Search
menu
Search

Spanje eindigt 2023 opnieuw met hoogste levensverwachting van de EU

Spanje eindigt 2023 opnieuw met hoogste levensverwachting van de EU
Beeld: via canva.com

Spanje eindigt 2023 opnieuw met hoogste levensverwachting van de EU

Levensverwachting is een belangrijke indicator voor de gezondheid van een land. Spanje staat bekend om zijn hoge levensverwachting en staat aan de top van de Europese Unie. Toch zijn er ook waarschuwingen voor de toekomst. Maar wat is de levensverwachting in Spanje en de rest van de EU en wat zijn de uitdagingen volgens het recente rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)?

Spanje heeft de hoogste levensverwachting van de EU met 83,2 jaar in 2022. Dit is 0,8 jaar lager dan voor de pandemie, maar nog steeds het hoogste van de EU. 65-plussers in Spanje leven ook langer zonder beperkingen dan het EU-gemiddelde. 

De hoge levensverwachting in Spanje wordt toegeschreven aan de lage sterftecijfers door vermijdbare en behandelbare oorzaken die lager zijn dan het EU-gemiddelde. Ook de lage ziekenhuisopnamen voor hartfalen en diabetes dankzij een sterk basiszorgsysteem spelen een rol. Net zoals de daling van de sterftecijfers door hart- en vaatziekten en kanker de afgelopen 10 jaar.

De levensverwachting van een Spaanse vrouw van 65 jaar was in 2020 22,4 jaar. Dat is ongeveer 1,4 jaar meer dan het EU-gemiddelde. De levensverwachting van een Spaanse man van 65 jaar was in 2020 18,4 jaar. Dat is 1 jaar meer dan het EU-gemiddelde.

Ondanks de hoge levensverwachting zijn er ook uitdagingen, zoals dat vrouwen vaker last hebben van chronische ziekten en beperkingen dan mannen, het hoge sterftecijfer door longkanker en de pandemie die voor veel sterfgevallen zorgde in 2020. Er zijn dus nog kansen voor verbetering door preventie en leefstijl.

Toekomst

De OESO waarschuwt dat de levensverwachting in Spanje onder druk kan komen te staan. Het aandeel 65-plussers stijgt naar verwachting van 20% nu naar 33% in 2050. Dit betekent een grotere zorgvraag. Nieuwe uitdagingen zoals hittegolven kunnen ook zorgen voor meer sterfgevallen. Ook obesitas neemt toe en kan de gezondheid ondermijnen.

Investeren in preventie en gezonde leefstijl wordt steeds belangrijker om de levensverwachting op peil te houden. Voldoende capaciteit in de ouderenzorg is cruciaal. Anders komt de kwaliteit van zorg en uiteindelijk de levensverwachting onder druk te staan.

Waarschuwing

Leefstijlfactoren als roken en alcoholgebruik hebben veel invloed op de gezondheid en levensverwachting. Hoewel dit in Spanje meevalt, blijft waakzaamheid geboden. In Spanje rookt 19% van de volwassenen, lager dan het EU-gemiddelde van 25%. Toch sterven jaarlijks nog steeds zo’n 50.000 mensen aan de gevolgen van roken.

Gemiddeld drinkt men in Spanje 9,3 liter pure alcohol per jaar. Dit ligt onder het EU-gemiddelde, maar overmatig alcoholgebruik heeft nog steeds gezondheidsrisico’s. Door voorlichting en het ontmoedigen van roken en overmatig alcoholgebruik, vooral onder jongeren, kan veel gezondheidswinst geboekt worden.

Naast roken en alcohol is een gezonde leefstijl met gezonde voeding en voldoende beweging cruciaal. Dit vermindert het risico op hart- en vaatziekten, kanker en diabetes.

Ongelijkheid

Er zijn grote gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen in Spanje. Dit vraagt om gerichte maatregelen. Mensen met een lagere sociaaleconomische status hebben een slechtere gezondheid en kortere levensverwachting. Hogeropgeleiden leven langer in goede gezondheid dan lager opgeleiden.

Beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen leiden tot ongezonde leefstijl. Dit vraagt om passende communicatie en ondersteuning. Gelijke toegang tot preventie en zorg voor iedereen is cruciaal om gezondheidsverschillen te verkleinen, ook in afgelegen gebieden.

Ga naar de inhoud