Het gemiddelde uurloon in Nederland en België is twee keer zo hoog als in Spanje

Het gemiddelde uurloon in Nederland en België is twee keer zo hoog als in Spanje
Beeld: Voronoi-app / web

Het gemiddelde uurloon in Nederland en België is twee keer zo hoog als in Spanje

De Europese Unie (EU) is een economisch en politiek samenwerkingsverband van 27 lidstaten, elk met zijn eigen unieke geschiedenis, cultuur en economische ontwikkeling. Deze diversiteit weerspiegelt zich ook in de verschillen in lonen tussen de landen. Om inzicht te krijgen in deze loonverschillen kijken we naar de gegevens over Spanje, Nederland en België.

Op basis van de meest recente gegevens van het Europese Statistiekbureau Eurostat uit 2023 kunnen we een duidelijk beeld krijgen van de economische situatie in Europa. Met de Voronoi-app kun je de uurlonen in verschillende EU-lidstaten met elkaar vergelijken. Door gebruik te maken van de nieuwste Eurostat-gegevens, biedt de app een actueel overzicht van de loonverschillen binnen Europa.

Spanje, als een van de grootste economieën in de Europese Unie, neemt een interessante positie in binnen het loonlandschap. Volgens de data van de Voronoi, bedraagt het gemiddelde uurloon in Spanje 18 euro. Dit plaatst Spanje in het middengebied van de EU-lidstaten, met een hoger loon dan landen als Bulgarije en Roemenië, maar lager dan koplopers als Luxemburg en Denemarken.

Maar als we het gemiddelde uurloon van 18 euro in Spanje vergelijken met bijvoorbeeld het uurloon in Nederland en België dan zien we een enorm verschil. In Nederland is het gemiddelde uurloon 33 euro en in België 36,30 euro, in beide gevallen dus meer dan twee keer zoveel als in Spanje.

Spanje is een complex land en er zijn veel factoren die de loonpositie van Spanje beïnvloeden, zoals:

  • Regionale verschillen: Net als in veel andere Europese landen, kent ook Spanje aanzienlijke regionale verschillen in lonen. Terwijl Madrid en de Baskische regio hogere lonen kennen, kampen andere regio’s, zoals Extremadura en Galicië, met lagere lonen.
  • Sectorale verschillen: De lonen variëren ook tussen verschillende sectoren in Spanje. Sectoren als financiën, ICT en hoogwaardige industrieën betalen over het algemeen hogere lonen dan bijvoorbeeld de landbouw- en dienstensector.
  • Economische ontwikkeling: Spanje’s positie in het midden van de loonranglijst reflecteert de algehele economische ontwikkeling van het land. Hoewel Spanje niet de topniveaus van Noordwest-Europa bereikt, heeft het een robuuste economie die boven het EU-gemiddelde uitkomt.
  • Arbeidsmarktbeleid: De Spaanse overheid heeft in de afgelopen jaren stappen gezet om de arbeidsmarkt te hervormen en de lonen te verhogen, bijvoorbeeld door de minimumlonen te verhogen. Deze maatregelen hebben bijgedragen aan de positie van Spanje in de loonranglijst.

Kopposities

Luxemburg neemt een bijzondere positie in binnen de Europese loonranglijst. Volgens de gegevens heeft Luxemburg een gemiddeld uurloon van 47 euro, waarmee het verreweg de hoogste lonen in Europa betaalt.

Denemarken en Noorwegen volgen Luxemburg op de voet met gemiddelde uurlonen van respectievelijk 42 en 41,70 euro. Op de vierde plaats staat IJsland met een gemiddeld uurloon van 39,50 euro. Deze Scandinavische landen staan bekend om hun sterke sociale zekerheidsstelsels en hoge productiviteit, wat zich vertaalt in hoge lonen.

Onderaan de lijst bevinden zich de Oost-Europese landen, zoals Bulgarije en Roemenië, die de laagste uurlonen in Europa betalen, met slechts 8 en 10 euro. Deze enorme loonkloof weerspiegelt de hardnekkige economische ongelijkheid tussen West- en Oost-Europa, die het gevolg is van historische, politieke en structurele factoren.

kaart
Ga naar de inhoud