Search
menu
Search

Hoeveel krijgen zelfstandigen als werkloosheidsuitkering in 2024 en wat zijn de eisen?

Hoeveel krijgen zelfstandigen als werkloosheidsuitkering in 2024 en wat zijn de eisen?
Beeld: via canva.com

Hoeveel krijgen zelfstandigen als werkloosheidsuitkering in 2024 en wat zijn de eisen?

In 2024 kunnen zelfstandig ondernemers in Spanje een beroep doen op een werkloosheidsuitkering bij het staken van hun activiteiten. Deze uitkering heet de ‘prestación por cese de actividad’, oftewel de uitkering bij stopzetting van activiteiten. Hieronder worden de belangrijkste eisen en kenmerken van deze uitkering besproken.

Zelfstandigen (autonómos) in Spanje zijn verplicht om sociale premies te betalen, die bijdragen aan verschillende socialezekerheidsstelsels. Deze premies dekken ziektekostenverzekering, pensioenbijdragen, werkloosheidsuitkeringen en andere sociale voordelen. Het bedrag dat zelfstandigen moeten betalen, hangt af van hun inkomen en de gekozen socialezekerheidsregeling.

De premies worden berekend op basis van het belastbaar inkomen van de zelfstandige en kunnen variëren afhankelijk van de sector waarin zij actief zijn. Het is belangrijk op te merken dat zelfstandigen in Spanje vaak hogere premies betalen dan werknemers in loondienst, aangezien zij zelf verantwoordelijk zijn voor het volledige bedrag aan sociale premies.

Voor veel zelfstandigen kan dit een aanzienlijke financiële last vormen, met name in de beginfase van hun onderneming. Het is daarom essentieel voor zelfstandigen om zich bewust te zijn van deze verplichtingen en zich goed te laten informeren over de kosten en regelingen met betrekking tot sociale premies in Spanje. Voordeel is dat startende zelfstandigen de eerste twee jaar een gereduceerd tarief hebben en in sommige autonome regio’s zelfs niets bijdragen.

Het Spaanse systeem voor sociale premies kan complex zijn, dus het is raadzaam dat zelfstandigen professioneel advies inwinnen om volledig op de hoogte te zijn van hun verplichtingen en om eventuele verrassingen te voorkomen.

pensioen 1
Hoeveel pensioen krijgt een zelfstandige ondernemer in Spanje?
Zelfstandige ondernemers of ‘autónomos’ in Spanje dragen elke maand een bijdrage aan de Sociale zekerheid af voor ziekenzorg, uitkeringen bij ziekte maar ook een pensioen, maar hoe hoog is dat pensioen dan?
logo1 1www.spanjevandaag.com

Eisen aanvraag werkloosheidsuitkering

Om de uitkering aan te vragen moeten zelfstandigen voldoen aan een aantal eisen:

 • Aangesloten zijn bij het bijzondere stelsel voor zelfstandigen (‘Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos’).
 • Een minimale periode actief zijn geweest als zelfstandige en hiervoor premies hebben betaald. De minimale periode is afhankelijk van het aantal jaren dat is bijgedragen:
  • 12 maanden in de laatste 24 maanden, bij 2 jaar bijdrage
  • 18 maanden in de laatste 36 maanden, bij 3 jaar bijdrage
  • 24 maanden in de laatste 48 maanden, bij 4 jaar of meer bijdrage
 • Daadwerkelijk gestopt zijn met de activiteiten en zich beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt.
 • Niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.
 • Premies voor sociale zekerheid op orde hebben (of binnen 30 dagen voldoen).

Verplichtingen

Tijdens het ontvangen van de uitkering moeten zelfstandigen:

 • Beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.
 • Meewerken aan opleidingen en begeleiding naar werk.
 • Regelmatig bewijzen dat ze actief op zoek zijn naar werk.

Het niet voldoen aan deze verplichtingen kan leiden tot sancties of beëindiging van de uitkering.

Redenen voor aanvraag

Er zijn twee categorieën redenen waarvoor de uitkering kan worden aangevraagd:

Economische, technische, productieve of organisatorische redenen, zoals in het geval bij:

 • Verlies van meer dan 10% van de inkomsten in een jaar (na het eerste jaar).
 • Gedwongen inning van schulden van meer dan 30% van de inkomsten.
 • Faillissement dat de activiteiten onmogelijk maakt.

Overmacht zoals brand of overstroming die de activiteiten tijdelijk of definitief onmogelijk maakt.

Duur uitkering

De maximale duur van de uitkering hangt af van het aantal jaren dat premie is betaald:

 • 2 jaar premie: uitkering gedurende maximaal 2 jaar
 • 3 jaar premie: uitkering gedurende maximaal 3 jaar
 • 4 jaar of meer premie: uitkering gedurende maximaal 4 jaar

De uitkering wordt maandelijks uitbetaald zolang men aan de voorwaarden voldoet en nog geen baan heeft gevonden.

Hoogte uitkering

De hoogte van de maandelijkse uitkering is afhankelijk van de betaalde premies en het inkomen in het jaar voor het stoppen:

 • Bij 2 jaar bijdrage: 70% van het gemiddelde inkomen in het jaar ervoor.
 • Bij 3 jaar of meer bijdrage: 70% van het gemiddelde inkomen in de laatste 2 jaren.

Er geldt een maximum uitkeringsbedrag van 175,02 euro per dag in 2022. Dit wordt jaarlijks geïndexeerd.

Ga naar de inhoud