Analyse van de meest recente percentages van vacatures, werkenden en werklozen in Spanje

Analyse van de meest recente percentages van vacatures, werkenden en werklozen in Spanje
Beeld: via canva.com

Analyse van de meest recente percentages van vacatures, werkenden en werklozen in Spanje

In het vierde kwartaal van 2023 was het vacaturepercentage lager dan in 2022, wat wijst op een afkoeling van de arbeidsmarkt door factoren zoals economische groeivertraging, geopolitieke spanningen en veranderingen in de vraag naar arbeidskrachten. Maar hoe is de situatie in Spanje, Nederland en België volgens de cijfers van Eurostat?

De cijfers van het Europese statistiekbureau tonen aan dat er minder vacatures beschikbaar waren in vergelijking met het voorgaande jaar, wat wijst op een afnemende dynamiek op de arbeidsmarkt. Dit kan gevolgen hebben voor werkzoekenden en de algehele economische situatie. De daling van het vacaturepercentage kan ook worden gezien als een indicator voor bredere economische trends en kan wijzen op mogelijke uitdagingen voor de arbeidsmarkt in de komende periode.

De vacaturegraad of vacaturepercentage is een maatstaf die aangeeft hoeveel openstaande vacatures er zijn in verhouding tot het totale aantal banen op de arbeidsmarkt. Het dient als een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. Een hoge vacaturegraad geeft aan dat er een tekort is aan arbeidskrachten, wat gunstig is voor werkzoekenden. Aan de andere kant kan een lage vacaturegraad wijzen op een overschot aan arbeidskrachten of op een minder dynamische arbeidsmarkt.

In de eurozone lag de vacaturegraad in het vierde kwartaal van 2023 op 2,5% in de industrie en bouwsector, en 3,0% in de dienstensector. Voor de EU als geheel waren de cijfers respectievelijk 2,3% en 2,7%.

Er bestonden aanzienlijke regionale verschillen binnen de EU wat betreft de vacaturegraad in het vierde kwartaal van 2023. De hoogste percentages werden opgetekend in België (4,4%), Nederland (4,2%), Oostenrijk (4,1%) en Duitsland (3,9%). Aan de andere kant vinden we Bulgarije, Roemenië, Spanje (0,8%) en Polen, allemaal met een vacaturegraad van slechts 0,7 à 0,8%.

Conclusie is dat het aantal vacatures dat beschikbaar is in België en Nederland het hoogst is, terwijl dat in Spanje het laagst is. Met andere woorden, in België en Nederland worden meer werknemers gezocht dan in Spanje wat gelijk staat aan minder of meer werklozen.

Werkgelegenheidspercentage

Eurostat heeft ook de cijfers van het werkgelegenheidspercentage bekend gemaakt. Dat is dus het percentage van de beroepsbevolking dat werkzaam is in een bepaald land. In de EU was dat in het vierde kwartaal van 2023 75,5%. 

Een van de hoogste percentages heeft Nederland met 83,6%. In België is dat percentage 72,4%. In Spanje is dat percentage in het vierde kwartaal van vorig jaar 71,1%. Simpel gezegd hebben dus 7 van de 10 beroepspersonen een baan in Spanje.

Werkloosheidspercentage

2023 is volgens de cijfers van Eurostat geëindigd met een werkloosheidspercentage van 6% in de EU. Spanje had het hoogste werkloosheidspercentage met 11,6% (meer dan de 10,4% in Griekenland die lange tijd de EU-lijst aanvoerde). Nederland komt er het beste vanaf met slechts 3,6% terwijl dat percentage in België 5,6% was in het vierde kwartaal van 2023.

Ga naar de inhoud