Spaanse regio’s met de hoogste wolvenpopulatie vragen de EU om minder bescherming

Spaanse regio's met de hoogste wolvenpopulatie vragen de EU om minder bescherming
Beeld: via canva.com

Spaanse regio’s met de hoogste wolvenpopulatie vragen de EU om minder bescherming

De terugkeer van de wolf in Europa zorgt voor debat tussen natuurbeschermers en boeren. Boeren maken zich zorgen over aanvallen op vee en economische verliezen. In Spanje willen de regio’s waar de meeste wolven in Spanje leven de Europese beschermingsstatus van de wolf verlagen.

De wolf was bijna uitgestorven in veel Europese landen, maar heeft de afgelopen decennia een opmerkelijke comeback gemaakt dankzij natuurbeschermingswetten en herstelprojecten. Dit wordt gezien als een succesverhaal voor biodiversiteit en ecosysteemherstel.

De terugkeer van de wolf wordt als positief gezien, maar leidt tot conflicten met veeteelt. Wolven vallen vee aan, wat economische schade en stress veroorzaakt bij boeren. Het controleren van wolvenpopulaties is complex, terwijl de bescherming van de soort en belangen van boeren moeten afgewogen worden met wetenschappelijke, economische en sociale factoren.

Spaanse situatie

Spanje is een van de Europese landen waar de terugkeer van de wolf heeft geleid tot verhitte debatten en conflicten. Met name in de regio’s Cantabrië, Castilië en León, Asturië, La Rioja en Andalusië is de impact van wolven op de veeteelt aanzienlijk. Boeren in deze gebieden klagen over toenemende aanvallen op hun vee, wat leidt tot economische verliezen en psychologische stress.

Vertegenwoordigers van deze regio’s hebben onlangs in Brussel gepleit voor een verlaging van de beschermingsstatus van de wolf. Zij stellen dat de huidige strikte bescherming het moeilijk maakt om effectief met conflicten om te gaan en dat er meer flexibiliteit nodig is om een duurzame co-existentie tussen wolven, vee en mensen te waarborgen.

Een belangrijk argument van de Spaanse regio’s is dat ze meer autonomie willen hebben bij het beheer van wolfpopulaties. Zij willen de mogelijkheid hebben om zelf te bepalen welke maatregelen nodig zijn om conflicten te voorkomen en op te lossen, in plaats van te worden beperkt door strikte Europese regelgeving. Dit zou hen in staat stellen beter in te spelen op de lokale omstandigheden en belangen.

De Europese richtlijnen

De Europese Habitatrichtlijn is een cruciale wet die de bescherming van kwetsbare diersoorten, waaronder de wolf, regelt. Deze richtlijn biedt strikte bescherming aan de meeste wolfpopulaties in Europa, maar laat ook ruimte voor uitzonderingen in bepaalde situaties, zoals de bescherming van sociaal-economische belangen.

Vanwege de conflicten in Spanje en andere Europese landen, hebben vertegenwoordigers van regio’s en steden in de Europese Unie opgeroepen tot een herziening van de beschermingsstatus van de wolf. Zij pleiten ervoor om de wolf van “strikt beschermd” naar “beschermd” te brengen, in lijn met het voorstel van de Europese Commissie in december.

Ga naar de inhoud