête ‘Opiniones y actitudes de la sociedad española ante la caza’ is dat 60% van de inwoners van Spanje niet bereid is om meer belasting te betalen zodat de centrale overheid of regionale autoriteiten de dierenpopulatie kunnen controleren. 71% van de ondervraagden is van mening dat dit gedaan moet worden door de jagers en de jacht.

Voor de meeste inwoners van Spanje is de jacht een vrijetijdsbesteding (74,5%) en voorkomt de jacht schade aan gewassen (60,8%), voorkomt de jacht dat wilde dieren steden binnendringen (57,5%) en vermindert de jacht het aantal ongevallen op de weg (50,8%). Een deel van de ondervraagden (43,9%) gelooft ook dat de jacht ziekten die op mensen kunnen worden overgedragen voorkomt. Het blijkt dat de meerderheid van de Spaanse samenleving zich bewust is van de voordelen die de ontwikkeling van jachtactiviteiten heeft. 

34,9% van de deelnemers is van mening dat de jagers het meeste doen om de dieren in het wild en de natuur te beschermen terwijl 34,3% zegt dat jagers weinig doen en 25,7% zegt dat jagers niets bijdragen aan de bescherming van dieren en de natuur. De politiek krijgt de slechtste beoordeling met slechts 7,3% die aangeeft dat de politici veel doen terwijl 49,6% zegt dat de overheid weinig doet en 38,6% zegt dat de overheid niets doet. De beste beoordeling krijgen de bewoners van het platteland waarbij 70,6% aangeeft dat zij de dieren en natuur het beste beschermen. 

66% van de deelnemers geeft aan zeer vaak of vaak contact te hebben met de natuur terwijl 58,2% zegt activiteiten uit te voeren in de natuur en 41,8% zegt vaak te sporten in de natuur.

De enquête werd uitgevoerd in opdracht van de stichting Fundación Artemisan, een particuliere non-profitorganisatie die tot doel heeft het beheer en het behoud van soorten fauna en flora te bevorderen door middel van onderzoek, communicatie en juridische verdediging, met speciale aandacht voor het duurzame gebruik van wildsoorten ten behoeve van ecosystemen en de landelijke wereld. Een groot aantal organisaties op jachtgebied, waaronder jagersfederaties, particuliere eigenaren, bedrijven en particulieren vormen onderdeel van de stichting Artemisan.

Aan de enquête deden 3.286 personen van 18 jaar en ouder mee die door middel van telefonische vraaggesprekken naar hun mening werden gevraagd over de jacht en het jagen in het algemeen. In DEZE PDF staan alle gegevens over waar de deelnemers vandaan kwamen. 38% van de deelnemers heeft een relatie met het jagen en de jacht waarvan 3,3% een jager was terwijl 61,3% van de deelnemers niets met de jacht heeft.

Bekijk HIER de PDF met alle resultaten van de enquête (Spaans).

Ga naar de inhoud