Wat is het verschil tussen een NIE en een TIE voor buitenlanders in Spanje?

Wat is het verschil tussen een NIE en een TIE voor buitenlanders in Spanje?
Beeld: via canva.com

Wat is het verschil tussen een NIE en een TIE voor buitenlanders in Spanje?

Dit artikel is 11 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Als je overweegt om naar Spanje te emigreren vanuit een land dat niet bij de Europese Unie hoort, is het van belang om op de hoogte te zijn van de noodzakelijke procedures voor een legale verblijfsstatus in het land. Een van de belangrijkste stappen is het aanvragen van het NIE en de TIE. Het NIE staat voor ‘Número de Identificación de Extranjeros’, terwijl de TIE de afkorting is voor ‘Tarjeta de Identificación de Extranjeros’. Net zoals Spaanse burgers een identificatienummer hebben dat op hun DNI (Documento Nacional de Identidad) wordt vermeld, hebben buitenlanders ook een nummer dat hen identificeert.

Bij het verblijven in Spanje is het belangrijk om te weten dat het ‘Número de Identificación de Extranjeros’ (NIE) en de ‘Tarjeta de Identidad de Extranjeros’ (TIE) niet hetzelfde zijn. Wanneer je de procedures start om een verblijfs- of werkvergunning in Spanje te verkrijgen, krijg je een NIE toegewezen die permanent geldig is, zelfs als de vergunning niet wordt toegekend. Het is gebruikelijk dat het NIE begint met de letters X of Y. Aan de andere kant is het niet noodzakelijk om een legale status in het land te hebben om een NIE te verkrijgen. Om een TIE te verkrijgen is echter wel een legale verblijfsstatus in Spanje vereist.

Wat is een NIE?

Voordat we ingaan op de NIE van een persoon, is het belangrijk om te begrijpen wat het ‘Número de Identificación de Extranjero’ betekent. In Spanje is de NIE een uniek en exclusief nummer dat wordt toegewezen aan buitenlanders die een verbinding hebben met het land, of het nu op economisch, sociaal of professioneel gebied is. Dit nummer moet verschijnen op alle documenten die door de buitenlander worden uitgegeven of verwerkt, zoals bijvoorbeeld bij het ondertekenen van een arbeids- of huurovereenkomst.

Wat is een TIE?

De TIE is de afkorting voor ‘Tarjeta de Identidad de Extranjero’. Dit document dient als bewijs van de wettelijke verblijfsstatus van een buitenlander in Spanje en bevat persoonlijke informatie, een foto en het NIE-nummer van de houder, evenals informatie over het type verblijfsvergunning. Het is van belang om de TIE altijd bij je te dragen voor het geval je je wettelijke status in Spanje moet aantonen.

Verschillen tussen NIE en TIE

Het belangrijkste verschil tussen de NIE en de TIE is dat de NIE automatisch wordt toegekend bij het starten van een procedure of het contact opnemen met de administratie, terwijl de TIE moet worden aangevraagd en wordt verstrekt bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning. 

De TIE is een fysiek document, terwijl de NIE slechts een administratief nummer is. De NIE is uniek en geldig voor altijd, zonder vervaldatum, terwijl de TIE moet worden vernieuwd volgens de verblijfsvergunning. Bovendien kan de TIE worden ingetrokken, bijvoorbeeld bij het plegen van een misdrijf. Een ander groot verschil is dat de NIE geen bewijs vormt van wettelijk verblijf in Spanje, terwijl de TIE dat wel doet.

Inwoners Europese Unie

Het ‘Certificado de Registro como residente comunitario’ of ‘Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión’ wordt ook wel omschreven als de ‘tarjeta residencia’ en is het groene kaartje in het formaat van een bankpas of een A4 document. In bezit van dit document kan een EU-inwoner bevestigen dat hij of zij rechtelijk in Spanje verblijft. Dit document is alleen een bewijs dat een EU-inwoner in Spanje verblijft, het is geen identiteitskaart. De identiteit en nationaliteit kunnen alleen worden bewezen door een identiteitsdocument uit het land van herkomst (geldige ID-kaart of paspoort).

De verklaring van inschrijving bevat de persoonsgegevens, nationaliteit, adres en identificatienummer voor buitenlanders (Número de Identificación de Extranjero – NIE)  van de geïnteresseerden evenals de afleverdatum. Het document heeft géén vervaldatum.

Als je als inwoner van een ander EU-land voor een periode van 3 maanden of langer in Spanje gaat wonen is het verplicht om je bij de ‘Oficina de Extranjeros’ in de provincie waar je woonachtig bent of bij de ‘Comisaría de Policía’ in te schrijven in het ‘Registro Central de Extranjeros’.

Na aanvraag en goedkeuring ontvang je een groen papier op A4-formaat wat sinds enkele jaren afgescheurd wordt tot een klein kartonnen kaartje van het formaat van een bankpas. Het is verstandig dat kaartje te laten plastificeren, zodat het niet kapot kan gaan (al wordt ook beweerd dat dit niet mag). Dat papiertje heet: tarjeta de residencia.

Vroeger kreeg men een net blauw plastic kaartje met daarop ook een pasfoto waarna dit document in de meeste gevallen ook gebruikt kon worden als identiteitsdocument. Waarom dat is aangepast naar een onhandig groen kartonnen papiertje is ons onduidelijk.

Ga naar de inhoud