Politiek en economisch akkoord over illegale irrigatie Doñana natuurpark in Andalusië

Politiek en economisch akkoord over illegale irrigatie Doñana natuurpark in Andalusië
Beeld: @mitecogob / X

Politiek en economisch akkoord over illegale irrigatie Doñana natuurpark in Andalusië

De regionale regering van Andalusië en de nationale regering van Spanje zijn tot een akkoord gekomen om de illegale irrigatie rondom het natuurpark Doñana te sluiten. Er zullen geen boerderijen worden opgekocht die illegaal water gebruiken. Het plan is om deze gronden om te zetten naar bos, waarvoor tot 70.000 euro per hectare kan worden ontvangen, verdeeld over 10 jaar in bedragen van 7.000 euro per jaar.

Het akkoord houdt in dat boeren in de 14 gemeenten rondom het natuurpark Doñana, inclusief degenen met een lopend onderzoek naar illegale irrigatie (regadíos ilegales), zich kunnen aanmelden voor de regeling. Lopende boetes worden echter niet kwijtgescholden. Voor de boeren in het noordelijk deel geldt een aanvullende vergoeding van 30.000 euro per hectare, gefinancierd door de regionale overheid (20.000 euro) en de provincie (10.000 euro).

Enkele details van het akkoord zijn 7.000 euro per hectare per jaar gedurende 10 jaar voor herbebossing, 2.500 euro per hectare per jaar gedurende 5 jaar voor omschakeling naar droge landbouw en 1.000 euro per hectare per jaar gedurende 5 jaar voor omschakeling naar biologische landbouw.

Eerder probeerde de regionale overheid van Andalusië de illegale irrigatie te legaliseren. Na kritiek van de nationale regering, de Europese Unie en UNESCO werd dat plan ingetrokken en is nu dit nieuwe akkoord gesloten waarmee ogenschijnlijk alle partijen tevreden zijn.

Afspraken

De nationale overheid heeft 350 miljoen euro extra uitgetrokken, bovenop de 356 miljoen euro die al gereserveerd was voor het plan uit november 2022. Vicepremier Ribera heeft het plan samen met de regionale premier gepresenteerd.

De regionale overheid onder leiding van José Manuel Moreno (PP) heeft eerder geprobeerd om illegale irrigatie te legaliseren. Na veel kritiek is dat plan ingetrokken en is ingestemd met dit nieuwe plan dat samen met de nationale overheid is opgesteld.

De provincie Huelva draagt 10.000 euro per hectare bij in het noordelijk deel van Doñana voor boeren die stoppen met irrigatie. Veel illegale irrigatie vindt plaats in de 14 gemeenten rondom het park. Zij hebben baat bij de oplossing van dit probleem.

Nationale Park Doñana

Het nationale park Doñana is een belangrijk natuurgebied dat al jaren kampt met watertekorten door illegale irrigatie in de omgeving. Dit heeft de biodiversiteit in het park schade toegebracht. Boeren rondom Doñana hebben al jarenlang illegaal water onttrokken voor irrigatie van hun gewassen. Dit akkoord biedt hen een financiële compensatie in ruil voor het stoppen hiermee en herbebossen of omschakelen naar andere vormen van landbouw.

De illegale irrigatie heeft het ecosysteem in en rondom Doñana veel schade toegebracht door verdroging. Dit akkoord is positief voor het herstel hiervan als boeren daadwerkelijk stoppen met het onttrekken van water.

Illegale irrigatie

Er wordt al tientallen jaren illegaal water onttrokken voor irrigatie van landbouwgebieden rondom Doñana. Het gaat in totaal om vele honderden hectares. Dit heeft een significante impact op de waterhuishouding in het gebied.

Met dit akkoord kiezen de overheden voor een positieve stimulans in plaats van enkel handhaving. Door financiële compensatie te bieden, is de verwachting dat meer boeren zullen stoppen met illegale praktijken.

Of dit beleid daadwerkelijk effectief zal zijn, moet de toekomst uitwijzen. Cruciaal is dat het geld daadwerkelijk wordt gebruikt door boeren voor omschakeling of herbebossing, in plaats van enkel als compensatie wordt gezien. Controle en handhaving blijven ook nodig.

Ga naar de inhoud