Spanje staat naast megatrailers het rijden met duotrailers toe

Spanje staat naast megatrailers het rijden met duotrailers toe
Beeld: Tudefrio / web

Spanje staat naast megatrailers het rijden met duotrailers toe

De ingebruikname van duotrailers, lange vrachtwagens met een lengte tot 32 meter en een laadvermogen van 72 ton, op de Spaanse wegen is een controversiële en veelbesproken maatregel in Spanje. Enerzijds kan het de uitstoot van broeikasgassen door vrachtvervoer over de weg verminderen en het tekort aan professionele vrachtwagenchauffeurs verlichten. Anderzijds roept het vragen op over de verkeersveiligheid, met deze zware, lange voertuigen die andere weggebruikers moeten omzeilen.

De duotrailer is een 32 meter lange voertuigcombinatie, bestaande uit een vrachtwagen en twee megatrailers die aan elkaar verbonden zijn. Het wordt ook wel eens Super EcoCombi genoemd, vanwege de ecologische en economische voordelen die het biedt. De duotrailer is 32 meter lang en heeft een laadvermogen van 72 ton, wat meer is dan de 25,25 meter lange megatrailer die een laadvermogen heeft van 60 ton.

Om een ​​duotrailer (een set bestaande uit een trekker, een oplegger, een dolly en een tweede oplegger) op de weg te zetten, moest de transporteur tot nu toe een samenwerkingsovereenkomst sluiten met een fabrikant, waarbij deelname aan een onderzoeksproject verplicht was. Vanaf nu heeft de Spaanse verkeersdienst DGT de vergunningen van een duotrailer gelijk gesteld aan de vergunning om met een megatrailer.  

Identificatie van duotrailers

Allereerst moeten automobilisten op de hoogte zijn van de speciale markeringen die duotrailers dragen om ze gemakkelijk te kunnen identificeren. Deze voertuigen zijn verplicht twee knipperende, amberkleurige lichten aan de voor- en achterzijde te dragen, evenals het V-6 bord dat aangeeft dat het een extra lang voertuig betreft.

Bij het inhalen van een duotrailer moeten bestuurders extra voorzichtig zijn vanwege de extreme lengte van deze vrachtwagens, die gelijk staat aan ongeveer 6 tot 8 personenauto’s. Het is cruciaal om een ruime inhaalafstand te nemen en voldoende zicht te hebben op de verkeerssituatie voordat je begint in te halen.

Een ander aandachtspunt bij het inhalen van duotrailers is de impact van zijwind. Deze enorme vrachtwagens fungeren als een soort windscherm, waardoor de luchtstroom wordt verstoord. Wanneer je naast de duotrailer rijdt tijdens het inhalen, kan een sterke zijwind ervoor zorgen dat de auto naar de zijkant van het voertuig wordt geduwd. Zodra je de duotrailer voorbij bent, kan de luchtstroom weer veranderen, waardoor de auto juist naar links wordt getrokken. Anticipeer daarom op deze veranderingen in de luchtstroom en houd je voertuig stevig in bedwang.

Op stijgende hellingen is het belangrijk om rekening te houden met de significant lagere snelheid van duotrailers vanwege hun gewicht en de hellingshoek van het wegdek. Vermijd daarom inhaalmanoeuvres op dergelijke stijgende trajecten, tenzij je over voldoende acceleratievermogen beschikt om de duotrailer veilig voorbij te steken.

Voorbeeld uit de praktijk

Stel, je rijdt op de snelweg en nadert een duotrailer. Je ziet de twee knipperende, amberkleurige lichten en het V-6 bord, waardoor je weet dat je te maken hebt met een extra lang voertuig. Aangezien de weg vrij is, besluit je in te halen. Je houdt echter rekening met de enorme lengte van de duotrailer en neemt een ruime inhaalafstand. Terwijl je naast het voertuig rijdt, merk je de impact van de zijwind op je auto. Je blijft kalm, houdt je stuurwiel stevig vast en anticipeert op de verandering in luchtstroom zodra je de duotrailer voorbij bent. Na een veilige inhaalmanoeuvre keer je terug naar de rechterbaan.

Ga naar de inhoud