Search
menu
Search

Is het mogelijk om met contant geld een woning te kopen in Spanje?

Is het mogelijk om met contant geld een woning te kopen in Spanje?
Beeld: via canva.com

Is het mogelijk om met contant geld een woning te kopen in Spanje?

Ondanks beperkingen voor contante betalingen bij het kopen van een woning, wordt een deel van de transacties met contant geld betaald. Dit artikel bespreekt de wettelijke limieten, sancties bij overtreding en de mogelijkheden voor contante betaling bij de aankoop van een woning in Spanje. Dit artikel is informatief bedoelt en het is altijd beter om informatie te vragen bij een professional.

Volgens de Spaanse wetgeving, specifiek Wet 7/2012 en later Wet 11/2021, gelden er beperkingen op contante betalingen voor bepaalde transacties. Dit is bedoeld om fraude tegen te gaan en de fiscale transparantie te vergroten.

Wet 7/2012 verbood contante betalingen van € 2.500 of meer bij transacties waarbij ten minste één van de partijen een ondernemer of professional is. Voor betalers zonder fiscaal woonadres in Spanje die niet handelen als ondernemer of professional, lag de limiet op € 15.000.

Wet 11/2021 heeft deze limieten verlaagd naar € 1.000 voor transacties met ondernemers/professionals en € 10.000 voor individuele betalers onder dezelfde voorwaarden.

Het overtreden van de limieten voor contante betalingen is een ernstige administratieve overtreding. Zowel de betaler als de ontvanger van het contante bedrag boven de limiet kunnen worden beboet. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk. De boete is 25% van het contant betaalde bedrag. Er is een mogelijke vermindering van 50% onder bepaalde voorwaarden. Als een van de partijen de overtreding binnen 3 maanden meldt bij de belastingdienst, met vermelding van het bedrag en identiteit van de andere partij, volgt geen boete.

Overtreding en boete verjaren na 5 jaar. De termijn voor overtreding begint op de dag dat deze werd begaan. Voor de boete begint de termijn de dag nadat de boete onherroepelijk is opgelegd.

Hoeveel mag contant worden betaald?

Tot € 99.999 mag contant worden betaald zonder vooraf te melden, maar het moet wel bij de notaris worden vastgelegd. Vanaf € 100.000 moet dit vooraf worden gemeld bij de Commissie ter Voorkoming van Witwassen van Geld via het S-1 formulier. Voor geld- of chequebewegingen van/naar Spanje geldt een grens van € 10.000.

Bij aankoop van of betaling aan een ondernemer of professional geldt een limiet van € 1.000. Hierboven moet op een andere manier dan contant worden betaald en moeten betalingsbewijzen 5 jaar worden bewaard.

Grote contante stortingen op een bankrekening (vanaf € 100.000 voor particulieren, vanaf € 10.000 voor ondernemers) moeten worden gemeld bij de Commissie ter Voorkoming van Witwassen van Geld. Dit geldt zowel voor koper als verkoper.

Ontvangst contante betaling?

Bij een volledig contante betaling zijn er verschillende opties:

  • Het geld fysiek overhandigen bij de notaris. Dit wordt vastgelegd in de akte van levering.
  • Storten op een gezamenlijke rekening van koper en verkoper bij de notaris (kwaliteitsrekening). Na levering wordt het doorgestort naar de verkoper.
  • In gedeelten storten op de eigen rekening van de koper, mits binnen de limieten en met melding aan de Commissie bij bedragen boven € 100.000.
  • Via girale betaling, ook al is het geld contant opgenomen. Dit moet worden aangetoond met bankafschriften.

De notaris ziet erop toe dat de wettelijke limieten en meldingsplicht in acht worden genomen.

Ga naar de inhoud