Mag een verhuurder bezoekers in een gehuurde woning verbieden in Spanje?

Mag een verhuurder bezoekers in een gehuurde woning verbieden in Spanje?
Beeld: via canva.com

Mag een verhuurder bezoekers in een gehuurde woning verbieden in Spanje?

De vraag of een verhuurder bezoekers mag verbieden voor zijn gehuurde woning in Spanje, houdt veel huurders bezig. Vooral jongere huurders of huurders met familie buiten de stad willen graag af en toe bezoek ontvangen. In dit artikel bekijken we de wettelijke regels rondom dit onderwerp.

Een verhuurder zou bezoek kunnen beperken of zelfs verbieden voor zijn verhuurde woning, mits dit in het huurcontract staat vermeld en de huurder hiermee akkoord is gegaan. Dergelijke beperkingen moeten echter redelijk zijn. Enerzijds moet de huurder de woning kunnen gebruiken en ervan kunnen genieten. Anderzijds moet de verhuurder erop kunnen vertrouwen dat zijn eigendom goed verzorgd wordt.

Het is hierbij goed om de afspraak voor rustig woongenot te benoemen. Dit geeft de huurder het recht op ongestoord gebruik en genot van de woning. De huurder moet dus van de woning kunnen genieten zonder dat de verhuurder onaangekondigd langskomt, mensen naar de woning meeneemt of bezoek verbiedt. Maar ook hier moet gekeken worden wat redelijk is.

De Wet op het overleg huur en verhuur (Wohv) of in het Spaans ‘Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) bevat geen artikelen die de verhuurder expliciet het recht geven om bezoek in de gehuurde woning te verbieden. De wet stelt wel dat de voorwaarden van het huurcontract worden bepaald door de wil van beide partijen, zolang dit niet ingaat tegen de wet.

Omdat deze wet dus geen grenzen stelt aan bezoek, kunnen huurder en verhuurder hierover afspraken maken en deze opnemen in het huurcontract.

Mag een verbod voor bezoekers in een huurcontract worden opgenomen?

Het is mogelijk om in een huurcontract op te nemen dat bezoek wordt verboden of beperkt. Echter, een dergelijke clausule is niet blijvend geldig, omdat de Spaanse Grondwet in artikel 10 de persoonlijke levenssfeer beschermt. Een huurder kan zich dus op elk moment terugtrekken uit zo’n afspraak, zonder negatieve gevolgen.

Artikel 10 stelt namelijk dat de persoonlijke levenssfeer onschendbaar is en dat de overheid deze moet respecteren. Dit betekent dat een clausule die bezoek verbiedt vrijwillig en tijdelijk is, afhankelijk van de wil van de huurder. Het verstandigst is om zich te laten leiden door gezond verstand.

Er zijn wel grenzen. Als een huurder bijvoorbeeld maandenlang bezoekers laat logeren en hen (een deel van) de huur laat betalen, kan de verhuurder het contract ontbinden wegens ongeoorloofde onderhuur.

Kan de verhuurder de gehuurde woning betreden?

Veel huurders vragen zich af of hun verhuurder onaangekondigd de woning mag betreden. Het antwoord hierop is nee, de verhuurder mag niet zomaar naar binnenkomen. Volgens artikel 10 van de Grondwet is de persoonlijke levenssfeer onschendbaar. De overheid (en dus ook een verhuurder) moet deze respecteren.

Zolang er een huurcontract is, heeft de huurder het recht om de woning te gebruiken en ervan te genieten. Als de verhuurder binnentreedt zonder toestemming, kan dit gezien worden als huisvredebreuk.

Mag een partner intrekken zonder de verhuurder in te lichten?

Dit is een lastige, omdat een huurcontract vaak maar één persoon als huurder vermeldt. Toch heeft ook een huisgenoot of partner recht op privacy en een onschendbare levenssfeer volgens artikel 10. Binnen redelijke grenzen moet de huurder dus zijn of haar partner kunnen laten intrekken, zonder de verhuurder op de hoogte te stellen.

Belangrijk is wel dat de partner geen onderhuurder wordt. Hij of zij mag dus geen (deel van de) huur gaan betalen en moet duidelijk tot het huishouden van de huurder behoren. Anders kan de verhuurder het contract opzeggen wegens ongeoorloofde onderhuur.

Het verstandigst is de verhuurder wel op de hoogte te brengen als een partner langdurig gaat wonen in de gehuurde woning. Dit voorkomt onduidelijkheden en onenigheid. Maar een expliciete toestemming is volgens de wet dus niet nodig.

sociale huurwoning
Hoe kun je in Spanje een sociale huurwoning aanvragen en wat zijn de vereisten
Sociale huurwoningen bieden betaalbare huisvesting voor mensen die anders moeilijk aan een woning kunnen komen. Elke autonome regio in Spanje heeft zijn eigen regels en procedures voor sociale huur, dus lees er alles over in dit artikel.
logo1 1www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud