Spaanse werknemers maken zich geen zorgen om kunstmatige intelligentie

Spaanse werknemers maken zich geen zorgen om kunstmatige intelligentie
Beeld: via canva.com

Spaanse werknemers maken zich geen zorgen om kunstmatige intelligentie

Dit artikel is 7 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Het eerste en enige gespecialiseerde onderzoek naar de angsten van Spaanse werknemers, uitgevoerd op basis van de analyse van meer dan 2.200 respondenten in heel Spanje, heeft geconcludeerd dat de grootste angst van werknemers is om een ​​ernstig fout te maken in hun functie, wat wordt benadrukt door één op de twee respondenten. Op de tweede plaats heeft ongeveer de helft van de respondenten angst om hun baan te verliezen.

Spaanse werknemers zijn minder bang voor nieuwe technologieën, zoals robots, automatisering en kunstmatige intelligentie (AI). Deze technologieën veranderen al de manier waarop gewerkt wordt in veel sectoren, en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Toch is de angst om door deze technologieën te worden vervangen niet de grootste angst van Spaanse werknemers. Slechts 21% van de ondervraagden gaf dit als hun grootste angst aan.

Werknemers die zich het meest zorgen maken over hun werk zijn vrouwen, mensen in de leeftijd van 25 tot 44 jaar, mensen uit lagere sociale klassen en mensen met een gemiddeld of laag inkomen. Hun grootste angst is om hun baan te verliezen. Deze groep werknemers is ook het meest geneigd om promoties of veranderingen in hun werk af te wijzen uit angst.

In het algemeen hebben Spaanse werknemers niet te veel angst op het werk. Ze geven hun angst een 4 op 10. Andere zorgen van meer persoonlijke aard, zoals de stijging van de prijzen, niet rondkomen en de klimaatverandering, zijn belangrijker voor hen.

Jongeren zijn het meest geneigd om in behandeling te gaan voor hun angsten op het werk. Andere veelvoorkomende manieren om met angsten om te gaan zijn: directe confrontatie, vermijding en steun zoeken bij vrienden of familie. Een minderheid van de werknemers heeft medicijnen gebruikt of professionele hulp gevraagd.

Ga naar de inhoud