Spaanse Nationale Bank vraagt uitleg hoge lonen voor best betaalde bankiers

Spaanse Nationale Bank vraagt uitleg hoge lonen voor best betaalde bankiers
Beeld: via canva.com

Spaanse Nationale Bank vraagt uitleg hoge lonen voor best betaalde bankiers

De bankensector komt wel eens vaker in opspraak vanwege haar investeringen of interne boekhouding. De Spaanse Nationale Bank vraagt de Spaanse banken nu om meer uitleg over haar best betaalde bankiers. Kennen die zichzelf te veel privileges toe?

Tot nog toe geven de banken aan de nationale opzichter alle informatie over hun loonsysteem en over de werknemers die meer dan 1 miljoen euro per jaar verdienen. De Spaanse Nationale Bank gaat nu echter een stap verder. Volgens de nieuwe norm moet men nu ook informatie aanreiken over werknemers die eerder buiten beeld vielen maar een hoger loon dan het gros van hun collega’s ontvangen.

Volgens de Nationale Bank mag de norm niet op een bepaald bedrag liggen (bijvoorbeeld 1 miljoen euro). Men hoort te kijken naar het gemiddelde loon binnen de bank. Wie daar ver bovenuit schiet, komt dus binnenkort ook in beeld. 

In een regionale bank zullen de hoogste lonen een stuk lager zijn dan in een internationale bank bijvoorbeeld. Zijn de hoge lonen echter buitenproportioneel binnen die bank zelf, dan wil de Nationale Bank daar voortaan ook meer uitleg bij.

De Nationale Bank benadrukt dat het er niet om gaat de hoogste lonen aan banden te leggen. Ze wil alleen zien of de regels worden nageleefd en over meer informatie beschikken om haar supervisie correct uit te voeren. Verder worden ook werknemers die een bonus hoger dan 200% van hun loon voortaan extra gecontroleerd. In principe mag een bonus niet hoger zijn dan één volledig loon. Slechts voor bepaalde risicovolle posities kan dat wel, de Nationale Bank wil zich ervan vergewissen dat de regels eerlijk worden nageleefd.

Ga naar de inhoud