Search
menu
Search

Moet Spanje zich zorgen maken over de varkensgriep en wat is dat?

Moet Spanje zich zorgen maken over de varkensgriep en wat is dat?
Beeld: via canva.com

Moet Spanje zich zorgen maken over de varkensgriep en wat is dat?

De varkensgriep, een variant van de griep die voornamelijk varkens treft, is een bron van zorg voor de volksgezondheid vanwege het vermogen af en toe mensen te infecteren. Op 27 november kondigde de Britse Public Health Agency (UKHSA) de detectie van het eerste geval van varkensgriep bij een mens in het Verenigd Koninkrijk aan. De vraag is echter of men zich in Spanje ook zorgen moet maken over de ‘gripe porcina’?

Het in het Verenigd Koninkrijk gevonden virus A(H1N2) is een bekende stam die symptomen veroorzaakt die lijken op die van seizoensgriep. De detectie van dit geval onderstreept het belang van continu monitoring van infectieziekten en het begrijpen van transmissieroutes om toekomstige uitbraken te voorkomen. Hieronder analyseren we de symptomen, wijze van overdracht, vleesconsumptie en vaccinatie van dit virus.

De symptomen van varkensgriep bij mensen lijken over het algemeen op die van seizoensgriep. Dit omvat koorts, hoesten, keelpijn, spierpijn en vermoeidheid. Het scala aan ziekteverschijnselen kan echter zeer breed zijn, variërend van asymptomatische gevallen tot ernstige longontsteking en in extreme gevallen zelfs overlijden. Omdat veel milde of asymptomatische gevallen onopgemerkt kunnen blijven, is het moeilijk om de ware prevalentie van deze ziekte bij mensen te bepalen.

In ernstige gevallen kan varkensgriep leiden tot gevaarlijke complicaties als longontsteking of zelfs acuut respiratoir noodsyndroom (ARDS). Dit kan leiden tot intensive care behandeling met beademingsmachines. Secundaire bacteriële longinfecties kunnen ook voorkomen.

Overdracht

De meeste gevallen van besmetting met varkensgriep treden op na rechtstreeks contact met besmette varkens. Dit kan gebeuren op varkensboerderijen, slachthuizen, bij het verwerken van varkensvlees of bij contact met besmette oppervlakken. Personen zonder direct contact met varkens kunnen ook geïnfecteerd raken via contact met iemand die dit wel had.

Hoewel varkensgriep zich meestal niet makkelijk van mens op mens verspreidt, zijn er uitzonderingen. Zo zijn tijdens uitbraken mensen besmet door familieleden, medisch personeel of anderen met wie ze nauw contact hadden. Vooral langduriger contact op korte afstand lijkt het risico te verhogen.

Het varkensgriepvirus kan mogelijk enige tijd overleven op oppervlakken en andere voorwerpen. Overdracht door contact met besmette deurklinken, tafels of gereedschappen is dus ook een mogelijkheid. Regelmatige desinfectie van veelgebruikte oppervlakken kan helpen verspreiding te voorkomen.

Eten varkensvlees

Een veelgestelde vraag is of het eten van varkensvlees en hiervan afgeleide producten varkensgriep bij mensen kan overdragen. Volgens huidig bewijs is er geen risico op besmetting via de consumptie van deze producten als ze goed zijn behandeld en bereid. Het varkensgriepvirus wordt vernietigd bij temperaturen van 70 graden, wat overeenkomt met de aanbevolen voorwaarden voor het koken van varkensvlees en ander vlees.

Varkensgriep kan mensen niet rechtstreeks besmetten via het eten van varkensvlees of andere dierlijke producten. Het virus wordt gedood als het voedsel voldoende wordt verhit, zoals bij het koken, bakken en braden. Het eten van besmet vlees is dus veilig als het goed bereid is.

Ga naar de inhoud