Lijken van ouderen en buitenlanders verkocht aan universiteiten in Valencia

Lijken van ouderen en buitenlanders verkocht aan universiteiten in Valencia
Beeld: via canva.com

Lijken van ouderen en buitenlanders verkocht aan universiteiten in Valencia

De Nationale Politie heeft in Valencia een crimineel netwerk opgerold dat betrokken was bij de verkoop van lijken, waarbij veel gebruik werd gemaakt van de lichamen van ouderen en buitenlanders. De criminelen vervalsten documentatie om de lichamen uit ziekenhuizen en bejaardentehuizen te kunnen halen en vervolgens aan universiteiten te verkopen voor onderzoeksdoeleinden, tegen € 1.200 per lichaam. Volgens de Policía Nacional factureerden ze een universiteit € 5.040 voor het cremeren van elf lichamen na onderzoek, terwijl deze crematies nergens stonden vermeld op facturen van crematoria in de stad.

Het onderzoek begon begin 2023 nadat agenten hoorden dat het lichaam van een overledene op onregelmatige wijze was weggehaald uit het mortuarium van een ziekenhuis door een uitvaartonderneming. Hiervoor zouden valse gegevens zijn ingevuld in het register van het ziekenhuis en de documentatie die naar de burgerlijke stand was gestuurd.

Na uitgebreid onderzoek ontdekten de rechercheurs dat twee medewerkers van een uitvaartonderneming, na het vervalsen van documenten, een lichaam hadden meegenomen dat in het mortuarium van het ziekenhuis lag. In plaats van het te begraven hadden ze het naar een universiteit gebracht voor onderzoek. De overledene had eigenlijk in zijn woonplaats begraven moeten worden in een door de gemeente betaalde uitvaart. In plaats daarvan werd het lichaam voor bijna € 1.200 verkocht voor onderzoek, zonder dat familie of vrienden toestemming hadden gegeven.

Uit het onderzoek bleek dat er nog een geval was met dezelfde werkwijze. Ditmaal betrof het een bewoner van een verzorgingshuis die drie dagen voor zijn overlijden zogenaamd toestemming zou hebben gegeven voor donatie van zijn lichaam. De rechercheurs stelden echter vast dat de man kort voor zijn dood een ernstige cognitieve achteruitgang had, waardoor hij niet in staat zou zijn geweest om de implicaties van lichaamsdonatie te begrijpen. Bovendien was de donatie bestemd voor een bepaalde medische faculteit, maar uiteindelijk naar een andere gebracht die er meer voor wilde betalen. Door misleiding werd medisch personeel overgehaald de bestemming van het lichaam te wijzigen.

De verdachten zochten naar overledenen zonder familie, bij voorkeur buitenlanders of mensen die tijdens hun leven in armoede hadden geleefd. Op deze manier verzekerden ze zich ervan dat er door familie geen vragen zouden worden gesteld over de donaties. Zo probeerden ze de kans op ontdekking te verkleinen.

Door valse papieren op te stellen en handtekeningen te vervalsen, wisten de verdachten lichamen uit mortuaria mee te nemen zonder dat iemand daar toestemming voor had gegeven. Deze werden vervolgens doorverkocht aan universiteiten voor veel geld.

Uit het politieonderzoek bleek verder dat er ook onregelmatigheden waren bij de crematie van gedoneerde lichamen. Normaal gesproken moeten universiteiten de kosten dragen voor crematie nadat het onderzoek is afgerond. Dezelfde uitvaartonderneming regelde dit. Agenten ontdekten dat het bedrijf een universiteit € 5.040 had gefactureerd voor elf crematies, die echter niet voorkwamen op facturen van crematoria in Valencia.

Het lijkt erop dat de verdachten de ontleding en versnijding van de lichamen aangrepen om ze in de kisten van andere overledenen te stoppen. Zo konden ze bij één crematie meerdere lijken tegelijk verbranden. Dat scheelde hen crematiekosten, terwijl ze de universiteit wel het volle pond lieten betalen. Een handige manier om flink wat winst te maken.

Ga naar de inhoud