Spanje heeft de hoogste kinderarmoede in de EU

Spanje heeft de hoogste kinderarmoede in de EU
Beeld: via canva.com

Spanje heeft de hoogste kinderarmoede in de EU

Spanje heeft van alle landen binnen de Europese Unie het hoogste percentage kinderarmoede. Meer dan 2 miljoen minderjarigen in Spanje leven in armoede. Dat is 28% van alle kinderen in armoede in de hele EU.

Uit het rapport ‘Staat van het Kind in de Europese Unie 2024’ van UNICEF blijkt dat 1 op de 4 kinderen, 20 miljoen in totaal, in de EU risico loopt op armoede of sociale uitsluiting. Dit is een stijging van 1,6 miljoen kinderen sinds 2019.

De armoede onder kinderen is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds de pandemie. In Spanje leeft 28% van de kinderen in armoede, het hoogste percentage van alle EU-landen. Dit zijn ruim 2 miljoen kinderen en jongeren.

Kinderen die in armoede leven hebben een groter risico op een slechtere gezondheid en ontwikkeling. Ze hebben minder kansen om hun talenten te ontplooien. Dit beperkt hun toekomstmogelijkheden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan 11 miljoen kinderen in de EU kampen met mentale gezondheidsproblemen. Vooral angst en depressie komen veel voor onder jongeren van 15-19 jaar, met 20% van de adolescenten in deze leeftijdsgroep die daar last van heeft. Dit is toegenomen de laatste jaren, vooral sinds de pandemie.

Er is meer preventie en hulpverlening nodig op het gebied van mentale gezondheid voor jongeren. Als deze problemen niet tijdig worden aangepakt, kunnen ze blijvende schade veroorzaken.

kinderarmoede
Spanje is het Europese land met de meeste kinderarmoede
Spanje mag dan wel een prachtig land zijn, maar achter de mooie façade schuilt een schrijnende realiteit: het is het land met het hoogste kinderarmoedecijfer in Europa, want kinderen zijn kwetsbaarste groep in de samenleving en worden het hardst getroffen door armoede.
logo1 1www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud