Spaans onderzoek naar super-senioren: 80-jarigen die eigenschappen van iemand van 50 jaar hebben

Spaans onderzoek naar super-senioren: 80-jarigen die eigenschappen van iemand van 50 jaar hebben
Beeld: via canva.com

Spaans onderzoek naar super-senioren: 80-jarigen die eigenschappen van iemand van 50 jaar hebben

Dit artikel is 9 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Ondanks dat ze de leeftijd van 80 al bereikt hebben, blinken ze uit door hun uitzonderlijk geheugen en tonen ze een mentale behendigheid, bewegingsvlotheid en geestelijke gezondheid die veel sterker zijn dan bij de gemiddelde leeftijdsgenoot. We noemen hen de super senioren of ‘superancianos’ waar recent meer over ontdekt werd door Spaanse wetenschappers in een studie die verscheen in ‘The Lancet Healthy Longevity’.

Dit onderzoek sluit aan bij talrijke voorgaande studies die trachten meer te begrijpen over deze ‘eeuwig jonge’ senioren, personen die cruciaal zijn om inzicht te krijgen in de basis van hersengezondheid en gezond verouderen. Wat onderscheidt hen het meest? Ze zijn tachtigers die de fysieke en cognitieve eigenschappen van iemand hebben die 20 tot 30 jaar jonger is.

De recente Spaanse studie belicht twee nieuwe essentiële eigenschappen van deze verbijsterende demografische groep: ze bewegen sneller en hebben een betere mentale gezondheid dan hun leeftijdsgenoten, met minder angst en depressie. Met het verstrijken van de tijd lijkt hun geheugen ook niet te verslechteren.

De studie beoordeelde in totaal 64 super senioren (waarvan 59% vrouwen) en 55 ouderen (waarvan 64% vrouwen), allemaal ouder dan 79,5 jaar. Deze werden geselecteerd uit het Vallecas Project, ontworpen om vroege tekenen van Alzheimer te detecteren. Ze namen deel aan zes jaarlijkse bezoeken waarbij MRI-scans werden uitgevoerd, klinische tests werden afgenomen en gegevens over demografische en levensstijlfactoren werden geregistreerd.

Door gebruik te maken van een computermodel gebaseerd op machinaal leren, ontdekten de onderzoekers dat een hogere bewegingssnelheid en een betere mentale gezondheid de meest voorkomende factoren waren in verband met super senioren.

Super senioren vertonen specifieke kenmerken in hun hersenen, waaronder een grotere hoeveelheid grijze stof in cruciale gebieden die verband houden met geheugenfunctie – die in de daaropvolgende 5 jaar trager degradeerde – en in een deel van de hersenen dat betrokken is bij beweging. Tot slot, op intelligentietests scoorden super senioren ook hoger en ze toonden meer onafhankelijkheid in hun dagelijkse activiteiten.

In het algemeen leidden deze super senioren een actiever leven tijdens hun middelbare leeftijd, iets wat al door de wetenschap is bewezen dat het de cognitieve vaardigheden op latere leeftijd versterkt. Bovendien zorgt een gezonde hersenconditie voor een snellere bewegingssnelheid.

Ga naar de inhoud