Huidige en nieuwe voorgestelde verkeersregels voor inhalen fietsers in Spanje

Huidige en nieuwe voorgestelde verkeersregels voor inhalen fietsers in Spanje
Beeld: ai-beeld / redactie

Huidige en nieuwe voorgestelde verkeersregels voor inhalen fietsers in Spanje

In Europa worden steeds meer maatregelen genomen om de veiligheid van fietsers te verbeteren, met name bij het inhalen door gemotoriseerde voertuigen. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor zowel automobilisten als fietsers. Ook in Spanje heeft de Spaanse Verkeersdienst DGT een wijziging van de huidige regels voor het inhalen van fietsers voorgesteld.

Het inhalen van fietsers is een kritiek moment in het verkeer, waarbij de veiligheid van de fietser direct in het geding komt. Recente ontwikkelingen in de verkeersregelgeving richten zich specifiek op dit aspect om de risico’s te minimaliseren.

De huidige regelgeving in veel Europese landen vereist al dat automobilisten voldoende afstand houden bij het inhalen van fietsers, zoals ook in Spanje:

 • Minimale zijdelingse afstand van 1,5 meter bij het inhalen
 • Verplichte vermindering van snelheid in de buurt van fietsers
 • Verbod op inhalen bij onoverzichtelijke situaties

Deze regels zijn bedoeld om een veilige ruimte te creëren tussen motorvoertuigen en fietsers, maar de praktijk wijst uit dat er nog steeds risico’s bestaan. Recente voorstellen van de Spaanse Verkeersdienst DGT bevatten echter strengere maatregelen waaronder:

 1. Snelheidsbeperking bij inhalen:
  • Verplichte snelheidsvermindering van minimaal 20 km/u onder de maximumsnelheid
  • Volledige rijstrookwissel op wegen met meerdere rijstroken
 2. Verhoogde zichtbaarheid van fietsers:
  • Verplicht gebruik van reflecterende elementen
  • Minimale zichtbaarheidsafstand van 150 meter
 3. Uitbreiding helmplicht:
  • Verplicht helmgebruik voor alle fietsers op de openbare weg
  • Uitzonderingen alleen op basis van ernstige medische redenen

Deze voorstellen zijn gericht op het creëren van een veiliger verkeersomgeving door de snelheid en afstand tussen motorvoertuigen en fietsers te reguleren.

Ga naar de inhoud