Search
menu
Search

Aragón beperkt het gebruik van mobiele telefoons op scholen

Aragón beperkt het gebruik van mobiele telefoons op scholen
Beeld: via canva.com

Aragón beperkt het gebruik van mobiele telefoons op scholen

In navolging van onder andere de regio’s Andalusië, Galicië en de Balearen en in afwachting van een beslissing van de centrale overheid in Spanje, heeft de regionale regering van Aragón deze week een verordening uitgevaardigd die het gebruik van mobiele telefoons en elektronische apparaten verbiedt gedurende de hele schooldag, inclusief pauzes en buitenschoolse activiteiten. Er zijn echter enkele uitzonderingen, vooral voor meerderjarige studenten.

De verordening, die dinsdag in werking trad, voorziet in uitzonderingen voor studenten die mobiele telefoons nodig hebben om gerechtvaardigde en naar behoren geverifieerde redenen. De wet staat ook toe dat beroepsopleidingen en volwassenenonderwijs de regels aanpassen met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons tijdens pauzes.

Er zijn uitzonderingen voor bepaalde studenten. Studenten die om gezondheidsredenen afhankelijk zijn van hun telefoon, bijvoorbeeld voor medische apps of hulpmiddelen, kunnen een uitzondering krijgen. Dit moet wel worden geverifieerd bij de schooldirectie. Meerderjarige studenten op beroepsopleidingen en in het volwassenenonderwijs mogen hun telefoon gebruiken tijdens pauzes en tussenuren. Scholen kunnen zelf beslissen hoe ze dit toestaan.

Voor minderjarige studenten is toestemming van ouders of voogd nodig om een uitzondering te krijgen. Zonder toestemming zullen mobiele telefoons in beslag genomen worden als ze gebruikt worden tijdens verboden momenten. De schoolleiding beslist over eventuele uitzonderingen op basis van een medische of andere gerechtvaardigde noodzaak.

mobiele telefoons scholen 1
Spaanse regering wil mobiele telefoons op scholen verbieden
Mobiele telefoons hebben een negatieve invloed op het leerklimaat en het welzijn van leerlingen, daarom zoekt het Spaanse ministerie van Onderwijs naar een algeheel verbod in heel Spanje in het basisonderwijs en een gedeeltelijk verbod in het voortgezet onderwijs.
logo1 1www.spanjevandaag.com

Voordat de nieuwe regels ingingen, mochten scholen in hun eigen reglementen opnemen of en wanneer mobieltjes gebruikt mochten worden. De nieuwe instructies geven nu alle scholen dezelfde regels en ondersteuning om op te treden. Dit zijn de stappen bij inbeslagname:

  • Het apparaat wordt uitgeschakeld in aanwezigheid van minimaal twee leden van de schoolleiding.
  • Het toestel wordt in beslag genomen en veilig opgeborgen.
  • De telefoon wordt pas teruggegeven aan de ouders of voogd van de betreffende leerling.

Scholen moeten de nieuwe regels opnemen in hun onderwijsproject en schoolreglement. Ze kunnen de instructies aanpassen aan hun eigen situatie. De regels rond mobieltjes maken uiteindelijk deel uit van de gedragsregels in het schoolreglement.

kinderen.telefoons
Mobiele telefoons verboden op scholen op de Balearen
Het mobiele telefoonverbod op scholen op de Balearen eilanden is een ingrijpende maatregel, maar lijkt gerechtvaardigd gezien de positieve effecten die worden verwacht op de leerprestaties en het welzijn van leerlingen. De komende tijd zal moeten blijken of dit lukt.
logo1 1www.spanjevandaag.com
mobiele telefoons scholen
Andalusië beperkt het gebruik van mobiele telefoons op scholen
De beperking van de regionale overheid in Andalusië van mobiele telefoons op scholen zal een impact hebben op zowel scholen als studenten in de regio, maar het doel is om de focus tijdens de les te verbeteren en afleiding door mobiele telefoons te verminderen.
logo1 1www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud