Nieuw waarschuwingssysteem tegen extreme hitte en sterfgevallen in Spanje

Nieuw waarschuwingssysteem tegen extreme hitte en sterfgevallen in Spanje
Beeld: via canva.com

Nieuw waarschuwingssysteem tegen extreme hitte en sterfgevallen in Spanje

Spanje heeft een nieuw gezondheidswaarschuwingssysteem gelanceerd dat tot doel heeft de duizenden sterfgevallen en dringende ziekenhuisopnames die de afgelopen zomers zijn veroorzaakt door dagen van extreme hitte tot een minimum te beperken. Het nieuwe model zal maximale risicowaarschuwingen activeren wanneer de temperaturen in een specifiek gebied van Spanje gevaarlijke niveaus zullen bereiken.

De impact van hittegolven op de volksgezondheid is aanzienlijk. Verschillende studies hebben aangetoond dat extreme hitte in de afgelopen jaren heeft geleid tot een alarmerende toename in sterfgevallen in Spanje.

Volgens het Instituto de Salud Carlos III zijn er in de afgelopen negen zomers minstens 22.000 Spanjaarden overleden als gevolg van hoge temperaturen. Bovendien schat het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) dat in de zomer van 2022 alleen al ongeveer 11.300 Spanjaarden het leven lieten door de hitte, waarmee Spanje op de derde plaats kwam in Europa.

Deze dramatische cijfers onderstrepen de noodzaak van een effectief waarschuwingssysteem. Het nieuwe systeem dat Spanje recent heeft geïntroduceerd, is een radicale verandering vergeleken met de vorige methode van hittewaarschuwingen. In plaats van algemene waarschuwingen op provinciaal niveau, zal het nieuwe systeem specifieke waarschuwingen geven voor kleinere, geografisch afgebakende gebieden. Dit maakt het mogelijk om de risico’s nauwkeuriger in te schatten en gerichte maatregelen te nemen.

Het nieuwe systeem houdt rekening met het feit dat het risico op extreme hitte niet overal gelijk is. Spanje is verdeeld in 182 verschillende ‘meteoalert’-zones, die kleiner zijn dan de provincie en soms gemeenten uit verschillende provincies omvatten. Bekijk HIER de kaart van Spanje met de gezondheidsrisico’s.

Bepaalde groepen, zoals baby’s, zwangere vrouwen, chronisch zieken en ouderen, lopen daarnaast een hoger risico op gezondheidsproblemen en sterfgevallen door hittestress. Door rekening te houden met factoren als leeftijdsopbouw, inkomen en de kwaliteit van woningen en zorgvoorzieningen, kan het systeem specifiekere waarschuwingen geven voor gebieden met meer kwetsbare populaties.

Een ander belangrijk aspect van het nieuwe systeem is de invoering van precieze temperatuurdrempels waarop de waarschuwingen worden gebaseerd. Voorheen werd een hittegolf gedefinieerd als minstens drie dagen met temperaturen 95% boven het historisch gemiddelde. Echter, het nieuwe systeem zal al waarschuwen zodra de temperaturen in een specifiek gebied de drempels bereiken die door experts zijn vastgesteld als kritisch voor de gezondheid van de lokale bevolking.

Deze drempels kunnen aanzienlijk verschillen per regio, afhankelijk van de aanpassingscapaciteit van de bewoners. Zo zal de alarmering in sommige kustgebieden van Asturië al bij 24 graden worden geactiveerd, terwijl in het binnenland van Córdoba pas boven de 40 graden wordt gewaarschuwd.

Ga naar de inhoud