Wat is het maximum en minimum ouderdomspensioen in Spanje

Wat is het maximum en minimum ouderdomspensioen in Spanje
Beeld: 123rf

Wat is het maximum en minimum ouderdomspensioen in Spanje

Dit artikel is 4 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Regelmatig plaatsen we de maandelijkse rapporten over de pensioengerechtigden, de gemiddelde pensioenen en waar in Spanje deze hoger of lager zijn dan het gemiddelde van heel Spanje. Ondanks de grote verschillen tussen bijvoorbeeld het Baskenland en Extremadura voor wat betreft de hoogte van het gemiddelde pensioen, zijn er ook maxima en minima die in heel Spanje gelden.

De algemene regel is dat het pensioen van de Sociale Zekerheid (Seguridad Social) 75% van het salaris van de laatste 25 werkjaren dekt maar er wordt ook gekeken naar de premiegrondslag van de laatste jaren (15 tot 36 jaar) en de leeftijd waarop iemand met pensioen gaat. Vanwege verschillende hervormingen is dat percentage lager geworden waardoor men meer moet sparen om aan de 75% te komen. 

De hoogte van het maximum of hoogste pensioen of dat van het minimum of laagste pensioen wordt elk jaar via een decreet door de regering bepaald. Elk jaar bepaalt de regering ook de stijging van de pensioenen wat dit jaar 0,9% was.

Belangrijk

De onderstaande vermelde ouderdomspensioenen zijn brutobedragen omdat gepensioneerden net zoals salaris ontvangers loonbelasting (IRPF) moeten betalen als het jaarlijkse pensioenbedrag boven het wettelijk minimum komt, iets wat bij het overgrote deel van de gepensioneerden niet gebeurt omdat ze de minimum van 22.000 euro niet bereiken. 

De jaarbedragen worden berekend door het bruto maandbedrag te vermenigvuldigen met 14 omdat er in Spanje 14 betalingen per jaar zijn, 1 per maand (12 dus) en 2 extra betalingen in juni en november.

Maximum 

In 2020 is het maximum ouderdomspensioen (pensión máxima) vastgesteld op 2.683,34 euro wat 37.566,76 euro per jaar is (14 betalingen).

Minimum

Het minimum ouderdomspensioen (pensión mínima) voor personen vanaf 65 jaar is: in het geval van een afhankelijke echtgenoot/echtgenote, 843,40 euro of 11.807,60 euro per jaar. Zonder echtgenoot/echtgenote is dat 683,50 euro of 9.569 euro per jaar. Met een niet-afhankelijke echtgenoot/echtgenote is dat 648,70 euro of 9.081,80 euro per jaar.

Het minimum ouderdomspensioen voor personen onder de 65 jaar is: in het geval van een afhankelijke echtgenoot/echtgenote, 790,70 euro of 11.069,80 euro per jaar. Zonder echtgenoot/echtgenote is dat 639,50 euro of 8.953 euro per jaar. Met een niet afhankelijke echtgenoot/echtgenote is dat 604,40 euro of 8.461,60 euro per jaar.

LEESTIP: Hoe zit het Spaanse pensioen in elkaar 

In augustus waren er in Spanje 9,77 miljoen gepensioneerden die gemiddeld een ouderdomspensioen ontvangen van 1.011,84 euro terwijl het gemiddelde (ouderdomspensioen = jubilación, nabestaandenpensioen = viudedad en orfandad, arbeidsongeschiktheidspensioen = incapacidad permanente) pensioenbedrag oploopt naar 1.162,97 euro (cijfers september nog niet bekend).

De wettelijke pensioengerechtigde leeftijd is 67 jaar. Je kunt nog op 65-jarige leeftijd met pensioen als je 36 jaar en 10 maanden of meer in Spanje gewerkt hebt (2020). De eis m.b.t. aantal gewerkte jaren gaat de komende jaren omhoog. Vanaf 2027 kun je in Spanje op 65-jarige leeftijd met pensioen als je 38 jaar en 6 maanden gewerkt hebt

Ga naar de inhoud