Overzicht volgende feestdagen in Spanje in 2024

Overzicht volgende feestdagen in Spanje in 2024
Beeld: via canva.com

Overzicht volgende feestdagen in Spanje in 2024

De laatste nationale feestdagen waren op 1 en 6 januari met Nieuwjaarsdag (Año Nuevo) en Driekoningen (Epifanía del Señor). Deze dagen waren twee van de 9 feestdagen die in 2024 in heel Spanje gelden en niet verwisseld mogen worden door de regionale overheden in de autonome regio’s. Maar wat zijn de volgende of resterende nationale feestdagen dit jaar?

De arbeidskalender voor 2024 omvat in totaal 12 feestdagen, waarvan 9 in heel Spanje zullen worden gevierd. Dit is hetzelfde aantal als in 2023. Naast deze 12 feestdagen zijn er nog twee lokale feestdagen, waardoor het totaal op 14 komt.

Semana Santa (geen officiële feestdagen)

De Semana Santa of Heilige/Goede Week vindt in 2024 plaats van zondag 24 maart tot en met zondag 31 maart. Alleen vrijdag 29 maart is in heel Spanje een officiële feestdag, terwijl donderdag 28 maart in vijf regio’s ook een feestdag is. De Heilige of Goede Week begint op zondag 24 maart met Domingo de Ramos (de dag dat Jezus Jeruzalem binnen liep) gevolgd door Lunes Santo op maandag 25 maart en Martes Santo op dinsdag 26 maart. Daarna volgen de Miércoles Santo op 27 maart, Jueves Santo (Witte Donderdag) op 28 maart, Viernes Santo (Goede Vrijdag) op 29 maart en Sábado Santo op 30 maart om de week af te sluiten met de Domingo de Resurrección op zondag 31 maart (eerste Paasdag). Lees HIER meer over de Semana Santa in een uitgebreid artikel (2023).

29 maart – Viernes Santo

Op 29 maart wordt Viernes Santo of in het Nederlands Goede Vrijdag gevierd, wat een nationale feestdag is in heel Spanje. Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem. Op deze dag en de dagen daarvoor zijn er in bijna heel Spanje processies te zien tijdens de Semana Santa, wat een heel spektakel is om te zien.

29 maart wordt in heel Spanje als officiële vrije dag gevierd, maar alle regio’s (behalve Catalonië en Valencia regio) hebben ervoor gekozen om Witte Donderdag (Jueves Santo) op 28 maart ook als feestdag te kiezen. Daardoor hebben miljoenen inwoners van Spanje vier dagen achterelkaar vrij. Op de Balearen en in Cantabrië, Navarra, Baskenland en La Rioja hebben de inwoners zelfs vijf dagen vrij omdat Paasmaandag (Lunes de Pascua) op maandag 1 april ook een feestdag is.

1 mei – Fiesta del Trabajo

Op 1 mei viert men in Spanje de Dag van de Arbeid, iets wat in Nederland niet gevierd wordt, maar in België en veel andere Europese landen wel. Zoals altijd kan er een link gemaakt worden met een katholiek feest, zoals in dit geval de dag van Sint-Jozef als arbeider. Aan de 1 meiviering als viering van de arbeidersbeweging ligt echter ook de invoering van de achturige werkdag ten grondslag. Soms valt 1 mei op een donderdag of dinsdag waardoor er een “Puente de mayo” ontstaat en veel werkers een lang weekend vrij nemen en het vaak erg druk is in de kustplaatsen. Er zijn op die dag echter ook vaak protesten die door de vakbonden worden georganiseerd.

15 augustus – Festividad de la Asunción de la Virgen

De Asunción de la Virgen Maria of Maria-Tenhemelopneming of Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is een nationale feestdag in Spanje die ook haar wortels heeft in de katholieke kerk. Het is de dag waarop de opname van Maria in de hemel met lichaam en ziel wordt herdacht en gevierd. Er zullen veel Spanjaarden zijn die dit vieren in de kerk, maar voor het merendeel staat deze dag synoniem voor een vrije dag waarop niet gewerkt wordt en daarnaast symbolisch ook het einde van de drukke zomerweken. Op veel plaatsen wordt deze dag gevierd met vuurwerk waarbij duizenden mensen genieten van grote en soms erg lange vuurwerkshows.

12 oktober – Día de Hispanidad

Op 12 oktober viert heel Spanje de Fiesta Nacional de España ofwel de Día de Hispanidad, iets wat ook gevierd wordt in veel Spaanstalige landen in zuid en Latijns-Amerika. Op 12 oktober 1492 landde Cristobal Colón, ofwel Columbus, op het Amerikaanse continent. Hij wist toen nog niet dat hij een nieuw continent had ontdekt omdat hij zelf meende te zijn geland in Azië. Vanaf dit moment wordt het Spaanse rijk steeds groter en machtiger en is het zelfs het meest invloedrijkste land ter wereld. Om dit te vieren wordt elk jaar op 12 oktober de dag van Spanje gevierd en is deze dag een nationale feestdag. Een van de meest uit het oog springende kenmerken van de Día de Hispanidad is de militaire parade of het defilé in het centrum van Madrid. In Zaragoza vinden op dezelfde dag de Virgen del Pilar feesten plaats, terwijl de Virgen del Pilar ook de schutspatroon van de Guardia Civil politie is.

1 november – Todos los Santos

Op 1 november, de dag na Halloween, viert bijna heel Spanje de Día de todos los Santos ofwel Allerheiligen, een traditionele dag waarop men eer betoont aan de overleden personen, hetzij bekenden, familieleden of andere dierbaren. Op deze dag is het heel normaal dat hele families naar de kerkhoven gaan om daar bloemen neer te leggen op de graven van de overleden familieleden. Op 1 november worden volgens de katholieke kerk niet alleen alle bekende heiligen vereerd, maar ook de onbekende. Volgens het katholieke geloof zijn er drie bestaansvormen: het leven op aarde, de gestorvenen die nog niet naar de hemel zijn gegaan en tenslotte alle gestorvenen die wèl naar de hemel zijn gegaan. Deze laatsten worden beschouwd als heilig en ze worden allemaal herdacht op de dag van Allerheiligen, de Día de Todos los Santos.

6 december – Día de la Constitución Española

6 december is het een nationale feestdag in Spanje, de dag van de Constitución. Op deze dag wordt herdacht dat er een grondwet op werd gesteld in het jaar 1978, een belangrijk feit wat elk jaar herdacht wordt. De grondwet, ook wel Carta Magna genoemd, werd opgesteld nadat de dictator Franco drie jaar daarvoor in 1975 overleed en er een nieuwe democratie werd gevormd in Spanje.

8 december – Inmaculada Concepción

LET OP: in 2024 valt deze dag op een zondag en is het dus geen officiële vrije-feestdag. 8 december staat in het teken van de Inmaculada Concepción ofwel de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, wat een dogma van de katholieke Kerk is dat met een hoogfeest gevierd wordt op 8 december, negen maanden voor het feest van de geboorte van Maria op 8 september. Het dogma bevestigt de bijzondere status van Maria door te stellen dat ze verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt. In Spanje en vele andere katholieke landen is deze dag een feestdag en dus ook een vrije dag, terwijl dat in andere landen zoals België en Nederland niet zo is.

25 december – Natividad del Señor

In Nederland en België staat 25 december synoniem voor eerste kerstdag, iets wat niet in Spanje geldt want men kent geen tweede kerstdag. De Natividad del Señor is de dag van de geboorte van Jezus volgens Lucas 2, het bekendste kerstverhaal waarbij het kerstfeest een herinnering is aan de geboorte van Jezus. Weliswaar zijn er nog mensen die naar de kerk gaan op die dag, maar in Spanje wordt deze dag gevierd met familie en/of vrienden, waarbij de belangrijkste maaltijd de warme en zeer uitgebreide lunch is. Deze maaltijd volgt op de nochebuena wat gevierd wordt op 24 december waarbij het diner het belangrijkste is in Spanje.

Buiten deze nationale – overal in Spanje geldende – feestdagen zijn er ook nog autonome feestdagen die per autonome deelstaat meestal verschillend zijn. Elke deelstaat heeft ook een speciale dag wat de dag van die regio is, zoals de Día de Andalucía of de Día de Balears.

Ga naar de inhoud