20 maart: Internationale dag van het Geluk en het geluksniveau in Spanje

20 maart: Internationale dag van het Geluk en het geluksniveau in Spanje
Beeld: via canva.com

20 maart: Internationale dag van het Geluk en het geluksniveau in Spanje

Spanje heeft in de afgelopen tien jaar een opvallende toename van geluk ervaren, in tegenstelling tot de wereldwijde trend. Een recent rapport van Ipsos laat zien dat het geluksniveau in Spanje momenteel hoger is dan in 2011, met een stijging van 7% van 63% naar 70%. Dit is bekend gemaakt op de vooravond van 20 maart, de Internationale Dag van het Geluk.

De Internationale Dag van het Geluk, gevierd op 20 maart, is een initiatief van de Verenigde Naties dat in 2012 werd ingesteld om de wereldwijde bewustwording van geluk en welzijn te vergroten. Het doel is om regeringen, organisaties en individuen aan te moedigen om beleid en acties te ontwikkelen die het geluk en de levenskwaliteit van mensen over de hele wereld kunnen bevorderen.

Het Ipsos-rapport is gebaseerd op enquêtes in 31 landen, waarbij in Spanje ongeveer 1000 mensen zijn ondervraagd. De steekproef omvatte verschillende leeftijdsgroepen, inkomensniveaus en regio’s om een representatief beeld te krijgen van de Spaanse bevolking. De deelnemers werden gevraagd naar verschillende aspecten van hun leven, zoals gezondheid, financiële situatie, relaties en tevredenheid met het leven in het algemeen.

Spanje vertoont een opmerkelijke stijging van het geluksniveau in de afgelopen tien jaar, wat een positieve ontwikkeling is voor het welzijn van de Spaanse bevolking. Deze stijging gaat in tegen de wereldwijde trend en plaatst Spanje in een gunstige positie vergeleken met andere Europese landen.

Volgens het rapport is het geluksniveau in Spanje dus de afgelopen tien jaar gestegen van 63% naar 70%, wat nog steeds lager is dan de 77% van dertien jaar geleden, maar wel een stijging van 7% de afgelopen tien jaar. Deze cijfers plaatsen Spanje op Europees niveau op een tussenniveau. Spanje is niet het gelukkigste land, maar ook niet het ongelukkigste land.

Nederland (85%), Ierland (77%), Verenigd Koninkrijk (75%), België (74%), Polen (72%) en Frankrijk (71%) zijn gelukkiger landen dan Spanje (70%), maar Hongarije (52%), Italië (42%), Duitsland (35%) en Zweden (32%) zijn ongelukkiger landen. Opvallend is dat het geluksniveau in Nederland de afgelopen tien jaar hetzelfde is gebleven, maar dat dit in België 6% achteruit is gegaan.

blije mensen
Wat is het geheim van het gelukkige leven van de Spanjaarden?
Uit een onderzoek blijkt dat de Spanjaarden geluk associëren met een fysieke en mentale goede gezondheid en het genieten van het familieleven en vrienden, want dat is voor de Spanjaarden essentieel voor een gelukkig leven.
logo1 1www.spanjevandaag.com

Een interessant detail uit het rapport is dat er aanzienlijke verschillen bestaan in geluksniveaus tussen verschillende generaties. De Baby Boomers (geboren tussen 1945 en 1965) lijken de gelukkigste groep te zijn, met 85% die tevreden is met hun mentale gezondheid. Aan de andere kant rapporteert slechts 59% van de Generatie Z (geboren na 1996) tevredenheid met hun mentale gezondheid.

De financiële situatie en het inkomen lijken een belangrijke rol te spelen in het geluksniveau van de Spanjaarden. Hoewel de meerderheid (58%) tevreden is met hun financiële situatie, varieert dit sterk per leeftijdsgroep. De Baby Boomers zijn het meest tevreden (64%), terwijl slechts 45% van de Generatie Z tevreden is met hun financiële situatie. Bovendien blijkt uit het rapport dat huishoudens met een lager inkomen (61%) veel minder gelukkig zijn dan huishoudens met een hoger inkomen (81%).

Een ander belangrijk aspect dat bijdraagt aan het geluk van de Spanjaarden zijn hun relaties en sociale banden. De deelnemers aan het onderzoek gaven aan het meest tevreden te zijn met hun kinderen (86%), hun partnerrelatie (84%), hun familiebanden (81%) en vriendschappen (79%). Spanje is het tweede Europese land waar mensen zich het meest geliefd (81%) en gewenst (76%) voelen, wat ongetwijfeld een positieve invloed heeft op hun algemene geluksniveau.

senioren gelukkig
Wat maakt 65-plussers gelukkig in Spanje?
Het zal voor iedereen anders zijn, maar er wordt vaak een poging gedaan om te bepalen wat mensen, en vooral ouderen, gelukkig maakt, zoals dit keer een enquête met drie hoofdthema op de gelukzaligheidlijst in Spanje.
logo1 1www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud