Spanje is het tweede EU-land waar de meeste vervalsingen worden gekocht

Spanje is het tweede EU-land waar de meeste vervalsingen worden gekocht
Beeld: via canva.com

Spanje is het tweede EU-land waar de meeste vervalsingen worden gekocht

Een vijfde van de Spaanse bevolking geeft aan bewust nepgoederen te hebben aangeschaft in het afgelopen jaar, een cijfer dat het Europese Unie gemiddelde van 13% overtreft en alleen wordt verslagen door Bulgarije met 24%. Daarnaast is bijna de helft (43%) van de Spaanse consumenten onzeker over de authenticiteit van een product. Wat betreft online piraterij, geven twee van de tien van de Spanjaarden toe in het afgelopen jaar bewust materiaal van illegale bronnen te hebben gedownload, bekeken of verspreid. In Nederland en België ligt dat percentage rond het EU-gemiddelde.

Dit zijn enkele van de bevindingen uit de studie van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) met als titel “Europese burgers en intellectueel eigendom: perceptie, bewustzijn en gedrag” (PDF). Uit het onderzoek blijkt ook dat voor een derde van de Europeanen het kopen van namaakproducten acceptabel is wanneer de prijs van het authentieke artikel hoog is. Dit percentage neemt toe tot de helft voor jongeren tussen de 15 en 24 jaar.

De mate waarin consumenten opzettelijk vervalste producten kopen, varieert sterk per land, van 24% in Bulgarije tot slechts 8% in Finland. Naast Bulgarije overtreffen Spanje (20%), Ierland (19%), Luxemburg (19%) en Roemenië (18%) ook het gemiddelde van de EU wat betreft het bewust kopen van nagemaakte goederen. In Nederland is dat percentage 14% (boven het EU-gemiddelde van 13%) terwijl dit in België 13% is.

Dit gedrag komt voor, ondanks dat het merendeel van de Europese bevolking het erover eens is dat vervalsingen criminaliteit ondersteunen, bedrijven schaden en banen vernietigen. Bovendien ziet twee derde van de burgers vervalsingen als een risico voor de gezondheid, veiligheid en het milieu. Een lagere prijs van authentieke producten is de meest genoemde reden om te stoppen met het kopen van namaakgoederen. Ook de kans op negatieve ervaringen, zoals slechte productkwaliteit, veiligheidsrisico’s en sancties spelen een belangrijke rol in de beslissing van consumenten om te stoppen met het kopen van vervalsingen.

Er heerst ook een toenemende onzekerheid over de echtheid van producten. Bijna 40% van de Europeanen heeft zich weleens afgevraagd of ze mogelijk een vervalst product hebben gekocht, een gedachte die door de helft van de jongere bevolking wordt gedeeld. Er zijn ook aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten: terwijl slechts ongeveer een kwart van de consumenten in Denemarken en Nederland (26%) onzeker is over de authenticiteit van hun aankopen, loopt dit percentage op tot 43% in Spanje en zelfs 72% in Roemenië.

Europeanen zijn ook onzeker over de wettigheid van de bronnen die ze gebruiken om online content te streamen: 40% vraagt zich af of de bron die ze hebben gebruikt, legaal is. In Spanje controleert een klein deel van de mensen of de bron voor het streamen, downloaden of delen van muziek of video’s legaal is. Uit het onderzoek blijkt dat legale bronnen aan populariteit winnen: 40% van de Europeanen heeft het afgelopen jaar betaald voor toegang tot content via legale bronnen, en in Spanje is dit percentage zelfs 50%.

Ga naar de inhoud