Search
menu
Search

Spaanse boerenorganisaties roepen op tot actie tegen EU-landbouwcrisis

Spaanse boerenorganisaties roepen op tot actie tegen EU-landbouwcrisis
Beeld: via canva.com

Spaanse boerenorganisaties roepen op tot actie tegen EU-landbouwcrisis

De Spaanse boerenorganisaties Asaja, COAG en UPA hebben een reeks protesten aangekondigd in heel het land om verandering te eisen in het EU-landbouwbeleid, een noodplan van de Spaanse regering en actie van de autonome regio’s tegen de crisis in de landbouwsector. Daarmee volgen de Spaanse boeren andere landen zoals Frankrijk, Duitsland en België waar ook geprotesteerd wordt om verschillende redenen.

De drie grootste Spaanse boerenorganisaties hebben in een gezamenlijke verklaring aangekondigd dat ze beginnen met protesten, in lijn met producenten in andere EU-landen. Er heerst groeiende frustratie en onvrede vanwege de moeilijke omstandigheden en verstikkende bureaucratie die door de regelgeving worden veroorzaakt.

De eerste protestacties zullen op regionale schaal plaatsvinden in de komende weken, aldus de organisatoren, die geen data hebben gespecificeerd.

Ze benadrukken de noodzaak van veranderingen op drie niveaus: op het niveau van de EU, in het beleid van de regering en in de uitvoering door de autonome regio’s.

De landbouworganisaties zetten vraagtekens bij het oneerlijke concurrentievoordeel van import uit derde landen tegen lage prijzen en met ongelijke normen. Ze noemen dit een tegenstrijdigheid en hypocrisie die de levensvatbaarheid van duizenden bedrijven in gevaar brengt.

Daarom eisen ze dat de ratificatie van handelsakkoorden met Mercosur en Nieuw-Zeeland wordt stopgezet en dat onderhandelingen met landen als Chili, Kenia, Mexico, India en Australië worden beëindigd. Ook willen ze strengere controles op import uit Marokko.

De boerenorganisaties protesteren ook tegen het huidige EU-landbouwbeleid dat ze als te bureaucratisch en te duur ervaren. Ze vragen om meer flexibiliteit en vereenvoudiging. De administratieve lasten en milieukosten zijn voor veel boeren ondraaglijk.

De Spaanse landbouwsector sluit zich aan bij gezamenlijke acties van boeren in landen als Frankrijk, Italië, België, Duitsland, Polen en Roemenië.

De laatste grootschalige protesten van de Spaanse landbouwsector vonden plaats in 2020, maar werden onderbroken door de pandemie.

Naast EU-beleid hebben de organisaties ook specifieke eisen voor de Spaanse overheid, zoals:

  • Aanpassing van de voedselketenwet om oneerlijke handelspraktijken te verbieden
  • Een waakhond voor import en meer druk op Brussel voor wederkerigheid
  • Vereenvoudiging van bureaucratische procedures door regionale overheden
  • Meer budget voor landbouwverzekeringen vanwege droogte en extreem weer
  • Steun voor jonge boeren

Voor de veehouderijsector is er grote zorg over dierziekten en de politisering daarvan.

Ga naar de inhoud