Minimumloon in Spanje in 2024 omhoog naar 1134 euro

Minimumloon in Spanje in 2024 omhoog naar 1134 euro
Beeld: via canva.com

Minimumloon in Spanje in 2024 omhoog naar 1134 euro

Het minimumloon stijgt in 2024 met 5% tot € 1134 per maand. Dit betekent een verhoging van € 54 per maand. Volgens de minister van Werk Yolanda Díaz zal deze verhoging ten goede komen aan meer dan 2,5 miljoen mensen, waarvan een derde vrouwen en jongeren zijn. De verhoging gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 in en is tit stand gekomen na overeenkomst met de twee belangrijkste vakbonden, maar zonder overeenkomst met de werkgeversorganisaties.

In 2023 werd het minimumloon of in het Spaans ‘salario mínimo inteprofesional’ (SMI) met 8% verhoogd naar € 1080, wat toen € 80 per maand meer was. Terwijl tussen 2009 en 2016 het minimumsalaris gedurende zeven jaar was ‘bevroren’ en dit in 2017 minimaal omhoog ging, moesten werknemers tot 2018 wachten waarna het minimumloon echt werd verhoogd. Van 2018 tot en met 2024 zijn ongeveer 2,5 miljoen werknemers er € 400 bruto per maand op vooruit gegaan, een stijging van 54%.

De verhoging van het minimumloon zal de inkomens verbeteren van miljoenen werknemers die rond of onder het bestaansminimum leven. Concreet betekent dit € 54 extra per maand of € 756 per jaar voor deze groep. Dit is een aanzienlijke verbetering van hun financiële situatie. Vooral voor jongeren en vrouwen, die vaak tegen het minimumloon werken, zal dit impact hebben. Zij zullen hierdoor iets meer comfortabel kunnen leven. Ook uitzendkrachten, horecapersoneel en schoonmakers vallen dikwijls onder de minimumloonregeling. Voor deze groepen is elke cent extra zeer welkom.

De minister wees er ook op dat de geleidelijke verhoging van het minimumloon de afgelopen jaren gezorgd heeft voor 25% minder loonarmoede. Uit onderzoek blijkt dat een hoger minimumloon inderdaad de armoede vermindert onder werkenden met lage lonen. Met de nieuwe verhoging kunnen hopelijk nog meer mensen boven de armoedegrens uitkomen. Wel blijft het risico bestaan dat sommige werkgevers banen gaan schrappen vanwege de hogere loonkosten. Dit zou het positieve effect deels teniet kunnen doen. Monitoring is dus nodig.

De vakbonden zijn over het algemeen positief over de afgesproken verhoging van 5% voor 2024. Zowel UGT als CCOO noemen het een logische en goede stap. Volgens de vicesecretaris van UGT is de loonsverhoging coherent, omdat deze in lijn ligt met andere verhogingen van sociale uitkeringen door de regering. De vakbond CCOO is blij met de verhoging, maar had liever een akkoord gezien tussen regering, vakbonden en werkgeversorganisaties.

De regering heeft als doel gesteld om het minimumloon te verhogen tot 60% van het gemiddelde loon in Spanje. Met de nieuwe verhoging komt dit percentage weer wat dichter bij. Momenteel ligt het minimumloon op ongeveer 50% van het gemiddelde loon in Spanje. Met een verhoging van 5% komt het minimumloon weer wat dichter bij dat streefcijfer van 60%: Hoewel het verschil miniem is, brengt elke stap richting 60% meer koopkracht en waardigheid voor de zwaksten in de samenleving.

Overzicht 2019-2023

Op 1 januari 2019 werd het minimumsalaris in Spanje met 22,3% verhoogd van 735,90 euro bruto per maand naar 900 euro bruto per maand (14 betalingen). In 2020 was de stijging minder groot met 5,5% van 900 euro bruto naar 950 euro bruto per maand (14 betalingen). In september 2021 kwam daar 1,57% of 15 euro bij en werd het minimumsalaris 965 euro bruto per maand (14 betalingen). In 2022 steeg het minimumsalaris van 965 naar 1.000 euro bruto per maand (14 betalingen) en in 2023 ging het minimumsalaris met 80 euro omhoog naar 1.080 euro bruto per maand (14 betalingen).

Ga naar de inhoud