Search
menu
Search

Welke gepensioneerden ontvangen in juni meer dan 6.000 euro in Spanje?

Welke gepensioneerden ontvangen in juni meer dan 6.000 euro in Spanje?
Beeld: via canva.com

Welke gepensioneerden ontvangen in juni meer dan 6.000 euro in Spanje?

Dit artikel is 8 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

De zomer en de bijbehorende (vakantie)bonusbetaling worden door werknemers en gepensioneerden met spanning verwacht. Daarnaast zorgt een herwaardering van 8,5% op pensioenen voor nooit eerder geziene bedragen op de bankrekeningen van veel gepensioneerden deze juni. Er zijn er die ontdekken dat de combinatie van hun maandelijkse uitkering en de bonusuitkering meer dan 6.000 euro bedraagt.

Toch zal niet iedereen deze blijdschap ervaren: alleen degenen die maandelijks een pensioen van 3.059 euro krijgen, het maximumbedrag vastgelegd door de Sociale Zekerheid, zullen een bedrag van 6.118 euro ontvangen. Naast hun maandelijkse pensioen zal er dus een extra zomerbonus worden bijgeschreven. Gepensioneerden die het maximale pensioen ontvangen, zullen dit jaar 118 euro meer ontvangen dan het voorgaande jaar (59 euro per uitbetaling).

Er zijn 10,02 miljoen mensen met pensioen in Spanje, echter ontvangen iets meer dan 9 miljoen daarvan de extra zomer- (juni) en kerstbonus (november). De reden hiervoor is dat niet alle uitkeringen van de sociale zekerheid in aanmerking komen voor deze bonus. Bijvoorbeeld, in het geval van pensioenen voor blijvende invaliditeit als gevolg van een werkgerelateerd ongeval of beroepsziekte, wordt het jaarlijkse bedrag in 12 betalingen gedaan, niet in 14.

Aangezien de bijdragende en niet-bijdragende pensioenen vanaf 1 januari 2023 een door de Spaanse regering goedgekeurde stijging van respectievelijk 8,5% en 15% hebben gekregen, zal dit ook weerspiegeld worden in de extra zomeruitkering. Hierdoor zal het bedrag van de extra betalingen gelijk zijn aan het maandelijkse bedrag, wat betekent dat het totale bedrag zal verdubbelen.

Als het gemiddelde pensioen 1.367 euro is, zullen de begunstigden een totaalbedrag van 2.734 euro op hun bankrekeningen zien. Daarentegen zullen degenen die het maximale pensioen van 3.059 euro bruto per maand ontvangen, een totaal van 6.118 euro krijgen.

Degenen die hun pensioen hebben stopgezet of niet een volledige zesmaandelijkse periode (van december tot mei) hebben opgebouwd, zullen een proportioneel deel ontvangen: een zesde per betaalde maand. Als voorbeeld, als je gedurende drie maanden een pensioen van 1.500 euro hebt ontvangen, zal er een extra bedrag van 750 euro bij komen, wat neerkomt op een totaal van 2.250 euro.

pensioenuitkering
Dit is wat de Spaanse gepensioneerden aan vakantiegeld ontvangen dit jaar
Net zoals de salarissen ontvangen de meeste van de 10 miljoen gepensioneerden in Spanje 14 betalingen waarvan 2 maanden de ‘vakantie bonussen’ zij …
icoon2022www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud