Search
menu
Search

Meer dan 450.000 gepensioneerden ontvangen maandelijks meer dan 3000 euro in Spanje

Meer dan 450.000 gepensioneerden ontvangen maandelijks meer dan 3000 euro in Spanje
Beeld: via canva.com

Meer dan 450.000 gepensioneerden ontvangen maandelijks meer dan 3000 euro in Spanje

De pensioenen in Spanje zijn de afgelopen jaren een veelbesproken onderwerp geweest. Met een vergrijzende bevolking en een steeds groter wordend tekort in het pensioenstelsel, is het niet verwonderlijk dat er veel discussie is over de toekomst van de Spaanse pensioenen. Maar wat misschien nog wel meer opvallend is, is het aantal Spanjaarden dat momenteel een pensioen ontvangt van meer dan € 3000 per maand.

Volgens recente cijfers van de Spaanse Sociale Zekerheid (Spaans: Seguridad Social) zijn er bijna een miljoen gepensioneerden die maandelijks meer dan € 2500 ontvangen, waarvan maar liefst 450.000 mensen een pensioen hebben van meer dan € 3000 per maand. Dit is een bedrag dat hoger ligt dan het gemiddelde salaris in Spanje dat vorig jaar rond de € 2130 per maand lag volgens het Spaanse Statistiekbureau (INE).

Volgens de INE-cijfers die door de krant 20Minutos verder zijn bestudeerd, ontvingen 513.608 gepensioneerden in Spanje minder dan € 500 per maand. 2.469.897 gepensioneerden ontvingen tussen de € 500 en 1000 per maand, dat is de grootste groep. Daarnaast zijn er 1.190.195 Spaanse gepensioneerden die maandelijks tussen de € 1000 en 1500 ontvingen, terwijl de groep met een pensioen tussen de € 1500 en 2000 gereduceerd is naar 782.494 personen. Verder zijn er nog 526.703 gepensioneerden met een pensioen tussen € 2000 en 2500, 488.071 tussen € 2500 en 3000 en 430.323 gepensioneerden met een pensioen van meer dan € 3000.

LEES OOK:
Nieuwe pensioenleeftijd in Spanje bekend voor 2024
Zes op de tien gepensioneerden in Spanje ontvangt minder dan € 1080
Een pensioenuitkering zonder ooit te hebben gewerkt is mogelijk in Spanje
Hoeveel pensioen krijgt een zelfstandige ondernemer in Spanje?

Een belangrijk aspect om te benoemen is de kwestie van genderongelijkheid als het gaat om pensioenen in Spanje. Uit de cijfers van de Spaanse Sociale Zekerheid blijkt namelijk dat vrouwen gemiddeld een lager pensioen ontvangen dan mannen. Dit heeft verschillende oorzaken, waaronder de loonkloof tussen mannen en vrouwen en het feit dat vrouwen vaak minder jaren hebben gewerkt dan mannen. Dit kan bijvoorbeeld komen door zwangerschapsverlof of het opnemen van zorgverlof voor kinderen of oudere familieleden.

Stijging van 3,6% in 2024

Om de financiële toekomst van het Spaanse pensioenstelsel veilig te stellen, heeft de Spaanse regering besloten om de pensioenen te verhogen. Volgens de laatste cijfers zal dit in 2024 resulteren in een stijging van 3,6%, wat omgerekend gemiddeld € 50 meer is per maand. Deze stijging is bedoeld om de inflatie te compenseren en ervoor te zorgen dat de koopkracht van gepensioneerden niet achteruit gaat.

De stijging van de pensioenen zal een aanzienlijke impact hebben op de begroting van de Seguridad Social. Volgens schattingen zal deze stijging in 2024 een extra kostenpost van € 1,5 miljard per jaar betekenen voor de Seguridad Social. Dit is een aanzienlijk bedrag, zeker gezien het feit dat de Seguridad Social al te maken heeft met een tekort van € 19 miljard in 2023. Dit tekort zal naar verwachting alleen maar groter worden door de vergrijzing van de bevolking en de stijging van de levensverwachting.

Natuurlijk heeft de stijging van de pensioenen ook directe gevolgen voor gepensioneerden. Voor veel mensen zal deze stijging een welkome aanvulling zijn op hun inkomen, vooral gezien het feit dat de pensioenen in Spanje al jaren niet meer zijn geïndexeerd aan de inflatie. Echter, voor sommige gepensioneerden kan deze stijging ook negatieve gevolgen hebben. Zo kan het bijvoorbeeld leiden tot een hogere belastingaanslag, waardoor ze uiteindelijk netto minder overhouden.

Ga naar de inhoud