Werknemers in Spanje betalen bijna 9.000 euro per jaar aan sociale premies

Werknemers in Spanje betalen bijna 9.000 euro per jaar aan sociale premies
Beeld: via canva.com

Werknemers in Spanje betalen bijna 9.000 euro per jaar aan sociale premies

De gemiddelde Spaanse werknemer draagt jaarlijks meer dan € 8.000 bij aan de Sociale Zekerheid, in de vorm van verplichte bijdragen. Dit betekent dat, met een gemiddeld brutoloon van € 25.353,22 in 2022 de werknemers bijna 24% van hun jaarlijks inkomen moeten afdragen aan de overheid, na aftrek van alle kosten. 

Dit geeft een goed beeld van de inspanningen die de Spanjaarden periodiek leveren om met hun bijdragen het pensioenstelsel in hun land te ondersteunen, maar ook voor de ziektekosten van de openbare gezondheidszorg en eventuele werkloosheidsuitkeringen. Uit de jaarlijkse enquête over arbeidskosten die door het Spaanse statistiekbureau (INE) is gepubliceerd, blijkt dat er ook een stijgende trend is de afgelopen jaren in arbeidskosten voor werkgevers.

Naast de bijdragen voor de Sociale Zekerheid en het financieren van het openbare pensioenstelsel, wordt nog eens ongeveer 4% van het brutojaarinkomen van de werknemer ingehouden voor andere doeleinden. Dit komt neer op ongeveer € 492 per jaar voor sociale voorzieningen, zoals vrijwillige bijdragen aan verzekeringen en pensioenfondsen (€ 167), aanvullende uitkeringen op die van de Sociale Zekerheid (€ 310) en andere sociale uitgaven (€ 15).

Daarnaast moeten werknemers ook nog rekening houden met andere kosten die niet in hun nettoloon worden verwerkt. Dit omvat ongeveer € 173 per jaar voor werkgerelateerde onkosten zoals contractbeëindiging, transport, etc., plus € 144 voor ontslagvergoedingen en € 68 voor beroepsopleiding. In totaal gaat het om bijna € 876 die niet als inkomen door de werknemer wordt ontvangen, maar wel kosten voor de werkgever vormen.

Samengevat betekent dit dat de kosten voor de werkgever € 25.353,22 bruto per jaar bedragen voor elke werknemer, dit is 74% van de totale kosten. De 8.000 euro die naar de schatkist gaat voor de Sociale Zekerheid, komt overeen met 23,5% van de totale kosten per werknemer voor de werkgever. Samen vormen deze twee posten 97,5% van alle kosten.

Ga naar de inhoud