UPDATE: Spanje krijgt in 2024 geen nieuwe tolwegen

UPDATE: Spanje krijgt in 2024 geen nieuwe tolwegen
Beeld: via canva.com

UPDATE: Spanje krijgt in 2024 geen nieuwe tolwegen

Dit artikel is 9 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Spanje heeft de tolheffing op snelwegen die aan de Europese Commissie waren voorgesteld, afgeblazen. De interim-regering heeft een aanpassing van blok 3 van het herstelplan gestuurd waarin deze tolheffing wordt uitgesloten in 2024. Spanje heeft met de Europese Commissie in Brussel afgesproken om deze optie in te trekken en te vervangen door een nieuw plan met incentives voor het spoorwegtransport. Daarmee worden dezelfde doelen voor de decarbonisatie van het wegtransport bereikt.

Spanje heeft een aanpassing van haar oorspronkelijke plan gestuurd waarin het zogenaamde blok 3 wordt gewijzigd dat verplichtte tot de ontwikkeling van een wet voor duurzame mobiliteit. Volgens de nieuwe tekst zullen de straffen (zoals tolheffing) voor het wegtransport worden vervangen door incentives voor het spoorwegtransport. In een verklaring is te lezen dat de wet die wordt aangenomen, in ieder geval de volgende zaken omvat:

  • De verplichting van de ontwikkeling en plannen voor het invoeren van zogenaamde spoorweg-snelwegen op die routes waar dit haalbaar is en er zakelijk belang is bij de ontwikkeling ervan.
  • Gedurende een maximumperiode van vijf jaar geldt een korting op spoorwegtarieven voor vrachtverkeer.
  • De ontwikkeling van een programma ter ondersteuning van het spoorwegtransport van vracht dat maatregelen zal nemen om over te stappen van de weg naar het spoor en de modernisering en innovatie in de spoorwegsector te stimuleren.

Bronnen nauw betrokken bij de onderhandelingen beweren dat de Europese Commissie al haar goedkeuring heeft gegeven aan dit punt van het nieuwe hulppakket, maar dat er nog steeds over andere punten van het hele akkoord wordt onderhandeld. Daarom zal de bevestiging van deze tekst pas volgende week officieel worden gemaakt.

Ga naar de inhoud