De wens om thuis te blijven en de rol van technologie in de Spaanse gezondheidszorg

De wens om thuis te blijven en de rol van technologie in de Spaanse gezondheidszorg
Beeld: via canva.com

De wens om thuis te blijven en de rol van technologie in de Spaanse gezondheidszorg

Het is de wens van de meerderheid van de Spaanse bevolking om thuis te blijven en te kunnen genieten van hun oude dag. Dit wordt ondersteund door een recent Spaans onderzoek genaamd ‘Iedereen wil thuis oud worden: zo lang mogelijk en met behulp van technologie?’ waaruit blijkt dat maar liefst 85% van de Spanjaarden graag thuis wil blijven en niet naar het ziekenhuis hoeft te gaan. Om dit te realiseren is het gebruik van nieuwe technologieën essentieel, zodat er op afstand medische controles kunnen plaatsvinden. 

Voor veel mensen is het idee om naar het ziekenhuis te moeten gaan geen prettig vooruitzicht. Het kan een gevoel van ongemak en angst veroorzaken, vooral voor ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid. Daarnaast kan een ziekenhuisopname ook financiële en praktische problemen met zich meebrengen, zoals het regelen van vervoer en het missen van werk of andere verplichtingen. Daarom is het begrijpelijk dat de meerderheid van de Spaanse bevolking de voorkeur geeft aan thuis blijven en daar de benodigde zorg te ontvangen.

Met de opkomst van nieuwe technologieën is het mogelijk geworden om op afstand medische controles uit te voeren. Dit biedt een uitkomst voor mensen die graag thuis willen blijven, maar toch regelmatig medische zorg nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan het monitoren van vitale functies, zoals bloeddruk en hartslag, of het toedienen van medicatie op afstand. Deze technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om de gezondheidstoestand van een persoon te controleren zonder dat deze naar het ziekenhuis hoeft te gaan.

Naast het vermijden van een ziekenhuisopname, zijn er nog meer voordelen verbonden aan het gebruik van technologie in de gezondheidszorg. Zo kan het bijvoorbeeld helpen om de kosten van de gezondheidszorg te verlagen, doordat er minder fysieke afspraken nodig zijn en er efficiënter gebruikgemaakt kan worden van de tijd van zorgverleners. Daarnaast kan het ook de kwaliteit van leven verbeteren, doordat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en niet afhankelijk zijn van anderen voor hun zorg. Ook kan het voor familieleden en mantelzorgers geruststellend zijn om te weten dat hun dierbare op afstand gemonitord wordt en dat er snel ingegrepen kan worden als dat nodig is.

Het behouden van een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk, maar voor ouderen en mensen met een chronische ziekte of handicap is dit vaak nog meer van belang. Zij zijn kwetsbaarder en hebben vaak meer medische zorg nodig dan anderen. Daarom is het van groot belang dat ze de juiste zorg en ondersteuning ontvangen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven.

Uitdagingen verzorgen afhankelijk persoon

Wanneer een familielid afhankelijk wordt van zorg, brengt dit vaak veel uitdagingen met zich mee. Het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om de zorgtaken te combineren met werk en andere verplichtingen. Dit kan leiden tot stress en overbelasting bij mantelzorgers. Ook kan het lastig zijn om de juiste zorg te bieden, vooral als er sprake is van complexe medische problemen. Daarnaast kan het ook emotioneel zwaar zijn om te zien hoe een geliefde achteruit gaat in gezondheid en zelfstandigheid.

Om ervoor te zorgen dat ouderen en mensen met een chronische ziekte of handicap zo lang mogelijk thuis kunnen blijven, is het van belang om hun gezondheidstoestand regelmatig te monitoren. Dit kan helpen om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren en hierop te anticiperen. Zo kan er tijdig ingegrepen worden en kan een ziekenhuisopname wellicht voorkomen worden. Daarnaast kan het ook helpen om de zorgtaken beter te verdelen en te plannen, waardoor mantelzorgers minder belast worden.

De rol van technologie

Technologie kan een belangrijke rol spelen in het monitoren van de gezondheid van ouderen en mensen met een chronische ziekte of handicap. Denk bijvoorbeeld aan sensoren die bewegingen en activiteiten registreren, waardoor het mogelijk is om te zien of iemand voldoende beweegt en actief blijft. Ook kunnen er slimme medicijndispensers gebruikt worden die aangeven wanneer het tijd is om medicatie in te nemen en dit ook automatisch toedienen. Dit kan helpen om ervoor te zorgen dat medicatie op de juiste tijden wordt ingenomen en dat er geen doseringen worden overgeslagen.

Thuis is de ideale plek voor ouderen

Voor veel ouderen en mensen met een beperking is thuis de ideale plek om te wonen. Het is vertrouwd, comfortabel en biedt een gevoel van veiligheid. Daarom is het begrijpelijk dat ze zo lang mogelijk thuis willen blijven en niet naar een verzorgings- of verpleeghuis willen verhuizen. Met behulp van technologie kan dit mogelijk gemaakt worden.

Het behouden van zelfstandigheid en autonomie is voor veel ouderen en mensen met een beperking van groot belang. Zij willen graag zelf de regie houden over hun leven en niet afhankelijk zijn van anderen voor hun dagelijkse activiteiten. Door gebruik te maken van technologie kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen en de benodigde zorg ontvangen zonder dat dit ten koste gaat van hun autonomie.

Er zijn verschillende technologische oplossingen beschikbaar die het mogelijk maken om thuiszorg te ontvangen. Zo zijn er bijvoorbeeld zorgrobots die kunnen helpen bij dagelijkse activiteiten, zoals het aangeven van medicatie, het uitvoeren van kleine huishoudelijke taken en het bieden van gezelschap. Ook zijn er slimme sensoren en alarmsystemen die een melding geven wanneer er iets mis is of wanneer er hulp nodig is. Deze technologieën kunnen ervoor zorgen dat ouderen en mensen met een beperking langer veilig en comfortabel thuis kunnen blijven wonen.

Voor familieleden en mantelzorgers kan het soms moeilijk zijn om hun dierbare alleen thuis te laten. Zij maken zich vaak zorgen over hun veiligheid en welzijn. Door gebruik te maken van technologieën die de gezondheid en activiteiten van hun dierbare monitoren, kunnen ze meer vertrouwen hebben en gerustgesteld worden. Zo kunnen zij ook beter hun eigen leven leiden, wetende dat hun dierbare in goede handen is.

Ga naar de inhoud