Hoe zit het met de verplichte cursus en verzekering voor hondeneigenaren in Spanje?

Hoe zit het met de verplichte cursus en verzekering voor hondeneigenaren in Spanje?
Beeld: via canva.com

Hoe zit het met de verplichte cursus en verzekering voor hondeneigenaren in Spanje?

De dierenwelzijnswet in Spanje, die in september 2023 in werking trad, verplicht hondeneigenaren om een opleiding te volgen en een verzekering af te sluiten. Dit zijn belangrijke ontwikkelingen om het welzijn van honden in Spanje te verbeteren. De ‘Ley de bienestar Animal’ is een baanbrekende wet die de rechten en het welzijn van dieren in Spanje moet verbeteren.

Door een cursus te volgen leren baasjes hoe ze op een verantwoorde manier voor een hond moeten zorgen. Zo leren ze bijvoorbeeld over de behoeften van een hond, hoe ze een hond moeten opvoeden en trainen, gezondheidszorg, voeding en huisvesting. Dit moet leiden tot minder verwaarloosde en mishandelde honden.

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat baasjes verzekerd zijn voor eventuele schade die hun hond veroorzaakt. Zo worden slachtoffers gecompenseerd. Ook kan de drempel voor compensatie lager worden, waardoor meer slachtoffers daadwerkelijk een vergoeding krijgen.

Zowel de inhoud van de cursus als de hoogte en voorwaarden van de verzekering moeten nog nader geregeld worden in lagere regelgeving. Dit zal naar verwachting in de loop van 2024 gebeuren.

Voor de cursus zal onder andere bepaald worden welke onderwerpen aan bod moeten komen, hoe lang de cursus duurt, op welke manieren de cursus gevolgd kan worden en of er een examen is. Voor de verzekering moet onder andere de minimale dekking bepaald worden en onder welke voorwaarden deze verzekering afgesloten kan worden. Ook wordt bekeken of deze verzekering gecombineerd kan worden met bijvoorbeeld een inboedelverzekering.

De Spaanse overheid zal hierover in overleg gaan met deskundigen, belangenorganisaties en vertegenwoordigers van de autonome regio’s. Zo moet een zorgvuldige uitwerking ontstaan die recht doet aan het welzijn van hond én baasje.

In Spanje leven naar schatting tussen de 6 en 7 miljoen honden als huisdier en ongeveer 40% van de Spaanse huishoudens heeft een hond. Steeds meer Spanjaarden nemen een hond omdat dit sociale en actieve dieren zijn. Goede opvang en verzorging van deze honden is dan ook erg belangrijk. De nieuwe dierenwelzijnswet met verplichte cursus en verzekering moet hieraan bijdragen.

Helaas zijn er ook schaduwkanten aan de populariteit van honden in Spanje. Jaarlijks worden duizenden zwerfhonden en -katten opgevangen door asielen en opvangcentra. Ook bijtincidenten met honden komen nog te vaak voor in Spanje. In 2022 werden meer dan 12.000 mensen gebeten door een hond, vaak met ernstig letsel. Ongeveer de helft hiervan betrof kinderen.

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering moet slachtoffers van bijtincidenten beter beschermen. Zij kunnen hierdoor makkelijker schadevergoeding krijgen. De nieuwe regels in de dierenwelzijnswet zijn daarom hard nodig. Met beter geïnformeerde baasjes en verzekerde honden moeten de problemen rondom honden in Spanje verminderen.

dierenwelzijnswet 2
Overzicht nieuwe dierenwelzijnswet in Spanje die van kracht wordt
De nieuwe Spaanse dierenwelzijnswet treedt op 29 september 2023 in werking in Spanje, maar niet alle maatregelen zijn meteen van toepassing, zoals de verzekeringsplicht en de verplichte cursus voor hondenbezitters.
logo1 1www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud