Zes op de tien Spanjaarden heeft of had geestelijke gezondheidsproblemen

Zes op de tien Spanjaarden heeft of had geestelijke gezondheidsproblemen
Beeld: via canva.com

Zes op de tien Spanjaarden heeft of had geestelijke gezondheidsproblemen

In de afgelopen drie jaar heeft 61% van de Spanjaarden tussen de 18 en 79 jaar te maken gehad met een of andere vorm van geestelijke gezondheidsproblemen, zo blijkt uit een onderzoek van de Organisatie voor Consumenten en Gebruikers (OCU) onder 2061 personen. De problemen kwamen het vaakst voor bij jongeren onder de 36 jaar met economische en familiale problemen. Stress (42%) en slaapproblemen (39%) waren de meest voorkomende klachten.

Andere veelvoorkomende problemen waren gegeneraliseerde angststoornissen (31%), depressie (24%), emotionele instabiliteit (23%) en paniekaanvallen of fobieën (15%). In mindere mate werden ook verslavingen (5%) en eetstoornissen (4%) genoemd. Deze problemen worden vaak veroorzaakt of verergerd door externe levensgebeurtenissen. Zo gaf 63% van de mensen die een dierbare hadden verloren aan dat deze ervaring een grote impact had op hun geestelijke gezondheid.

Economische problemen (52%), gezondheidsproblemen (48%), werkloosheid (45%) en relatieconflicten (34%) of familieconflicten (33%) zijn andere omstandigheden in het leven die de ervaren geestelijke gezondheid kunnen beïnvloeden. Iets meer dan de helft van de mensen die recent psychische klachten hebben ervaren, heeft hulp of behandeling gezocht.

De meest voorkomende behandeling is medicatie (68%), maar psychologische hulp (58%) is ook veel gezocht. Het is gebruikelijk dat zowel medicatie als therapie langer dan twee jaar duurt, vooral bij medicatiegebruik, waarbij 43% aangeeft al twee jaar of langer medicijnen te gebruiken. Voor psychologische therapie geldt dat 27% al twee jaar of langer in behandeling is geweest.

Opvallend is dat 30% van de mensen die de psychologische therapie hebben gestaakt, dit deden vanwege de hoge kosten, omdat toegang tot deze zorg binnen de openbare gezondheidszorg niet altijd gemakkelijk is.

De OCU vindt dat aandacht voor geestelijke gezondheidsproblemen moet toenemen, vooral in de openbare gezondheidszorg en eerstelijnszorg. Dit verlicht druk op huisartsen die vaak deze problemen behandelen, omdat er geen klinisch psychologen beschikbaar zijn. Aragón, Baskenland, Extremadura en de twee Castiliës hebben zelfs geen klinisch psychologen in dienst.

De OCU zegt dat psychologen helpen bij voorkomen van te veel medicatiegebruik en langdurige problemen. Ze adviseren regio’s om psychologische zorg in de basiszorg op te nemen of te versterken, met name in ziekenhuizen, ouderencentra, scholen en centra voor ernstige psychische aandoeningen.

Ga naar de inhoud