Gaat de nieuwe 30 km/uur snelheid ervoor zorgen dat de verkeersdrempels in Spaanse steden verdwijnen?

Gaat de nieuwe 30 km/uur snelheid ervoor zorgen dat de verkeersdrempels in Spaanse steden verdwijnen?
Beeld: 123rf

Gaat de nieuwe 30 km/uur snelheid ervoor zorgen dat de verkeersdrempels in Spaanse steden verdwijnen?

Dit artikel is 3 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Sinds 11 mei 2021 gelden er nieuwe maximumsnelheden binnen de bebouwde kom in de Spaanse steden en dorpen. De bedoeling van de snelheidsverlaging voor automobilisten van 50 naar 30 en 20 km/uur is om niet alleen het aantal ongevallen, gewonden en verkeersdoden te reduceren maar ook om de leefbaarheid in de steden en dorpen te verbeteren. Maar zorgt de verlaging van de maximumsnelheden er nu ook voor dat die vervelende verkeersdrempels gaan verdwijnen?

Als het aan de Spaanse verkeersdienst DGT ligt is er een kans dat de verkeersdrempels in de steden en dorpen kunnen verdwijnen mits de automobilisten zich aan de nieuwe maximumsnelheden van 30 km/uur en in sommige gevallen zelfs 20 km/uur houden.

De DGT spreekt over een mogelijke verdwijning van de zogenaamde ‘badenas’ ofwel de verkeersremmende drempels die vaak gemaakt zijn van beton, metaal of plastic en geel/zwarte of andere opvallende kleuren hebben.

De Spaanse verkeersdienst heeft het alleen over een mogelijke verdwijning van dit soort verkeersdrempels en niet de verdwijning van bijvoorbeeld verhoogde zebrapaden want die blijven een essentieel onderdeel voor de verkeersveiligheid. Datzelfde geldt voor de verhoogde kruispunten waardoor het verkeer ook moet afremmen.

Of de verkeersremmende drempels daadwerkelijk zullen verdwijnen binnen de bebouwde kom hangt helemaal af van het verkeersgedrag en de acceptatie van de verlaging van de maximumsnelheden die op het moment van schrijven pas minder dan een maand geleden werden ingevoerd.

Sinds 11 mei geldt op wegen met een enkele rijstrook zonder trottoirs een limiet van 20 km/u. Op wegen met één rijstrook per rijrichting + trottoirs geldt een limiet 30 km/u. Op wegen met twee of meer rijstroken per rijrichting + trottoirs is de limiet 50 km/u gebleven.

Ga naar de inhoud