Search
menu
Search

Málaga gaat met nieuwe wet toeristische woningen verbieden

Málaga gaat met nieuwe wet toeristische woningen verbieden
Beeld: Google Maps / screenshot

Málaga gaat met nieuwe wet toeristische woningen verbieden

In een poging om de groei van toeristische woningen in Malaga onder controle te houden, heeft de lokale overheid een nieuw decreet goedgekeurd dat het aantal beschikbare vakantiewoningen in de stad beperkt. Het decreet is bedoeld om de overlast die wordt veroorzaakt door vakantiewoningen te verminderen en de kwaliteit van de toeristische accommodatie in de stad te verbeteren.

Andalusië heeft een nieuwe wet om het toenemende aantal toeristische appartementen aan te pakken. De wet geeft gemeentes de bevoegdheid om de opening van nieuwe appartementen te beperken of zelfs te verbieden. Dit is een populaire maatregel, omdat toeristische appartementen in veel gebieden tot overbezetting hebben geleid. De wet is echter laat gekomen, omdat er al meer dan 116.000 toeristische appartementen in Andalusië zijn. Deze appartementen bieden meer dan 600.000 plaatsen, waardoor er in sommige gebieden sprake is van overbezetting.

In Málaga stad is het aantal toeristische woningen in de afgelopen jaren sterk toegenomen. In de hoofdstad zijn er nu al meer dan 6.500, terwijl er in de hele provincie Málaga meer dan 39.000 zijn. In een jaar tijd zijn deze aantallen met respectievelijk 10% en 11% gestegen.

De afgelopen jaren is het aantal vakantiewoningen in Malaga dus sterk gestegen, wat heeft geleid tot een aantal problemen. Zo is er sprake van overlast voor omwonenden, zoals geluidsoverlast, verkeersdrukte en afvalproblemen. Daarnaast is er een gebrek aan betaalbare woningen voor de lokale bevolking, omdat veel woningen worden opgekocht door investeerders die deze woningen vervolgens verhuren aan toeristen.

Het nieuwe decreet

Het nieuwe decreet is bedoeld om de groei van vakantiewoningen in Malaga onder controle te houden en de overlast die hiermee gepaard gaat te verminderen. Het decreet bevat een aantal maatregelen, waaronder de volgende.

De vergunningplicht

Vanaf 1 juli 2023 is het verplicht om een vergunning te hebben voor het exploiteren van een vakantiewoning in Malaga. De vergunning wordt afgegeven door de gemeente en is vijf jaar geldig. Om een vergunning te krijgen, moeten eigenaren van vakantiewoningen voldoen aan een aantal eisen, waaronder:

  • De vakantiewoning moet voldoen aan de minimumkwaliteitseisen die zijn vastgesteld door de gemeente.
  • De vakantiewoning mag niet in een wijk liggen waar al veel vakantiewoningen zijn.
  • De vakantiewoning mag niet overlast veroorzaken voor omwonenden.

Het maximum aantal vakantiewoningen per wijk

Het nieuwe decreet stelt een maximum aantal vakantiewoningen per wijk vast. Dit maximum is bepaald op basis van het aantal inwoners van de wijk en de oppervlakte van de wijk. In het centrum van Malaga, waar veel toeristen verblijven, is het maximum aantal vakantiewoningen per wijk vastgesteld op 10%. In de buitenwijken van Malaga is het maximum aantal vakantiewoningen per wijk vastgesteld op 20%.

De minimumkwaliteitseis voor vakantiewoningen

Het nieuwe decreet stelt een minimumkwaliteitseis vast voor vakantiewoningen in Malaga. Deze eis is gebaseerd op de eisen die worden gesteld aan hotels en andere toeristische accommodaties. De minimumkwaliteitseis omvat onder andere:

  • De vakantiewoning moet beschikken over een eigen badkamer en keuken.
  • De vakantiewoning moet voldoende meubilair en apparatuur hebben.
  • De vakantiewoning moet schoon en goed onderhouden zijn.

Handhaving

De gemeente Malaga heeft een aantal maatregelen genomen om de naleving van het nieuwe decreet te garanderen. Zo heeft de gemeente een team van inspecteurs ingesteld die toezicht houden op de naleving van het decreet. De inspecteurs kunnen boetes opleggen aan eigenaren van vakantiewoningen die het decreet overtreden.

Reacties

Het nieuwe decreet is met gemengde gevoelens ontvangen. Eigenaren van vakantiewoningen zijn over het algemeen niet blij met het decreet, omdat het hun mogelijkheden om hun woningen te verhuren beperkt. Bewoners van Malaga zijn over het algemeen wel blij met het decreet, omdat het de overlast van vakantiewoningen moet verminderen.

Het is nog te vroeg om te zeggen wat de gevolgen van het nieuwe decreet zullen zijn. Wel is duidelijk dat het decreet een belangrijke stap is in de strijd tegen de overlast van vakantiewoningen in Malaga. Het is te hopen dat het decreet zal leiden tot een vermindering van de overlast en een verbetering van de kwaliteit van de toeristische accommodatie in de stad.

Ga naar de inhoud