Onderzoek naar 46 personen wegens illegale bouw op rustieke grond en zwembaden in Málaga

Onderzoek naar 46 personen wegens illegale bouw op rustieke grond en zwembaden in Málaga
Beeld: Guardia Civil / web

Onderzoek naar 46 personen wegens illegale bouw op rustieke grond en zwembaden in Málaga

Recent heeft de Guardia Civil aangekondigd dat er een onderzoek loopt naar 46 personen in Málaga wegens delicten tegen de ordening van het grondgebied en urbanisme. De milieubeschermingsdienst Seprona heeft 179 inspecties uitgevoerd in alle districten van de provincie, waarbij 192 administratieve overtredingen zijn vastgesteld. De meeste overtredingen betroffen het ontbreken van een stedenbouwkundige vergunning, het niet naleven van het project en/of de vergunning, grondverzet, etc.

De provincie Málaga heeft de afgelopen jaren een enorme toename gezien in de bouw van woningen en infrastructuur. Dit is grotendeels te wijten aan de groeiende populariteit van de regio als toeristische bestemming en de daaruit voortvloeiende vraag naar accommodaties en voorzieningen. Echter, deze snelle ontwikkeling heeft ook geleid tot een toename van illegale bouwactiviteiten.

Een van de belangrijkste oorzaken van illegale bouw in Málaga is het gebrek aan strikte handhaving van de wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en urbanisme. Dit heeft ertoe geleid dat sommige ontwikkelaars en bouwbedrijven de regels overtreden en ongeoorloofde constructies uitvoeren op rustieke grond.

In 2023 is de Guardia Civil van Málaga gestart met de operatie Murus om de illegale bouwactiviteiten in de provincie aan te pakken. Deze operatie wordt uitgevoerd door agenten van de Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) in samenwerking met de regionale autoriteiten en de Fiscalía de Medio Ambiente (Milieupolitie).

Het onderzoek heeft tot nu toe geresulteerd in de identificatie van 46 personen die verdacht worden van delicten tegen de ordening van het grondgebied en urbanisme. Onder hen bevinden zich projectontwikkelaars, bouwbedrijven en technisch directeuren.

De meeste gevallen die onderzocht worden in het kader van operatie Murus hebben te maken met de bouw van woningen op rustieke grond en de aanleg van zwembaden zonder de vereiste vergunningen. Deze zwembaden worden vaak vermomd als irrigatiebassins om zo de regels te omzeilen.

De Guardia Civil heeft benadrukt dat deze operatie niet alleen gericht is op het bestraffen van de overtreders, maar ook op het beschermen van het milieu en het erfgoed van Málaga. Door het handhaven van de wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en urbanisme, hoopt men een duurzame en evenwichtige ontwikkeling van de provincie te waarborgen.

Ga naar de inhoud