Search
menu
Search

De katholieke kerk in Spanje gaat alle slachtoffers van misbruik compenseren

De katholieke kerk in Spanje gaat alle slachtoffers van misbruik compenseren
Beeld: via canva.com

De katholieke kerk in Spanje gaat alle slachtoffers van misbruik compenseren

De Spaanse katholieke kerk heeft aangekondigd dat alle slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk zullen worden gecompenseerd. Dit besluit is genomen tijdens de bisschoppenconferentie in Spanje en geldt ook voor slachtoffers waarvan de dader is overleden of waarvan de zaak verjaard is. Hiermee komen de bisschoppen terug op een eerder standpunt waarbij er in deze gevallen geen compensatie werd uitgekeerd. Dit nieuws heeft voor veel ophef gezorgd in Spanje, waar de katholieke kerk een belangrijke rol speelt in de samenleving.

Vorige maand kwam uit een onderzoek van de Spaanse ombudsman voor mensenrechten naar voren dat ruim 1 op de 200 Spanjaarden ooit slachtoffer was van seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk. Dit betekent dat er in totaal meer dan 200.000 minderjarigen slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik door een priester of een andere medewerker van de kerk sinds 1940. Uit dit onderzoek bleek ook dat 65 procent van de slachtoffers man is.

Het besluit van de Spaanse bisschoppen om alle slachtoffers van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk te compenseren, is een belangrijke stap in het erkennen van het leed dat deze slachtoffers is aangedaan. Tot nu toe was er alleen een compensatieregeling voor slachtoffers waarvan de dader nog in leven was en waarbij de zaak niet verjaard was. Voor slachtoffers waarbij dit wel het geval was, werd geen compensatie uitgekeerd.

Deze beslissing heeft voor veel kritiek gezorgd, vooral omdat de katholieke kerk in Spanje een grote invloed heeft op de samenleving en het dagelijks leven van veel mensen. Het feit dat er zoveel slachtoffers zijn van seksueel misbruik binnen de kerk, heeft dan ook voor veel ongeloof en woede gezorgd bij de Spaanse bevolking.

Verantwoordelijkheid van de daders en instellingen

Volgens de bisschoppen moeten de daders zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun daden en dus ook de schadevergoeding betalen aan hun slachtoffers. Als de dader is overleden, ligt deze verantwoordelijkheid bij de instelling waar de dader aan verbonden was. Dit kan bijvoorbeeld een kerk of een katholieke school zijn.

In de praktijk zal het echter lastig zijn om deze schadevergoeding daadwerkelijk te innen, aangezien veel daders al op hoge leeftijd zijn of zelfs al zijn overleden. Daarom heeft de Spaanse katholieke kerk ook aangekondigd dat ze zelf een fonds zullen oprichten om de compensaties te kunnen betalen. Dit fonds zal worden gefinancierd door donaties van gelovigen en andere bronnen.

misbruik kerk
Meer dan 400.000 misbruikslachtoffers binnen de Spaanse katholieke kerk
De Spaanse Ombudsman heeft een rapport gepresenteerd met daarin de schokkende cijfers van ongeveer 445.000 mensen die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik binnen de kerk in Spanje.
logo1 1www.spanjevandaag.com

De impact van dit besluit op de Spaanse samenleving

Het nieuws over de compensatieregeling voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Spaanse katholieke kerk heeft voor veel discussie gezorgd in het land. Enerzijds zijn er mensen die blij zijn dat er eindelijk gerechtigheid komt voor de slachtoffers en dat de kerk haar verantwoordelijkheid neemt. Anderzijds zijn er ook veel mensen die vinden dat deze compensatie niet genoeg is en dat de kerk meer moet doen om dit soort misbruik in de toekomst te voorkomen.

Vertrouwen in de katholieke kerk

Het schandaal rondom seksueel misbruik binnen de katholieke kerk heeft wereldwijd voor veel negatieve publiciteit gezorgd. Ook in Spanje heeft dit geleid tot een afname van het vertrouwen in de kerk. Veel mensen zijn geschokt door de omvang van het probleem en het feit dat de kerk hier lange tijd geen verantwoordelijkheid voor heeft genomen.

Met de aankondiging van deze compensatieregeling hoopt de Spaanse katholieke kerk het vertrouwen van de bevolking terug te winnen. Het is echter nog maar de vraag of dit genoeg zal zijn, aangezien er nog steeds veel kritiek is op de manier waarop de kerk met dit probleem is omgegaan.

Rol van de katholieke kerk in de Spaanse samenleving

De katholieke kerk speelt een belangrijke rol in de Spaanse samenleving. Het merendeel van de Spanjaarden is katholiek en de kerk heeft dan ook veel invloed op het dagelijks leven van mensen. Zo zijn er bijvoorbeeld nog steeds veel scholen en ziekenhuizen die worden gerund door de kerk.

Het feit dat er zoveel slachtoffers zijn van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk, heeft dan ook voor veel onrust gezorgd in Spanje. Veel mensen vragen zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren en waarom de kerk hier lange tijd geen verantwoordelijkheid voor heeft genomen. Dit heeft geleid tot een discussie over de rol van de kerk in de samenleving en of deze nog wel zo groot moet zijn.

Ga naar de inhoud