Vier op de tien Spanjaarden ziet hun geestelijke gezondheid als slecht met meer suïcidale gedachten

Vier op de tien Spanjaarden ziet hun geestelijke gezondheid als slecht met meer suïcidale gedachten

Vier op de tien Spanjaarden ziet hun geestelijke gezondheid als slecht met meer suïcidale gedachten

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Uit het rapport ‘De situatie van de geestelijke gezondheid in Spanje’, opgesteld door de Confederatie voor Geestelijke Gezondheid Spanje en de Mutua Madrileña Stichting, blijkt dat vier op de tien Spanjaarden (39,3%) hun geestelijke gezondheid als negatief beoordelen. Bijna zes op de tien Spanjaarden (57%) voelen zich meer dan een jaar na het einde van de pandemie bezorgd, angstig, depressief of verdrietig. Dit wijst volgens de onderzoekers op een zorgwekkende situatie.

Meer dan 2.000 personen, waaronder zowel de algemene bevolking als degenen die te maken hebben gehad met geestelijke gezondheidsproblemen, hebben deelgenomen aan het onderzoek dat in 2022 werd uitgevoerd door gezondheidsprofessionals. Het doel was om een beeld te krijgen van de huidige geestelijke gezondheidstoestand van de Spaanse bevolking. De Spanjaarden geven een score van 4,5 op 5 voor hun algehele welzijn. Echter, de conclusies van het onderzoek zijn somber: 75% van de bevolking in Spanje denkt dat de geestelijke gezondheid in de afgelopen jaren is verslechterd.

Uit het onderzoek blijkt dat de drie belangrijkste oorzaken van deze verslechtering zijn: financiële problemen (91%), onzekerheid over de toekomst (89%) en de druk, eisen en stress van het dagelijks leven (89%). Daarnaast worden de pandemie en het gevoel dat we in een samenleving leven die steeds meer gericht is op individualisme en competitie ook genoemd als belangrijke factoren.

Uit het rapport blijkt dat 42% van de bevolking in Spanje in hun leven te maken heeft gehad met depressie, terwijl 48% last heeft gehad van paniekaanvallen of angst en 37% langdurige angst hebben ervaren.

Zelfmoordneiging 

Het rapport toont ook aan dat 14,5% van de bevolking in Spanje suïcidale gedachten heeft gehad of heeft geprobeerd zichzelf te doden. Dit komt vaker voor bij vrouwen (17%) dan bij mannen (12%). Zelfbeschadiging wordt ook vaker gemeld door vrouwen (11%) dan door mannen (6%). Wat betreft leeftijd komen suïcidale gedachten of pogingen (32%) en zelfbeschadiging (31%) het meest voor bij jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar.

Kwetsbaarste groepen

Van de personen die geestelijke gezondheidsproblemen hebben gehad, is 61% vrouw en 38% man. Naast vrouwen zijn jongeren in de leeftijdsgroep van 18 tot 34 jaar degenen die hun geestelijke gezondheid het negatiefst beoordelen: slechts 31% beschouwt hun geestelijke gezondheid als goed of zeer goed. Zoals eerder vermeld, hebben zij ook twee keer zoveel kans op suïcidale gedachten of pogingen (32%) in vergelijking met de algemene bevolking (14,5%).

Ga naar de inhoud