Search
menu
Search

De Policía Nacional van Spanje: geschiedenis, ontstaan en het 200-jarig jubileum

De Policía Nacional van Spanje: geschiedenis, ontstaan en het 200-jarig jubileum
Beeld: Policía Nacional / facebook

De Policía Nacional van Spanje: geschiedenis, ontstaan en het 200-jarig jubileum

Neem een stap terug in de tijd en duik in de fascinerende geschiedenis van de Policía Nacional van Spanje. Deze eerbiedwaardige instelling, die in 2024 haar 200-jarige bestaan viert, heeft vele unieke verhalen te vertellen. Maar hoe en waarom is deze politiemacht ontstaan en wat is het verschil met de Guardia Civil.

De oorsprong van de Policía Nacional in Spanje gaat terug tot het begin van de 19e eeuw. Het werd officieel opgericht in 1824 onder de naam ‘Real Cuerpo General de Policía’, met als doel het handhaven van de openbare orde en het beschermen van de burgers. Deze eerste politieorganisatie was echter niet erg effectief en werd in 1844 vervangen door de ‘Cuerpo de Vigilancia’. Deze nieuwe organisatie had meer bevoegdheden en middelen om de openbare orde te handhaven en de veiligheid van de burgers te waarborgen.

In 1868 werd de ‘Cuerpo de Vigilancia’ omgevormd tot de ‘Cuerpo Superior de Policía’, een verandering die bedoeld was om de efficiëntie en professionaliteit van de politiediensten te verbeteren. Deze organisatie zou uiteindelijk de basis vormen voor de moderne Policía Nacional.

Na de Spaanse Burgeroorlog in 1936-1939 werd de Policía Nacional gereorganiseerd onder het regime van generaal Franco. De focus verschoof naar het onderdrukken van politieke dissidentie en het handhaven van de autoritaire regels van het regime. Dit was een periode van grote verandering voor de Policía Nacional, waarin ze een belangrijke rol speelden in de handhaving van de politieke stabiliteit van het land.

Met de overgang naar democratie in de jaren 70, onderging de Policía Nacional opnieuw een transformatie. Er werd een poging gedaan om de politie te depolitiseren en de focus te verleggen naar gemeenschapsgerichte politiezorg. Dit was een belangrijke stap in het moderniseren van de Policía Nacional en het herstellen van het vertrouwen van het publiek.

De Policía Nacional zoals we die vandaag kennen, werd officieel opgericht in 1978, na de overgang van Spanje naar een democratie. Het doel van deze nieuwe organisatie was om een moderne, professionele politiedienst te creëren die de rechten en vrijheden van de burgers zou respecteren.

Verschil met de Guardia Civil

De Policía Nacional en de Guardia Civil zijn beide belangrijke wetshandhavingsinstanties in Spanje, maar ze hebben verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De Policía Nacional, ook wel de Nationale Politie genoemd, is voornamelijk verantwoordelijk voor stedelijke gebieden en houdt zich bezig met criminele zaken, zoals misdrijven en misdaden tegen personen en eigendommen.

De Guardia Civil daarentegen, is een militaire politiemacht die verantwoordelijk is voor de handhaving van de wet in landelijke gebieden en langs de kustlijnen. Ze houden zich bezig met zaken als grenscontrole, wapenbeheersing en milieubescherming. Bovendien heeft de Guardia Civil ook een belangrijke rol in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en terrorisme.

Qua structuur en hiërarchie zijn er ook verschillen. De Policía Nacional volgt een civiele hiërarchie, terwijl de Guardia Civil een militaire structuur heeft. Dit betekent dat de rangen en promoties binnen de Guardia Civil vergelijkbaar zijn met die van het leger.

De opleiding en training van de twee instanties verschillen ook. De Policía Nacional heeft een academische benadering van opleiding en training, terwijl de Guardia Civil een meer militaire benadering heeft, met een sterke nadruk op discipline en hiërarchie.

Ten slotte is er een verschil in uniform. Het uniform van de Policía Nacional is blauw, terwijl dat van de Guardia Civil groen is. Dit helpt de burgers om de twee instanties gemakkelijk te onderscheiden.

200-jarig bestaan

Het 200-jarig jubileum van de Policía Nacional wordt gevierd met een reeks evenementen die het hele jaar door plaatsvinden. Deze omvatten plechtige ceremonies, openbare bijeenkomsten en speciale evenementen die bedoeld zijn om de geschiedenis en prestaties van de Policía Nacional te eren.

Er is een speciale medaille uitgegeven ter ere van het 200-jarig jubileum. Deze medaille werd uitgereikt aan leden van de Policía Nacional die zich onderscheiden hadden door hun dienst. 

Naast de speciale medaille heeft Spanje ook een speciale euromunt ter ere van het 200-jarig bestaan van de Policía Nacional gelanceerd. Deze munt, met een nominale waarde van 2 euro, fungeert als een gedenkteken van deze mijlpaal en bevestigde de rol van de Policía Nacional in de samenleving. Op de munt zijn de symbolen van de Policía Nacional te zien, omgeven door de woorden ‘Policía Nacional’ en ‘200 Aniversario’. Ook de datum van oprichting, ‘1824-2024’, is op de munt gegraveerd, een bewijs van de rijke geschiedenis en traditie van deze instelling.

euromunt politie
Speciale 2 euromunt als eerbetoon aan de Spaanse nationale politie
In 2024 bestaat de Spaanse Policía Nacional 200 jaar en dat wordt geëerd met een speciale 2 euromunt. De uitgifte van deze speciale munt zal niet alleen een impact hebben op verzamelaars, maar vergroot ook de bekendheid en waardering voor de nationale politie.
logo1 1www.spanjevandaag.com

Er zijn ook verschillende tentoonstellingen georganiseerd om de geschiedenis van de Policía Nacional te belichten. Deze tentoonstellingen tonen historische foto’s, uniformen en andere artefacten die de evolutie van de Policía Nacional door de jaren heen laat zien.

Daarnaast zijn er speciale evenementen georganiseerd voor het publiek, waaronder open dagen bij politiebureaus en demonstraties van politievaardigheden en -technieken. Deze evenementen geven het publiek de kans om de Policía Nacional van dichtbij te zien en meer te leren over hun werk.

180 jaar Guardia Civil

De Guardia Civil, een van de oudste wetshandhavingsorganen van Spanje, viert in 2024, zijn 180e verjaardag, aangezien het werd opgericht in 1844. De oprichting van de Guardia Civil was een reactie op de noodzaak tot het handhaven van de openbare orde en veiligheid, vooral op het platteland en in kleinere steden waar het misdaadcijfer hoog was. Deze groepering werd gevormd om een prominentere en meer georganiseerde politiemacht te hebben in vergelijking met de eerdere, gefragmenteerde wetshandhavingsinterventies.

policia
Bijna recordaantal van 154.500 politieagenten in Spanje
Spanje heeft bijna het record aantal agenten bereikt met 154.535 agenten van de Guardia Civil en Policía Nacional waar de afgelopen vier jaar 12.463 agenten bij zijn gekomen.
logo1 1www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud