Koning Willem-Alexander komt voor bezoek waterstofprojecten in juni naar Spanje

Koning Willem-Alexander komt voor bezoek waterstofprojecten in juni naar Spanje
Beeld: Koninklijk Huis / facebook

Koning Willem-Alexander komt voor bezoek waterstofprojecten in juni naar Spanje

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

De Nederlandse koning Willem-Alexander zal op 13 en 14 juni naar Spanje reizen om verschillende waterstofprojecten te bezoeken, waaronder bezoeken aan Madrid, Castilla-La Mancha en Andalusië. De koning hoopt op enkele momenten tijdens zijn reis samen te zijn met koning Felipe VI van Spanje. Koning Willem-Alexander zal naar Spanje reizen vergezeld door de Nederlandse minister van Energie Rob Jetten. De details van hun bezoekprogramma zullen later bekend worden gemaakt, volgens de voorlopige agenda van het Koninklijk Huis van Nederland.

“Koning Felipe van Spanje zal aanwezig zijn op enkele momenten van het programma”, aldus de notitie in de koninklijke agenda, die op dit moment geen melding maakt van de aanwezigheid van koningin Máxima bij het toekomstige bezoek aan Spanje. Het thema van het bezoek is ‘waterstof als belangrijke energiedrager in het systeem van de toekomst’, en daarom zullen verschillende Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen ook deelnemen aan de reis naar Spanje, met als doel “de samenwerking op het gebied van waterstof tussen beide landen te versterken en concreter te maken”.

“Spanje zal een belangrijke leverancier worden van groene waterstof in Europa, waterstof die kan worden geëxporteerd naar Noordwest-Europa via de Spaanse en Nederlandse havens. De import- en exportcorridors binnen Europa dragen bij aan een grotere leveringszekerheid”, aldus de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Daarnaast voegde de RVD toe: “Internationale samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling, het stimuleren van vraag en aanbod, en de bouw van infrastructuur voor het transport en de opslag van waterstof is essentieel voor de ontwikkeling van de waterstofmarkt en de benodigde infrastructuur”.

In Nederland opende koning Willem-Alexander in 2019 de eerste aanzienlijke testinstallatie voor groene waterstof, Hystock. Afgelopen maart kondigde de Nederlandse regering de start aan van de eerste grootschalige productiefaciliteit voor groene waterstof op zee, die zal worden gevestigd in een windpark in de Noordzee dat de nodige energie zal leveren. Het is de verwachting dat deze faciliteit rond 2031 operationeel zal zijn.

Spanje en waterstof

In Spanje heeft het Ministerie van Ecologische Transitie op 31 maart financiering toegekend voor 35 duurzame waterstofprojecten. De projecten ontvingen subsidies in twee hoofdcategorieën:

  • 150 miljoen euro werd toegekend aan 19 projecten die deel uitmaken van de H2 Pioniersoproep. Deze omvatten initiatieven waar lokaal waterstofverbruik kon worden geïmplementeerd in sectoren met moeilijke decarbonisatie, zoals industrie en zwaar transport.
  • Bijna 50 miljoen euro werd toegekend aan 18 projecten gerelateerd aan apparatuurfabricage voor de productie, het transport en de distributie van hernieuwbare waterstof, die werden ingediend onder oproep 1 en oproep 2 van het H2 Waardeketen-programma.

Onder de beoordelingscriteria die werden gebruikt om de begunstigde projecten te selecteren, waren de vermindering van emissies, de creatie van werkgelegenheid, de aanwezigheid van innovatie en het niet veroorzaken van aanzienlijke schade aan het milieu.

De projecten zijn gevestigd in negen autonome regio’s, de meeste in Andalusië, maar ook in Castilla-La Mancha en Madrid. Spanje heeft een waterstofroute ontworpen, die elke drie jaar wordt herzien, om hernieuwbare waterstof te bevorderen. Bovendien heeft Spanje in de afgelopen jaren verschillende klimaatdoelstellingen goedgekeurd die betrekking hebben op waterstof.

Het land streeft ernaar dat waterstof tegen 2030 25% van de totale energie die door de industrie wordt verbruikt, uitmaakt en om 4GW aan elektrolyse kracht te installeren, beide doelstellingen zijn ontworpen onder de Energieopslag strategie.

Ga naar de inhoud